Διαδρομή πλοήγησης

News

Ανδρούλλα Καμιναρά: Τεράστια η συμβολή των κοινοτικών

19.01.2012 Άρθρο της Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, κ. Ανδρούλλας Καμιναρά, όπως δημοσιεύθηκε στον "Φιλελεύθερο της Κυριακής" στις 15 Ιανουαρίου 2012.

Η Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, Ανδρούλλα Καμιναρά, αξιολογεί το ρόλο, τη σημασία και τη συμβολή των κοινοτικών εργαζομένων στην κυπριακή οικονομία και σαφώς γέρνει την πλάστιγγα στα υπέρ τής εδώ παρουσίας τους. Στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Οικονομικό Φιλελεύθερο, η κ. Καμιναρά αναλύει πώς διαφοροποιήθηκε η αγορά εργασίας στον τόπο μας με την ένταξη στην ενιαία αγορά της Ευρώπης, τις νέες προοπτικές που έχουν δημιουργηθεί αλλά και τις νέες ευκαιρίες και δυνατότητες που παρουσιάζονται.

- Οι κοινοτικοί εργαζόμενοι βρίσκονται στην Κύπρο με βάση την κύρια ευρωπαϊκή αρχή της ελεύθερης διακίνησης υπηρεσιών, κεφαλαίων, προϊόντων και ανθρώπων. Από την εφαρμογή αυτής της αρχής επωφελείται ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σημαίνει η ενιαία αγορά, με απλά λόγια. Λόγω ακριβώς αυτής της πολιτικής, υπολογίζεται ότι έχουν δημιουργηθεί τρία εκατομμύρια επιπρόσθετες θέσεις εργασίας. Από την εφαρμογή αυτής της αρχής ο κάθε Ευρωπαίος πολίτης ξεχωριστά υπολογίζεται ότι έχει οικονομικό όφελος γύρω στα 550 ευρώ το χρόνο. Οι Ευρωπαίοι υπήκοοι που δουλεύουν στην Κύπρο κατά κύριο λόγο απασχολούνται κατά 17% στις κατασκευές, περίπου στο ίδιο ποσοστό εργάζονται στους τομείς του εμπορίου, το 13% στην επισιτιστική βιομηχανία και ένα ποσοστό της τάξης του 11% στον τομέα της υγείας και άλλες υπηρεσίες. Όπως καταδεικνύεται από τα στοιχεία της πρόσφατης απογράφης πληθυσμού οι τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες με τους πιο πολλούς υπηκόους στην Κύπρο είναι η Ελλάδα με 31.000, το Ηνωμένο Βασίλειο με 26.000, η Ρουμανία με 24.000 και η Βουλγαρία με 19.000.

Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τους κοινοτικούς εργαζόμενους μονοδιάστατα αρνητικά ή μονοδιάστατα θετικά; Πού βρίσκεται η αλήθεια;

Οι αριθμοί μιλάνε από μόνοι τους. Συνολικά οι άνεργοι σήμερα στην Κύπρο κυμαίνονται γύρω στις 33.000. Οι μη Κύπριοι Ευρωπαίοι υπήκοοι που εργάζονται στην Κύπρο είναι γύρω στις 60.000-65.000. Ακόμα κι αν υποθέσουμε ότι τις θέσεις εργασίας που καταλαμβάνουν σήμερα οι κοινοτικοί εργαζόμενοι θα ήθελαν να τις πληρώσουν οι Κύπριοι άνεργοι, κάτι που δεν ισχύει, θα περίσσευαν ως κενές άλλες 35.000 θέσεις. Αυτό θα δημιουργούσε ένα τεράστιο πρόβλημα για την κυπριακή οικονομία. Θα είχαμε σοβαρό έλλειμμα εργατικών χεριών. Αξίζει όμως να δούμε πού εργάζονται οι κοινοτικοί εργαζόμενοι και αν στις δουλειές αυτές θα ήθελαν να δουλέψουν Κύπριοι. Αυτό μπορεί να ισχύει μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις και όχι στη συντριπτική πλειοψηφία αυτών των θέσεων εργασίας. Ειδικά σε ό,τι αφορά Βούλγαρους και Ρουμάνους εργαζομένους, που απασχολούνται κατά κύριο λόγο στις κατασκευές και τη γεωργία.

