Διαδρομή πλοήγησης

News

Παρουσίαση του προγράμματος εργασίας 2013 του 7ου ΠΠ για την έρευνα και την ανάπτυξη

09.07.2012 Ομιλία από τον κο Γεώργιο Μαρκοπουλιώτη, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, την Δευτέρα 9 Ιουλίου 2012, η ώρα 13:25, στο Σπίτι της Ευρωπαϊκής , Λευκωσία.

Κυρίες και κύριοι,

Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στο Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παρουσίαση του προγράμματος εργασίας 2013 του 7ου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη.

Ίσως να γνωρίζετε ήδη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει έναν οδικό χάρτη για την ανάπτυξη: τη στρατηγική Ευρώπη 2020, η οποία υποδεικνύει την κατεύθυνση στην οποία πρέπει να κινηθούμε ώστε το έτος 2020 η ΕΕ να παραμείνει μία από τις πιο ανταγωνιστικές οικονομίες του κόσμου. Η στρατηγική περιλαμβάνει συγκεκριμένους στόχους για την απασχόληση, την κλιματική αλλαγή και την ενέργεια, την εκπαίδευση, τη φτώχεια και την κοινωνική ένταξη.

Ένα βασικό εργαλείο για συνεχίσουμε να είμαστε μια από τις πιο ανταγωνίστηκες οικονομίες στον κόσμο είναι η έρευνα και η καινοτομία. Γι 'αυτό το λόγο,  στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 έχουμε θέσει ως στόχο την αύξηση των δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη στο 3% του ΑΕΠ μέχρι το 2020. Όμως απέχουμε πολύ από αυτό το νούμερο. Το 2010, οι επενδύσεις της ΕΕ σε έρευνα και ανάπτυξη αντιπροσώπευαν το 2% του ΑΕΠ της.

 Η κατάσταση είναι ακόμη πιο δύσκολη σε μικρότερα κράτη μέλη. Λόγω του μεγέθους τους, η κινητοποίηση των πόρων και η κατανομή των κονδυλίων για έρευνα και ανάπτυξη είναι συχνά πιο δύσκολη. Να σας δώσω ένα παράδειγμα: το 2010, οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη στην Κύπρο ανήλθαν στο 0.5% του ΑΕΠ.

Ας μην ξεχνάμε επίσης πως τα Ευρωπαϊκά κράτη βρίσκονται εν μέσω μιας προσπάθειας δημοσιονομικής εξυγίανσης-κάτι που βάζει τους προϋπολογισμούς υπό περισσότερη πίεση.
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει στη διάθεση των κρατών μελών ένα σημαντικό όπλο στη μάχη τους για έρευνα και καινοτομία: το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ύψους 53,3 δις ευρώ που τρέχει για 7 χρόνια, από το 2007 εως το 2013, με στόχο να δώσει ώθηση στην έρευνα, την τεχνολογία και την επιχειρηματικότητα.

Δε θα εισέλθω σε περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα εργασίας για το 2013, καθώς σε λίγο θα έχετε την ευκαιρία να το ακούσετε από τη καθ' ύλη αρμόδια, την Επίτροπο αρμόδια για την έρευνα, την καινοτομία και την επιστήμη Máire Geoghegan-Quinn.

Κλείνοντας, θα ήθελα να υπογραμμίσω τη δέσμευση της Επιτροπής στην έρευνα και την καινοτομία. Στο κέντρο της Κυπριακής Προεδρίας που μόλις ξεκίνησε θα βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις για το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, δηλαδή για τον προϋπολογισμό της  Ένωσης για τα έτη 2014-2020, ύψους άνω του 1 τρις ευρώ.

Η Κομισιόν έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για την κατανομή αυτών των χρημάτων και μια από αυτές αφορά τον ''Ορίζοντα 2020,'' το διάδοχο δηλαδή του 7ου Προγράμματος Πλαισίου. Ο προϋπολογισμός του ''Ορίζοντα 2020'' ανέρχεται σε περίπου 80 δις ευρώ. Αυτή η σημαντική αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα πιστεύω πως υποδεικνύει την προσήλωση της Κομισιόν στην έρευνα και την καινοτομία, στοιχεία που ευελπιστούμε να είναι οι πυλώνες της οικονομίας μας στο μέλλον.

Σας ευχαριστώ.

Περισσότερες πληροφορίες

Κέντρα πληροφόρησης στην περιοχή σας

Κύπρος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Κύπρο

Contact

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο

Address

Σπίτι της ΕΕ

Λεωφόρος Βύρωνος 30

1096 Λευκωσία

Τηλ.: +357 22 81 77 70

Φαξ: +357 22 76 89 26


Europe Direct Λάρνακα

Address

Φίλιου Τσιγαρίδη

6300 Λάρνακα

Τ.Θ. 40045

Phone

work Tel.:
+357 24 62 09 93

Fax

fax Fax:
+357 24 62 09 93

Europe Direct Λεμεσός

Address

Γωνία Αθηνών και Νίκου Ξιούτα

3040 Λεμεσός

Tηλ.: +357 25 00 20 44

και +357 25 00 20 27

Φαξ: +357 25 00 27 63


Europe Direct Πάφος

Address

25ης Μαρτίου 26

8100 Πάφος

Phone

work Tel.:
+357 26 93 55 00

Fax

fax Fax:
+357 26 91 10 32

Information page