Διαδρομή πλοήγησης

News

ΤΡΕΣΣ- Ο Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στην ΕΕ

24.09.2012 Ομιλία από τον κο Γεώργιο Μαρκοπουλιώτη, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, την Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2012, 09:00 στο Σπίτι της ΕΕ, Λευκωσία.

Κυρίες και Κύριοι,

Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζω  στο Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης  για το σεμινάριο TRESS, το οποίο φιλοξενούμε για τέταρτη συνεχή χρονιά.

Το φετινό σεμινάριο έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Όχι μόνο λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της πρώτης Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κύπρο, αλλά αποτελεί εκδήλωση της Προεδρίας. Το γεγονός αυτό πιστεύω πως αποδεικνύει τη σημασία της εκδήλωσης  αλλά και τους στενούς δεσμούς του δικτύου TRESS με την Κύπρο.

Οι σημερινές εργασίες λαμβάνουν χώρα σε μια εποχή όπου τα περισσότερα  Ευρωπαϊκά κράτη βρίσκονται αντιμέτωπα με μια σημαντική οικονομική κρίση. Σε πολλά κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου, η ανεργία έχει φτάσει σε πρωτοφανή νούμερα.

Για την αντιμετώπιση της κρίσης, η Ευρώπη πρέπει να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο το ανθρώπινο κεφάλαιό της. Όπως σημείωσε η Επιτροπή στη δέσμη μέτρων για την απασχόληση που παρουσίασε τον προηγούμενο Απρίλιο, και όπως τόνισε και ο Επίτροπος Andor, η απασχόληση είναι μοχλός για την ανάπτυξη και όχι υποπροϊόν της ανάπτυξης.

Η οικονομική κρίση που βιώνουμε έχει φέρει στο προσκήνιο την αυξημένη κινητικότητα του εργατικού δυναμικού εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ενιαία αγορά και η ελεύθερη διακίνηση των εργαζομένων είναι μια θεμελιώδης αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης- και είναι ενθαρρυντικό το γεγονός πως οι ευρωπαίοι πολίτες και ιδιαίτερα οι νέοι αναζητούν καλύτερες ευκαιρίες σε άλλα κράτη μέλη, τα οποία μπορεί, για παράδειγμα, να έχουν ανάγκη για μια συγκεκριμένη κατηγορία εργατικού δυναμικού.

Αυτό δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως μια αρνητική εξέλιξη-το αντίθετο. Η κινητικότητα εργαζομένων αποτυπώνει μια από τις θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης, η οποία είναι περισσότερες ευκαιρίες και λιγότερα εμπόδια για τους Ευρωπαίους.

Όπως φαίνεται καθαρά στις απαντήσεις που έδωσαν οι πολίτες κατά την τελευταία έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, το δικαίωμα που για το οποίο οι Ευρωπαίοι πολίτες θέλουν να μάθουν περισσότερα είναι για τις δυνατότητες εργασίας σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πολίτες δείχνουν επίσης σημαντικό ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά την ιατρική περίθαλψη σε άλλη χώρα.

Επιπλέον, η έρευνα υπογραμμίζει το γεγονός ότι παρά τον αυξανόμενο ευρωσκεπτικισμό σε πολλά κράτη μέλη, οι ευρωπαίοι πολίτες εξακολουθούν να πιστεύουν ότι οι ευρωπαϊκές χώρες συμμερίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό τις ίδιες αξίες και ως εκ τούτου αισθάνονται αρκετή αυτοπεποίθηση ώστε να μετακινηθούν εντός της ΕΕ και να προσπαθήσουν να φτιάξουν μια καλύτερη ζωή για τους ίδιους και τις οικογένειές τους σε άλλο ευρωπαϊκό κράτος.

Η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη να διασφαλίσουμε πως τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι συντονισμένα σε ένα ικανοποιητικό βαθμό, ώστε ακριβώς να διευκολύνουμε τη μεγαλύτερη κινητικότητα των Ευρωπαίων εργαζομένων και πολιτών. 

Ένας από τους στόχους της δέσμης μέτρων για την απασχόληση την οποία ανέφερα είναι η δημιουργία μιας πραγματικής αγοράς εργασίας στην ΕΕ.

Για να βελτιωθεί η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, η Επιτροπή έχει αναλάβει την απαρέγκλιτη δέσμευση να εξαλείψει τα νομικά και πρακτικά εμπόδια που παρακωλύουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων με μέτρα όπως η βελτίωση της δυνατότητας μεταφοράς των συντάξεων, η καταλληλότερη φορολογική μεταχείριση των διασυνοριακών εργαζομένων ή η καλύτερη ενημέρωση για τα σχετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Καλεί επίσης τα κράτη μέλη να επιτρέπουν την «εξαγωγή» των παροχών ανεργίας για τα άτομα που αναζητούν εργασία σε άλλη χώρα (για περίοδο έως και 6 μήνες).

Κυρίες και κύριοι,

Είναι σαφές πως ο ευρωπαίος εργαζόμενος δεν πρέπει να είναι αναγκασμένος να μεταναστεύσει για να βρει δουλειά. Όμως, πρέπει να διασφαλίσουμε πως αυτός ο οποίος το επιθυμεί, θα μπορεί να μετακινηθεί σε άλλο κράτος μέλος, θα απολαμβάνει τα δικαιώματα που απορρέουν από τις Συνθήκες και δε θα αποτρέπεται από τον μη επαρκή συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης.

Το δίκτυο TRESS είναι σημαντικός σύμμαχος στη βελτίωση της κινητικότητας των εργαζομένων. Η εργασίες σας, η διοργάνωση σεμιναρίων και η δημιουργία διαύλων επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων και των αλληλοεπηρεαζόμενων σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης στα εθνικά συστήματα παίζει καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση της κοινοτικής νομοθεσίας και πολιτικής.

Παράλληλα, οι εργασίες της ομάδας προβληματισμού εντός του TRESS, και η ετήσια έκθεση που εκπονεί η οποία αναλύει τα πιθανά κενά και τις ανεπάρκειες των ισχυόντων κανόνων συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, αποτελούν σημαντικό οδηγό για τα επόμενα βήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Με μεγάλη μου χαρά λοιπόν χαιρετίζω τις εργασίες της σημερινής εκδήλωσης και σας εύχομαι εποικοδομητική εργασία.

Περισσότερες πληροφορίες

Κέντρα πληροφόρησης στην περιοχή σας

Κύπρος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Κύπρο

Contact

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο

Address

Σπίτι της ΕΕ

Λεωφόρος Βύρωνος 30

1096 Λευκωσία

Τηλ.: +357 22 81 77 70

Φαξ: +357 22 76 89 26


Europe Direct Λάρνακα

Address

Φίλιου Τσιγαρίδη

6300 Λάρνακα

Τ.Θ. 40045

Phone

work Tel.:
+357 24 62 09 93

Fax

fax Fax:
+357 24 62 09 93

Europe Direct Λεμεσός

Address

Λεωφόρος Χρ. Χατζηπαύλου 173-179

3036 Λεμεσός

Tηλ.: +357 25 00 20 44

και +357 25 00 20 27

Φαξ: +357 25 00 27 63


Europe Direct Πάφος

Address

Παλιά Ηλεκτρική

Βλαδίμηρου Ηρακλέους 8

8010 Πάφος

Phone

work Tel.:
+357 26 93 55 00

Fax

fax Fax:
+357 26 91 10 32

Information page