Navigation path

News

AB Akdeniz’in deniz etkinliklerinden korunması konusunda daha fazla ilerleme kaydediyor

31.10.2011 Avrupa Komisyonu Akdeniz’in daha iyi korunması için bugün önemli bir adım attı. AB’nin Akdeniz’i deniz faaliyetlerinin neden olduğu kirlilikten korumak için Barselona Anlaşmasının Protokolüne uygun bir öneri getirildi. Akdeniz’de bu tür faaliyetler giderek artıyor ve yarı kapalı yapı ve önemli sismik etkinlikler nedeniyle alan oldukça savunmasız kalıyor.

“Deniz Protokolü” faaliyetlerin başlamasından önce çok sayıda koşulun yerine getirilmesi gerekiyor. Özellikle, platformların ve donanımların yapısı uluslararası standartlara ve uygulamalara uygun olmalı ve operatörler faaliyetleri gerçekleştirmek için gerekli olan teknik donanıma ve ekonomik kapasiteye sahip olduklarını kanıtlamalı. Eğer faaliyetlerin çevreye önemli olumsuz etkileri olması olası ise izin verilmeyecektir. Platformların ve donanımların yeri var olan boru hatlarına ve kablolara zarar vermeyecek şekilde olmalıdır. Protokol ayrıca yükümlülük ve tazminat gerekliliklerini de sunar.

Avrupa Çevre’den sorumlu komisyon üyesi Janez Potočnik bu teklifin denizlerdeki petrol ve gaz faaliyetlerinin güvenliği için var olan mevzuatı tamamladığını belirtti ve sözlerine şöyle devam etti: “Bu teklif, Akdeniz’de bulunmayan ortaklarımız ile el ele çalışmamıza olanak verecek ve denizin daha iyi korunmasını sağlayacak.”

Protokolün AB onayı diğer Tarafların Barselona Anlaşmasını onaylamasını teşvik ederek Akdeniz sularını çevre açısından iyi bir duruma getirecek. AB Deniz Çerçeve Yönergesi’nin amacı da bu. Böylece Akdeniz’li ortaklar ile iş birliği de güçlenecek. 

Deniz ortamının ve Akdeniz’in kıyı bölgesinin korunması için Barselona Anlaşmasının Tarafı olan Avrupa Birliği ülkelerinden İtalya, Yunanistan, İspanya, Fransa, Slovenya, Malta ve Kıbrıs ile birlikte AB Üyesi olmayan 14 ülke daha bu anlaşmanın tarafları arasında yer alıyor. “Deniz Protokolü” faaliyetler konusunda Barselona Anlaşmasını tamamlıyor. Çok çeşitli etkinlikleri kapsayan anlaşma terk edilmiş ve kullanılmayan tesislerin sökülmesini, zararlı maddelerin kullanılmasını ve uzaklaştırılmasını, güvenliği, beklenmedik durum planlamasını içine alıyor.

Geçmiş 

2010 yılında Meksika Körfezi’nde meydana gelen petrol sızıntısının ardından, Avrupa Komisyonu Ekim 2010 tarihinde denizlerdeki petrol ve gaz etkinliklerinin güvenliği konusunda bir İletişim benimsedi ve denizlerde güvenliği teşvik etmek için uluslararası bir iş birliği geliştirdi. “Deniz Protokolü”nün AB tarafından onaylanması ve AB’de deniz güvenliği konusunda Düzenlemeler (Bkz. IP/11/1260 ve MEMO/11/740) Akdeniz’de deniz ve kıyılardaki çevrenin denizlerdeki faaliyetlerin olası olumsuz sonuçlarından korunması için alınan önemli tedbirlerdir.

Dünya genelindeki deniz yüzeyinin % 0,8’ine sahip Akdeniz deniz türlerinin % 8’ine ev sahipliği yapıyor. Petrol sızıntılarının deniz ve kıyı ekosistemlerine ve Akdeniz ekonomisine doğrudan, ciddi ve geri döndürülemez etkileri var.

Bakınız:

Barselona Anlaşması ve teklif hakkında daha fazla bilgi için bakınız:

http://ec.europa.eu/environment/water/marine/barcelona.htm

AB deniz politikası konusunda daha fazla bilgi için bakınız:

http://ec.europa.eu/environment/water/marine/directive_en.htm

Daha fazla bilgi

Kıbrıs'ta Avrupa Komisyonu

Contact

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği

Address

AB Evi

30 Byron Caddesi

1096 Lefkosa

Phone

work Tel.:
+357 22 81 77 70

Fax

fax Fax:
+357 22 76 89 26

E-Mail


Europe Direct Larnaka

Address

Filiou Tsigaridi

6300 Larnaka

P.O. Box 40045

Phone

work Tel.:
+357 24 62 09 93

Fax

fax Fax:
+357 24 62 09 93

E-Mail


Europe Direct Limasol

Address

173-179 Chr. Hadjipavlou

3036 Limassol

Phone

work Tel.:
+357 25 00 20 44 ve +357 25 00 20 27

Fax

fax Fax:
+357 25 00 27 63

E-Mail


Europe Direct Baf

Address

Palia Ilektriki

8 Vladimirou Iracleous

8010 Baf

Phone

work Tel.:
+357 26 93 55 00

Fax

fax Fax:
+357 26 91 10 32

E-Mail


Information page

  • Top
  • Last update: 17 | 11 | 2011