Διαδρομή πλοήγησης

News

Επίτροπος Βασιλείου: Αντιμετώπιση των προσυνεννοημένων αγώνων

20.09.2012 Ομιλία της Επιτρόπου Βασιλείου, μέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιου για θέματα Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Πολυγλωσσίας και Νεολαίας, στο EU Sports Forum στη Λευκωσία, στις 20 Σεπτεμβρίου 2012.

Την παρούσα στιγμή οι προσυνεννοημένοι αγώνες αποτελούν πιθανότατα τη μεγαλύτερη απειλή για την ακεραιότητα του αθλητισμού – μια γρήγορη ματιά στα νέα θα μας πείσει αμέσως. Η χρήση αναβολικών ουσιών, ο ρατσισμός και η βία αποτελούν επίσης μεγάλα προβλήματα και επί σειρά ετών έχουμε καταβάλει προσπάθειες για την αντιμετώπισή τους σε συνεργασία με το αθλητικό κίνημα. Ωστόσο, οι προσυνεννοημένοι αγώνες αποτελούν ένα σχετικά νέο φαινόμενο, τουλάχιστον στον τωρινό βαθμό εκδήλωσής του, και ελλοχεύει ο κίνδυνος να διαρραγεί η εμπιστοσύνη του κοινού στις αξίες του αθλητισμού. 

Επιτρέψτε μου να μιλήσω με ειλικρίνεια. Δεν χωρεί αμφιβολία ότι οι προσυνεννοημένοι αγώνες εμφανίστηκαν την ίδια στιγμή με τις αθλητικές αναμετρήσεις. Τα νέα όμως στοιχεία που χαρακτηρίζουν το φαινόμενο αυτό είναι η έκταση που έχει λάβει, η οποία συνδέεται με τη γεωμετρική αύξηση των αθλητικών στοιχημάτων, ιδίως στο διαδίκτυο, και η συμμετοχή οργανωμένων εγκληματικών δικτύων που χειραγωγούν τους αγώνες σε όλα τα επίπεδα του αθλητικού ανταγωνισμού, συχνά από πολύ μακριά.

Το πρώτο βήμα που κάναμε για αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο αυτό ήταν να οπλιστούμε με συγκεκριμένα στοιχεία για να προσδιορίσουμε το πρόβλημα. Όπως εξήγησε ο κ. Alexandre Husting, δρομολογήσαμε την εκπόνηση μιας ανεξάρτητης μελέτης σχετικά με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία στα κράτη μέλη της ΕΕ για τους προσυνεννοημένους αγώνες.

Βασιζόμενοι στα αποτελέσματα από τη μελέτη αυτή, από τον διαρθρωμένο διάλογο που πραγματοποιήσαμε με αθλητικούς παράγοντες και από τις εργασίες της ομάδας εμπειρογνωμόνων της ΕΕ για την ορθή διακυβέρνηση στον αθλητισμό, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι απαιτείται η ανάληψη δράσης σε τρεις κύριους τομείς: την πρόληψη, τη συνεργασία και τη νομοθεσία.

Πρόληψη

Η σημασία της λήψης προληπτικών μέτρων για την καταπολέμηση των προσυνεννοημένων αγώνων αποτελεί κοινό στοιχείο των υφιστάμενων συζητήσεων. Για τον σκοπό αυτό, τα εκπαιδευτικά προγράμματα και οι εκστρατείες ευαισθητοποίησης κατέχουν θεμελιώδη σημασία για τη στήριξη των παραγόντων που μπορεί να έρθουν σε επαφή με το φαινόμενο των προσυνεννοημένων αγώνων: παίκτες, διαιτητές και υπεύθυνοι διεξαγωγής των αγώνων.

Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ήδη παρόμοια προγράμματα για ορισμένα αθλήματα και σε ορισμένες χώρες, αλλά πιστεύουμε ότι η ΕΕ μπορεί να προσφέρει μια σαφή προστιθέμενη αξία συγκεντρώνοντας τα ενδιαφερόμενα μέρη, έτσι ώστε να μπορέσουν να συνεργαστούν και να συμμεριστούν ορθές πρακτικές στον τομέα αυτό.

Τα κονδύλια της ΕΕ μπορούν να παίξουν ζωτικό ρόλο για τον σκοπό αυτό. Η καταπολέμηση των προσυνεννοημένων αγώνων και ιδιαίτερα οι δράσεις για την ευαισθητοποίηση του κοινού και την εκπαίδευση των αρμόδιων παραγόντων συμπεριλήφθηκαν ως θέμα προτεραιότητας στην προπαρασκευαστική δράση στον τομέα του αθλητισμού για το 2012.

Τον Απρίλιο του 2012 δημοσιεύτηκε πρόσκληση υποβολής προτάσεων και την παρούσα στιγμή αξιολογούνται οι προτάσεις σχεδίων, με σκοπό να ξεκινήσει η υλοποίησή τους έως τα τέλη του παρόντος έτους.

Επιπλέον, από το 2014, ελπίζεται ότι η EΕ θα διαθέτει ειδικό προϋπολογισμό για τον αθλητισμό. Συνεπώς, προτείνουμε να επικεντρωθεί μέρος των δραστηριοτήτων του κεφαλαίου για τον αθλητισμό του προγράμματος «Erasmus για όλους» στην αντιμετώπιση των διεθνών απειλών κατά του αθλητισμού, ιδίως τους προσυνεννοημένους αγώνες.

Συνεργασία

Οι προσυνεννοημένοι αγώνες συνιστούν πολύπλοκο πρόβλημα, και η εξεύρεση οποιασδήποτε λύσης θα απαιτήσει τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων παραγόντων από τον σχεδιασμό έως την εφαρμογή. Αναφέρομαι στο κίνημα του αθλητισμού, στους παράγοντες των στοιχημάτων, στους φορείς επιβολής του νόμου, στις ρυθμιστικές αρχές των τυχερών παιχνιδιών και στις κρατικές υπηρεσίες, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Χαίρομαι που όλοι αυτοί οι παράγοντες είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν και να ανταλλάξουν απόψεις τους προηγούμενους μήνες. Στις εργασίες της ομάδας εμπειρογνωμόνων της ΕΕ για την ορθή διακυβέρνηση στον αθλητισμό καταβλήθηκε προσπάθεια να ακουστούν όσο το δυνατόν περισσότερες φωνές. Έχουν δρομολογηθεί και άλλες διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Είναι σημαντικό να μην μειωθεί ο ρυθμός προόδου μας. Γι’ αυτό, στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης της Επιτροπής για τα τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο, ο συνάδελφός μου, κ. Michel Barnier, θα ανακοινώσει σύντομα μέτρα που αποσκοπούν στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών ρυθμιστικών αρχών για τα τυχερά παιχνίδια, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οι προσυνεννοημένοι αγώνες και άλλα συναφή θέματα.

Νομοθεσία

Τέλος, επιτρέψτε μου να κάνω ορισμένα σχόλια αναφορικά με τη νομοθεσία. Οι προσυνεννοημένοι αγώνες αποτελούν μια μορφή απάτης και διαφθοράς. Γι’ αυτό τιμωρούνται κατά το ποινικό δίκαιο και των 27 κρατών μελών της ΕΕ. Σίγουρα ο τρόπος μεταχείρισής τους διαφέρει, αλλά σύμφωνα με τις αρχές επιβολής του νόμου, οι διαφορές αυτές δεν αποτελούν εμπόδιο στη δίωξη των διασυνοριακών κρουσμάτων.