Αφού οι κοινοτικοί εργαζόμενοι μετέχουν στην παραγωγή πλούτου, συμβάλουν και στην ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας. Υπάρχουν μετρήσιμα κριτήρια για το μέγεθος αυτής της συμβολής;

Όπως είπα και πριν, έχουμε 60.000-65.000 Ευρωπαίους πολίτες που δουλεύουν νόμιμα στην Κύπρο, πληρώνουν φόρους, εισφέρουν στα δημόσια ταμεία. Και αυτό είναι μια τεράστια συμβολή στην οικονομία μας. Ας μη ξεχνάμε επίσης ότι ως Κύπρος αντιμετωπίζουμε και ένα τεράστιο πρόβλημα υπογεννητικότητας. Και εάν δεν υπήρχαν οι ξένοι το πρόβλημα αυτό θα ήταν ακόμα πιο μεγάλο. Οι ξένοι εργαζόμενοι καταβάλλουν εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων από τις οποίες συντηρείται όλο το σύστημα των συντάξεων που καλύπτει και τους Κύπριους και τους μη Κύπριους Ευρωπαίους πολίτες που δουλεύουν εδώ. Άρα η συμβολή τους είναι ουσιαστική και με τη δουλειά τους αλλά και με τις εισφορές τους στα δημόσια ταμεία, όπως και με την απάβλυνση του προβλήματος της υπογεννητικότητας.

Η κυπριακή οικονομία συνολικά, δημόσιος και ιδιωτικός τομέας, αξιοποίησε τις δυνατότητες που παρέχονται από την ΕΕ για δημιουργία και ανάπτυξη νέων παραγωγικών τομέων;

Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι θετική. Σίγουρα η κυπριακή οικονομία συνολικά αξιοποίησε τις δυνατότητες που παρέχονται από την ΕΕ. Και πριν φανούν οι επιπτώσεις της διεθνούς ύφεσης στην κυπριακή οικονομία, είχαμε πολύ καλές επιδόσεις. Είχαμε μερίδιο στον ευρωπαϊκό πλούτο και στα τρία εκατομμύρια των νέων θέσεων εργασίας, αλλά και στο ποσό των 500 ευρώ ανά άτομο που αναλογών στον κάθε Ευρωπαίο πολίτη το χρόνο. Άρα, υπό αυτή την έννοια, σίγουρα αξιοποιήσαμε τις δυνατότητες της ΕΕ. Θέλω όμως να αναφερθώ και στις κυπριακές επιχειρήσεις που υποαμείβουν κοινοτικούς εργαζόμενους και δεν προσλαμβάνουν Κύπριους στις δουλειές τους. Αυτό συνιστά παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, που δεν επιτρέπει τις διακρίσεις μεταξύ Ευρωπαίων εργαζομένων. Και τη νομοθεσία την παραβιάζουν Κύπριοι επιχειρηματίες σε βάρος Κυπρίων εργαζομένων και κοινοτικών βεβαίως. Αυξάνουν παράνομα τα κέρδη τους εκμεταλλευόμενοι κοινοτικούς εργαζομένους που αμείβουν με λιγότερα λεφτά και ταυτόχρονα δεν καταβάλλουν γι’ αυτούς και τις ανάλογες εισφορές στα δημόσια ταμεία.

Οι κυπριακές επιχειρήσεις αξιοποιούν επαρκώς τα ευρωπαϊκά δεδομένα και δυνατότητες;

Οι εξαγωγές κυπριακών προϊόντων έχουν αυξηθεί, αλλά και ο κλάδος των υπηρεσιών στον τόπο μας έχει επωφεληθεί πάρα πολύ. Και το ενδιαφέρον έχει αυξηθεί τόσο από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους αλλά και από πολίτες τρίτων χωρών που θέλουν μέσω της Κύπρου πρόσβαση στην ενωμένη Ευρώπη. Πολλοί, όπως π.χ. Ρώσοι και άλλοι, προσφεύγουν στις υπηρεσίες της Κύπρου γιατί ακριβώς ανήκουμε στην ΕΕ έτσι το να δραστηριοποιούνται στο έδαφός μας τους ανοίγει και άλλες πόρτες σε όλη την Ευρώπη. Ετεροβαρώς υπέρ μας οι αριθμοί.

Ποια είναι η εικόνα όσον αφορά τους Κύπριους που εργάζονται ως κοινοτικοί στην υπόλοιπη ενωμένη Ευρώπη;

Εάν οι Ευρωπαίοι πολίτες που εργάζονται σε άλλο κράτος μέλος εκτός από το δικό τους τυγχάνουν προστασίας, αυτή η προστασία ισχύει και για τους πολύ περισσοτέρους Κύπριους που εργάζονται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχουν 200.000 Κύπριοι εργαζόμενοι και στην Ελλάδα άλλες 30.000. Και στην Κύπρο ζουν συνολικά μόνο 112.000 Ευρωπαίοι πολίτες, μη Κύπριοι. Άρα οι αριθμοί είναι και πάλι ετεροβαρώς υπέρ μας.

