Navigation path

News

Yeni uluslararası üniversite sıralaması Dublin’de lanse edildi

30.01.2013 Avrupa Birliği finansmanı ile oluşturulan yeni bir üniversite sıralaması İrlanda AB Dönem Başkanlığı tarafından bugün Dublin’de ilan ediliyor (30 Ocak).

Yeni ‘çok boyutlu’ sıralama, çoğu orantısız bir şekilde araştırma mükemmeliyetine odaklanan üniversitelerin performansına geleneksel yaklaşımlarla bakılmasından uzaklaşıyor.  Sıralama üniversiteleri bunun yerine beş ayrı alanda daha geniş bir dizi etkene göre değerlendirecek: araştırma konusundaki itibar, eğitim ve öğretim kalitesi, uluslararası yönelim, bilgi aktarımındaki başarı (işletmeler ve yeni girişimlerle ortaklıklar gibi), ve bölgesel büyümeye katkı. Avrupa’dan ve dünyadan 500 kadar üniversitenin bu değerlendirmeye katılması bekleniyor ve ilk sonuçlar 2014 başında yayınlanacak.

Açılışın öncesinde konuşan Avrupa Komisyonu’nun Eğitim, Kültür, Çok Dillilik ve Gençlikten sorumlu üyesi Androulla Vassiliou şöyle konuştu: “Üniversiteler Avrupa’nın en başarılı buluşlarındandır, ancak herşeyi bu şöhretimize dayandırıp hiçbirşey yapmadan duramayız. Üniversitelerimizin tam potansiyelinin farkına varabilmek için daha stratejik düşünmeli ve hareket etmeliyiz. Bunu yapabilmek için bizlere sundukları ve ne kadar iyi çalıştıklarıyla ilgili daha iyi bilgiye ihtiyacımız var. Mevcut sıralamalar herşeyden çok araştırma konusundaki başarıları öne çıkarma eğiliminde, ancak U-Multirank öğrencilere ve kurumlara bir dizi önemli alandaki performanslarıyla ilgili net bir tablo sunacak. Bu bilgi öğrencilerin kendileri için en iyi olan üniversiteyi seçmelerine yardımcı olacak. Üniversitelerin güçlü veya zayıf yanlarını tespit etmeleri ve birbirlerinin deneyimlerinden öğrenmelerini sağlayarak yüksek öğretimin modernizasyonu ve kalitesine de katkıda bulunacak; sonuç olarak da ülkelerinin performansını bir bütün olarak güçlendirmeleri için politika koyuculara yüksek öğrenimleriyle ilgili daha bütünlüklü bir görüş verecek.”

Sıralamanın lanse edileceği konferans İrlanda Eğitim ve Beceriler Bakanı Ruairi Quinn tarafından açılacak. Quinn şöyle konuştu: “Yüksek öğrenim Avrupa’nın sosyal, kültürel ve ekonomik refahı açısından giderek daha da önemli hale geldikçe, yüksek öğrenim sistemlerimizde kalite ve çeşitliliğe duyduğumuz ihtiyaç büyüyor. İrlanda Dönem Başkanlığı, U-Multirank’in bir sonraki aşamasını duyurulmasına destek olmak konusunda kararlıdır. Yüksek öğrenim kurumlarını, öğrenciler, kurumsal liderler, politika koyucular ve diğer paydaşların yararına olacak şekilde Avrupa genelinde yüksek öğrenimin birçok olumlu yönüne ışık tutacak bu değerlendirme sisteminin oluşturulmasına katılma fırsatını kaçırmamaya çağırıyorum.”

In addition to providing an authoritative ranking comparing institutions, U-Multirank will also rate universities in four specific subject areas: business studies, mechanical engineering, electrical engineering and physics. The list of specific disciplines will be gradually expanded in future years.

Kurumları kıyaslayan güvenilir bir sıralama yapmanın yanı sıra, U-Multirank üniversiteleri dört spesifik alanda da değerlendirecek: işletme, makine mühendisliği, elektrik mühendisliği ve fizik. Spesifik bilimlerin listesi önümüzdeki yıllarda giderek genişletilecek.