Από ό,τι φαίνεται, στην παρούσα φάση δεν προέχει η έναρξη μιας μακράς διαδικασίας εναρμόνισης στο επίπεδο της ΕΕ. Εάν επικεντρώσουμε την προσοχή μας σε συγκεκριμένες δραστηριότητες πρόληψης και συνεργασίας, όπως αυτές που μόλις περιέγραψα, θα είμαστε πιο αποτελεσματικοί και θα επιτύχουμε χειροπιαστά αποτελέσματα.

Ωστόσο, λόγω της διεθνούς διάστασης του προβλήματος, κρίνεται σκόπιμο να θεσπιστεί ένα ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο, έτσι ώστε να καλυφθούν τα υπάρχοντα νομοθετικά κενά, να ενισχυθεί η συνεργασία και να δημιουργηθούν δομές για την παρακολούθηση και την επανεξέταση των συμφωνημένων δράσεων.

Γι’ αυτό αρχίσαμε να συνεργαζόμαστε με το Συμβούλιο της Ευρώπης. Οι υπουργοί Αθλητισμού του Συμβουλίου της Ευρώπης εξέφρασαν τη στήριξή τους υπέρ της ψήφισης μιας σύμβασης στον τομέα αυτό.

Η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης αποδέχτηκε την πρόταση αυτή και αναμένουμε ότι οι διαπραγματεύσεις για τη μελλοντική σύμβαση θα ξεκινήσουν μέσα στο προσεχές φθινόπωρο.

Η εν λόγω σύμβαση μπορεί να στείλει το ισχυρό μήνυμα  ότι οι αρχές δεσμεύονται για την καταπολέμηση των προσυνεννοημένων αγώνων. Αναμένεται να καθορίσει κοινά πανευρωπαϊκά πρότυπα για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας του αθλητισμού κατά της χειραγώγησης των αποτελεσμάτων.

Προσδοκάται επίσης ότι θα δημιουργήσει μια χρήσιμη πλατφόρμα πανευρωπαϊκής συνεργασίας στην οποία θα μπορούν να συμμετάσχουν όλα τα μέρη που πρέπει να συνεργαστούν: οι αρχές, το αθλητικό κίνημα και οι παράγοντες στον τομέα των στοιχημάτων.

Η πρωτοβουλία αυτή αξίζει να υποστηριχτεί. Πιστεύω ότι η ενωμένη φωνή της ΕΕ στο Συμβούλιο της Ευρώπης θα στείλει ένα ισχυρό μήνυμα και θα προσδώσει ώθηση στη συνολική διαδικασία. Την παρούσα στιγμή εξετάζουμε πώς η ΕΕ μπορεί να εκπροσωπηθεί στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων και να προσφέρει προστιθέμενη αξία στο πλαίσιο αυτό.

Αναμένω λοιπόν να ακούσω με ενδιαφέρον τις απόψεις και τις εισηγήσεις των διακεκριμένων ομιλητών καθώς και του κοινού στη συζήτησή μας.

Περισσότερες πληροφορίες

Κέντρα πληροφόρησης στην περιοχή σας

Κύπρος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Κύπρο

Contact

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο

Address

Σπίτι της ΕΕ

Λεωφόρος Βύρωνος 30

1096 Λευκωσία

Τηλ.: +357 22 81 77 70

Φαξ: +357 22 76 89 26


Europe Direct Λάρνακα

Address

Φίλιου Τσιγαρίδη

6300 Λάρνακα

Τ.Θ. 40045

Phone

work Tel.:
+357 24 62 09 93

Fax

fax Fax:
+357 24 62 09 93

Europe Direct Λεμεσός

Address

Γωνία Αθηνών και Νίκου Ξιούτα

3040 Λεμεσός

Tηλ.: +357 25 00 20 44

και +357 25 00 20 27

Φαξ: +357 25 00 27 63


Europe Direct Πάφος

Address

25ης Μαρτίου 26

8100 Πάφος

Phone

work Tel.:
+357 26 93 55 00

Fax

fax Fax:
+357 26 91 10 32

Information page