ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Ειδήσεις

Pages

24/05/2017

Στο πλαίσιο της συζήτησης για τη μελλοντική πορεία της ΕΕ των 27, η Επιτροπή διεξήγαγε σήμερα συζήτηση προσανατολισμού σχετικά με το μέλλον της ευρωπαϊκής άμυνας.

22/05/2017

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αξιοποιήσουν την ευκαιρία που προσφέρει η οικονομική ανάκαμψη για τη συνέχιση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, την τόνωση των επενδύσεων και την ενίσχυση των δημόσιων οικονομικών τους. Οι προτεραιότητες διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, αλλά οι περαιτέρω προσπάθειες σε όλους τους τομείς είναι αποφασιστικής σημασίας για την επίτευξη πιο εύρωστης και βιώσιμης ανάπτυξης με λιγότερους αποκλεισμούς.

17/05/2017

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή («Επιτροπή»), στη μηνιαία της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κινεί νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου. Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν διάφορους τομείς και διάφορα πεδία πολιτικής της ΕΕ, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.

16/05/2017

Σήμερα ο Πρόεδρος Juncker ανακοίνωσε την πρόθεσή του να αναθέσει το χαρτοφυλάκιο της ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας στην κ. Mariya Gabriel, υποψήφια για το αξίωμα της Επιτρόπου από τη Βουλγαρία.

16/05/2017

Αυτό που ξεκίνησε ως πρωτοβουλία βάσης μέσω ενός χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ σχεδίου LIFE στην Ισπανία γίνεται σήμερα επίσημη Ευρωπαϊκή Ημέρα. Σε τελετή σήμερα ο αρμόδιος για το περιβάλλον Επίτροπος κ. Karmenu Vella, η Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κα Adina-Ioana Valean, ο Α΄ Αντιπρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών κ. Karl-Heinz Lambertz και ο κ. Neil Kerr, Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Μάλτας, υπέγραψαν κοινή δήλωση για να ανακηρύξουν την 21η «st Μαΐου «Ευρωπαϊκή Ημέρα Natura 2000». Θα γιορτάζεται κάθε χρόνο σε ολόκληρη την Ευρώπη.

15/05/2017

Είμαστε στην ευτυχή θέση να ανακοινώσουμε ανοικτή πρόσκληση για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τα μουσικά συγκροτήματα που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο δικοινοτικό μουσικό φεστιβάλ - Unity Fest το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην τάφρο του Ξενοδοχείου Λήδρα Πάλας, στις 27 Ιουνίου, 2017. Το Unity Fest στοχεύει να φέρει μαζί την Κυπριακή νεολαία και από τις δύο πλευρές της διαχωριστικής γραμμής μέσα από τη δύναμη της μουσικής και την ελπίδα να εργαστούν για μια κουλτούρα ειρήνης στην Κύπρο ξεπερνώντας φόβους και προκαταλήψεις.

11/05/2017

Η ευρωπαϊκή οικονομία διανύει το πέμπτο έτος της ανάκαμψής της, η οποία αρχίζει να γίνεται αισθητή σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Η ανάκαμψη αναμένεται να συνεχιστεί με αρκετά σταθερό ρυθμό το τρέχον και το επόμενο έτος.

10/05/2017

Ο κ. Maarten Verwey, Γενικός Διευθυντής της Υπηρεσίας Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προέβη στην πιο κάτω δήλωση μετά τη συνάντησή του με τους κκ. Mustafa Akıncı και Νίκο Αναστασιάδη σήμερα το πρωί:

05/05/2017

1345 φοιτητές από όλο τον κόσμο έλαβαν πρόσφατα το καλό νέο ότι τους έχει χορηγηθεί υποτροφία χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ για να αρχίσουν φέτος το φθινόπωρο το κοινό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Erasmus Mundus.

04/05/2017

Το σώμα των Επιτρόπων απέστειλε σήμερα σύσταση στο Συμβούλιο για να αρχίσει διαπραγματεύσεις δυνάμει του άρθρου 50 με το Ηνωμένο Βασίλειο. Η εν λόγω σύσταση περιλαμβάνει σχέδιο διαπραγματευτικών οδηγιών. Η νομική αυτή εντολή αποτελεί συνέχεια της έγκρισης, το περασμένο Σάββατο, πολιτικών κατευθυντήριων γραμμών από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Pages