Οι κοινοτικοί εργαζόμενοι εξ αντικειμένου αποστερούν θέσεις εργασίας από το εγχώριο εργατικό δυναμικό. Μπορούν να μπουν ασφαλιστικές δικλίδες επί του προκειμένου;

Μόνο σε τρεις ευρωπαϊκές χώρες υπάρχουν περιορισμοί των ελευθεριών διακίνησης ανθρώπων και αφορούν ειδικά την εργοδότηση Ρουμάνων και Βουλγάρων. Επιμέρους περιορισμοί υπάρχουν επίσης σε άλλες επτά ευρωπαϊκές χώρες. Και αυτές οι δεσμεύσεις τεθήκαν από την αρχή, όταν οι χώρες αυτές διαπραγματεύονταν την ένταξη τους στην ΕΕ. Αυτοί οι περιορισμοί, σύμφωνα με τις συναφείς συνθήκες της ΕΕ, μπορούν να ισχύσουν επτά χρόνια μάξιμουμ, δηλαδή ισχύουν μόνο ως μεταβατικό στάδιο. Εμείς δεν θέσαμε θέμα περιορισμών όταν αυτές οι χώρες διαπραγματεύονταν την ένταξή τους στην ΕΕ και κατά την άποψή μου σωστά δεν θέσαμε τέτοιο θέμα. Όπως εξήγησα και πριν, εάν δεν είχαμε τους κοινοτικούς εργαζομένους και εάν όλοι οι Κύπριοι άνεργοι εργάζονταν και πάλι θα είχαμε άλλες 35.000 θέσεις εργασίας κενές και θα είχαμε τεράστιο πρόβλημα, ολόκληροι τομείς της κυπριακής οικονομίας θα είχαν καταρρεύσει.

Το 40% των ξένων που δουλεύουν στην Κύπρο, κοινοτικοί και μη, εργάζονται ως οικιακοί βοηθοί. Πρόσφατα ήταν δηλωμένοι στα επίσημα στοιχεία μόνο τέσσερα άτομα ως άνεργοι οικιακοί βοηθοί, Κύπριοι. Και σε αυτό τον κλάδο εργοδοτούνται γύρω στις 25.000 άτομα. Άρα έχουμε ζήτηση για 25.000 και προσφορά για 4 άτομα. Ο ανταγωνισμός στην αγορά εργασίας είναι τώρα πολύ πιο μεγάλος. Αλλά δεν μπορούμε να αγνοούμε όλα τα άλλα καλά που προκύπτουν από την ένταξή μας στην ενιαία αγορά της Ευρώπης και να εστιάζουμε μόνο σε αυτή την πτυχή. Από την άλλη, και στις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό επικαλούμαστε αυτές τις τέσσερις βασικές ελευθερίες, διακίνησης υπηρεσιών, κεφαλαίων, προϊόντων και ανθρώπων, που πρέπει να τηρούνται και με τη λύση του Κυπριακού. Άρα δεν μπορούμε εμείς οι ίδιοι να ζητούμε περιορισμό αυτών των ελευθεριών για τους κοινοτικούς που έρχονται στον τόπο μας.

Περισσότερες πληροφορίες

Κέντρα πληροφόρησης στην περιοχή σας

Κύπρος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Κύπρο

Contact

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο

Address

Σπίτι της ΕΕ

Λεωφόρος Βύρωνος 30

1096 Λευκωσία

Τηλ.: +357 22 81 77 70

Φαξ: +357 22 76 89 26


Europe Direct Λάρνακα

Address

Φίλιου Τσιγαρίδη

6300 Λάρνακα

Τ.Θ. 40045

Phone

work Tel.:
+357 24 62 09 93

Fax

fax Fax:
+357 24 62 09 93

Europe Direct Λεμεσός

Address

Γωνία Αθηνών και Νίκου Ξιούτα

3040 Λεμεσός

Tηλ.: +357 25 00 20 44

και +357 25 00 20 27

Φαξ: +357 25 00 27 63


Europe Direct Πάφος

Address

25ης Μαρτίου 26

8100 Πάφος

Phone

work Tel.:
+357 26 93 55 00

Fax

fax Fax:
+357 26 91 10 32

Information page