ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Ειδήσεις

Pages

28/09/2016

Η Επιτροπή παρουσιάζει σήμερα την πρόοδο που σημειώθηκε όσον αφορά τα προγράμματα της ΕΕ για τη μετεγκατάσταση και την επανεγκατάσταση, καθώς και την εφαρμογή της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας.

Κατηγορία:
Δικαιοσύνη και δικαιώματα των πολιτών
28/09/2016

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υλοποιώντας μια βασική δέσμευση της Επιτροπής Γιούνκερ για τη διαφάνεια, προτείνει σήμερα να γίνει το Μητρώο Διαφάνειας υποχρεωτικό και να καλύπτει και τα τρία θεσμικά όργανα της ΕΕ, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή.

15/09/2016

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί τις εργασίες για την κατάρτιση του πρώτου κοινού καταλόγου της ΕΕ μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας με την υποβολή προκαταρκτικής αξιολόγησης («πίνακα αποτελεσμάτων») όλων των τρίτων χωρών σύμφωνα με βασικούς δείκτες.

14/09/2016

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλωντ Γιούνκερ εκφώνησε σήμερα την Ομιλία του για την Κατάσταση της Ένωσης το 2016 ενώπιον των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Κύρια μηνύματα

13/09/2016

Στις 14 Σεπτεμβρίου 2016, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ θα εκφωνήσει την ετήσια oμιλία του για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

08/09/2016

Το μεγαλύτερο πρόγραμμα ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ θα υλοποιηθεί από το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα σε συνεργασία με την Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών και Έκτακτων Καταστάσεων που υπάγεται στον Πρωθυπουργό της Τουρκίας, την Τουρκική Ερυθρά Ημισέληνο, καθώς και το τουρκικό Υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικής Πολιτικής. Στόχος του είναι η αντιμετώπιση των καθημερινών αναγκών των προσφύγων.

07/09/2016

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει σήμερα τη θέσπιση μιας ενιαίας ευρωπαϊκής διαδικασίας πιστοποίησης του εξοπλισμού ελέγχου ασφάλειας των αερομεταφορών, προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού κλάδου ασφάλειας, όπως είχε ανακοινωθεί στις 20 Απριλίου όταν τέθηκαν οι βάσεις για την επίτευξη μιας αποτελεσματικής και πραγματικής Ένωσης Ασφάλειας στην ΕΕ. Με την καθιέρωση ενός ευρωπαϊκού πιστοποιητικού, ο εξοπλισμός ασφαλείας που έχει εγκριθεί σε ένα κράτος μέλος θα μπορεί να διατίθεται στην αγορά και άλλων κρατών μελών. Η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος για την αμοιβαία αναγνώριση εξοπλισμού ασφαλείας θα συμβάλει στην εξάλειψη του κατακερματισμού της αγοράς, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού κλάδου ασφάλειας, στην τόνωση της απασχόλησης σε αυτόν τον κλάδο και τελικά στη βελτίωση της ασφάλειας των αερομεταφορών σε όλη την Ευρώπη.

06/09/2016

Το 2014, η απώλεια εσόδων από τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) στην ΕΕ ανήλθε στο τρομακτικό ποσό των 159.5 δισ. ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

12/08/2016

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής προσφορών αναφορικά με την «κατασκευή εγκαταστάσεων για ένα σύστημα απόρριψης ζωικών υποπροϊόντων για την τουρκοκυπριακή κοινότητα».

09/08/2016

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει τις σημερινές αποφάσεις του Συμβουλίου για την Ισπανία και την Πορτογαλία στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης

Κατηγορία:
Οικονομία, Οικονομικά, Φορολογία και Ανταγωνισμός

Pages