Διαδρομή πλοήγησης

Εργασία στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα

Εργασία στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα

Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα απασχολούν 40.000 γυναίκες και άνδρες με διαφορετική πολιτισμική, εκπαιδευτική και επαγγελματική προέλευση, αλλά με ένα κοινό ιδεώδες: την Ευρώπη. Οι υπάλληλοι των ευρωπαϊκών οργάνων εργάζονται σε ένα πραγματικά πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Είναι όλοι επαγγελματίες στον τομέα τους και διαθέτουν εξαιρετικές ικανότητες συνεργασίας. Χάρη στον ενθουσιασμό και τις γνώσεις τους, συμβάλλουν στην ευημερία όχι μόνο της Ευρώπης, αλλά και ολόκληρου του κόσμου.

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (The European Personnel Selection Office - EPSO) είναι αρμόδια για την επιλογή του προσωπικού που προσλαμβάνεται για να απασχοληθεί στα θεσμικά όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα οποία συμπεριλαμβάνονται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, η Επιτροπή, το Δικαστήριο, το Ελεγκτικό Συνέδριο, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, η Επιτροπή των Περιφερειών και ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής. Κάθε θεσμικό όργανο μπορεί να προσλαμβάνει προσωπικό από τον κατάλογο επιτυχόντων της EPSO. Εδώ θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την EPSO.  you can find further information about EPSO.

Σημειωτέον ότι τα ευρωπαϊκά όργανα εφαρμόζουν πολιτική ίσων ευκαιριών και δέχονται υποψηφιότητες ανεξάρτητα από το φύλο, τη φυλή, το χρώμα, την εθνική ή την κοινωνική καταγωγή, τα γενετικά χαρακτηριστικά, τη γλώσσα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τα πολιτικά ή άλλα φρονήματα, την υπαγωγή σε εθνική μειονότητα, την ιδιοκτησία, την καταγωγή, την αναπηρία, την ηλικία ή τη σεξουαλική προτίμηση.

 

Περίοδοι πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αν είστε νέος πτυχιούχος πανεπιστημίου, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για επίσημη πρακτική άσκηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εδώ θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

Περισσότερες πληροφορίες

Κέντρα πληροφόρησης στην περιοχή σας

Κύπρος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Κύπρο

Contact

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο

Address

Σπίτι της ΕΕ

Λεωφόρος Βύρωνος 30

1096 Λευκωσία

Τηλ.: +357 22 81 77 70

Φαξ: +357 22 76 89 26


Europe Direct Λάρνακα

Address

Πλατεία Βασιλέως Παύλου και Ζήνωνος Κιτιέως 1

6023 Λάρνακα

Τ.Θ. 40045

Τηλ.: +357 24 62 63 58

Φαξ: +357 24 62 09 93

URL

Website
Website

Europe Direct Λεμεσός

Address

Γωνία Αθηνών και Νίκου Ξιούτα

3040 Λεμεσός

Tηλ.: +357 25 00 20 44

και +357 25 00 20 27

Φαξ: +357 25 00 27 63

URL

Website
Website

Europe Direct Λευκωσίας

Address

Σπίτι της Συνεργασίας

28 Μάρκου Δράκου

1102 Λευκωσία

Τηλ.: +357 22 44 57 40 (εσωτ. 111) / +90 548 834 5740

Φαξ: +357 22 66 00 61

URL

Website
Website

Europe Direct Πάφος

Address

Δημοτικό Μέγαρο

Πλατεία 28ης Οκτωβριου

8100 Πάφος

Τηλ.: +357 26 93 55 00

Φαξ: +357 26 91 10 32

URL

Website
Website

Information page