Kısa Bilgi

Sıralamayı, Almanya’daki Centre for Higher Education / Yüksek Öğrenim Merkezi (CHE) ve Hollanda’daki  Center for Higher Education Policy Studies /Yüksek Öğrenim Politika Çalışmaları Merkezi (CHEPS) tarafından yönetilen bağımsız bir konsorsiyum yapacak. Ortak kurumlar arasında Leiden Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Merkezi (CWTS), Elsevier bilgi profösyönelleri, Bertelsmann Vakfı ve yazılım firması Folge 3 var. Bütünlük ve doğruluğun sağlanması amacıyla konsorsiyum, öğrenciler, üniversiteler ve işletmeleri temsil eden ulusal değerlendirme partnerleri ve paydaş kurumlarla çalışacak.

Yeni sıralama ölçülebilir kriterler ve verilere dayanan tarafsız bir sıralama olacak. Çok boyutlu yaklaşımı, sıralamanın, performanslarıyla ilgili görüş almak isteyen tüm üniversitler için uygun olmasını sağlıyor. Bireysel kullanıcılar özel ihtiyaçlarını yansıtan ‘kişiye özel’ bir derecelendirmeye de erişebilecekler; bu da kendilerini en çok ilgilendiren kurumlar veya bilimlerle ilgili bilgi edinmeleri ve kriterleri kendi tercihlerine göre değerlendirebilmelerini sağlayacak.

U-Multirank, uluslararası bağlamda mükemmeliyetin çeşitli boyutlarını yansıtacak bir metodolojiye dayanan yeni bir üniversite sıralamasının yapılması için çağrıda bulunan 2008 Avrupa Birliği Fransa Dönem Başkanlığı bünyesinde düzenlenmiş bir konferanstan doğan bir girişimin sonucudur.

Bunun akabinde Avrupa Komisyonu, CHERPA diye bilinen bir yüksek öğrenim ve araştırma kurumları konsorsiyumu tarafından yapılan ve 2011’de sonuçlanan bir fizibilite çalışması  yaptırdı. Avrupa ve dünyadan 150 yüksek öğrenim kurumuyla yapılan çalışmaya dayanan fizibilite çalışması, çok boyutlu bir  sıralamanın hem konsept hem de uygulama açısından gerçekçi olduğunu teyit etti. İhtiyaç duyulan verilerin toplanması için online anket araçları da geliştirildi. Konsorsiyum aynı zamanda mevcut ulusal sıralandırmalarla da çalışarak üniversitelere aynı soruları bir kereden fazla sormaktan kaçınacak.

U-Multirank, 2015-2016’da bir iki yıl için daha  çekirdek finansman olasılığı ile, 2013-14 Yaşam boyu Eğitim Programı’ndan toplam 2 milyon Euro AB fonu alacak. Amaç bundan böyle sıralamayı yürütecek bağımsız bir kurum oluşturmak. 

Daha fazla bilgi için

Avrupa Komisyonu: Eğitim 

Androulla Vassiliou web sitesi

Androulla Vassiliou’yu Twitter’dan takip edin @VassiliouEU

Daha fazla bilgi

Kıbrıs'ta Avrupa Komisyonu

Contact

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği

Address

AB Evi

30 Byron Caddesi

1096 Lefkosa

Phone

work Tel.:
+357 22 81 77 70

Fax

fax Fax:
+357 22 76 89 26

E-Mail


Europe Direct Larnaka

Address

Filiou Tsigaridi

6300 Larnaka

P.O. Box 40045

Phone

work Tel.:
+357 24 62 09 93

Fax

fax Fax:
+357 24 62 09 93

E-Mail


Europe Direct Limasol

Address

173-179 Chr. Hadjipavlou

3036 Limassol

Phone

work Tel.:
+357 25 00 20 44 ve +357 25 00 20 27

Fax

fax Fax:
+357 25 00 27 63

E-Mail


Europe Direct Baf

Address

Palia Ilektriki

8 Vladimirou Iracleous

8010 Baf

Phone

work Tel.:
+357 26 93 55 00

Fax

fax Fax:
+357 26 91 10 32

E-Mail


Information page

  • Top
  • Last update: 19 | 02 | 2013