Navigation path

News

Güvenilir ve modern AB veri koruma yasalarına doğru tam gaz

28.01.2013 Bir yıl önce, 2012 Avrupa Veri Koruma Günü öncesinde, Avrupa Komisyonu, AB’nin veri koruma kurallarını 21. Yüzyıla daha uygun hale getirmek için köklü bir reform önerdi. Bir yıl sonrasında önemli gelişmeler kaydedildi ve yeni kurallarla ilgili görüşmeler tam gaz devam ediyor.

Nedenler açık: Gelişebilmek için, dijital ekonominin güvene ihtiyacı var. Birçok insan kişisel verilerini online olarak paylaşmak konnusunda çok güven duymuyor. Güçlü, güvenilir, tutarlı şekilde uygulanan kurallar veri işlemeyi daha güvenli, daha ucuz hale getirecek ve insanların güvenini güçlendirecektir. Güven beraberinde büyümeyi getirecektir. Bazı tahminler, AB’nin modern bir dijital ortak pazar yaratmak için gerekli olan adımları atması halinde AB GSYİH’sinin 2020’ye kadar %4 daha büyüyebileceğini göstermektedir.

AB’nin Adaletten sorumlu Komisyon Üyesi Viviane Reding, “kişisel verilerin muazzam bir ekonomik degree sahip olduğu dijital bir dünyada yaşıyoruz. Şimdiden, bir kişinin konum bilgileri alınıp takip edilebiliyor. Yakın zamanda, sensörler telefonlara kullanıcılarının yalnız mı yoksa kalabalıkta mı olduklarını da söyleyecek,” diye konuştu. “Avrupalı işletmeler bu yeni bilgisayar kullanım ve bilgi paylaşım ortamından yararlanmalı ve Avrupalı tüketiciler de dijital çağda güvenli bir şekilde gezinebilmeli. Avrupa Birliği için tek tip ve modern bir veri koruma yasası, dijital ortak pazara güveni sağlamak ve büyüme yaratmak için tam da ihtiyacımız olan şey. Önümüzdeki yılın Veri Koruma Gününe kadar bu reformun yasalarımız arasında yerini alması için çok sıkı çalışıyorum.”

26 Ekim 2012 (SPEECH/12/764) ve 18 Ocak 2013’te (SPEECH/13/29), Avrupa adalet bakanları, unutulma hakkı, kişisel verileri kötüye kullanan kurumlar için cezalar ve yeni kuralların işletmeler için getireceği maliyetler ve faydalar dahil, reform önerileri ile ilgili detaylı görüşmeler gerçekleştirdi. Bu sırada, 8 Ocak 2013’te Avrupa Komisyonu, reform önerileriyle ilgili taslak raporlarında (MEMO/13/4) ifade edilen Avrupa Parlamentosu’nun güçlü AB veri koruma kurallarına olan desteğini memnuniyetle karşıladığını belirtti. Hem Avrupa Parlamentosu hem de AB Konseyi’nde toplanan bakanlar önümüzdeki aylarda AB’nin İrlanda Dönem Başkanlığında görüşmelere devam edecek.

Kısa Bilgi

Dijital çağda, kişisel bilgilerin alınması ve saklanması önemlidir. Veriler, sigorta şirketlerinden bankalara, sosyal medya sitelerinden arama motorlarına kadar tüm işletmeler tarafından kullanılmaktadır. Küreselleşmiş dünyada, üçüncü ülkelere veri aktarımı günlük yaşamda önemli bir etken haline gelmiştir. İnternette sınırlar yoktur ve bulut bilişim, Boston’da işlenerek Bangalore’de depolanacak verilerin Berlin’den gönderilebileceği anlamına gelmektedir.

Avrupalıların %74’ü kişisel verilerin ifşa edilmesinin giderek daha fazla modern yaşamın bir parçası haline geldiğini düşünmekte, ancak aynı zamanda internet kullanıcılarının %72’si de çok fazla kişisel veri paylaştıklarından endişe etmektedir. Çevirimiçi hizmetlere ve araçlara olan azalan güven dijital ekonomide ve Avrupa’nın dijital ortak pazarında büyümeye engel olmaktadır.

25 Ocak 2012’de, Avrupa Komisyonu AB’nin çevirimiçi mahremiyet haklarını güçlendirecek ve Avrupa’nın dijital ekonomisini destekleyecek 1995 veri koruma kurallarıyla ilgili kapsamlı bir reform önerisinde bulundu. Komisyon’un önerileri 1995 Veri Koruma Direktifi’nde yer alan esasları dijital çağa uydurmak üzere güncellemekte ve modernleştirmektedir. Aralarında veri koruma konusunda genel AB çerçevesini çizen bir Tüzük önerisi ve cezai suçların önlenmesi, tespit edilmesi, soruşturulması veya kovuşturulması ve ilgili yargı faaliyetleri için kullanılan kişisel verilerin korunması ile ilgili bir Direktif önerisi de bulunmaktadır (IP/12/46).

Komisyon’un önerileri Axel Voss’un Komisyonu Avrupa veri koruma kurallarında reform yapmaya çağıran Avrupa Parlamentosu raporu (MEMO/11/489) üzerine hazırlanmıştır.

Avrupa Parlamentosu’nda yapılacak olan oylamanın Nisan sonu gibi gerçekleşmesi bekleniyor. Önümüzdeki altı ay boyunca Konsey toplantılarına başkanlık edecek ve yürütecek olan AB’nin İrlanda Dönem Başkanlığı verilerin korunmasını bir öncelik haline getirdi ve verilerin korunması reformunda İrlanda Dönem Başkanlığı’nın sonuna kadar siyasi bir uzlaşıya varabilmek için uğraşıyor.

Daha fazla bilgi

Kıbrıs'ta Avrupa Komisyonu

Contact

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği

Address

AB Evi

30 Byron Caddesi

1096 Lefkosa

Phone

work Tel.:
+357 22 81 77 70

Fax

fax Fax:
+357 22 76 89 26

E-Mail


Europe Direct Larnaka

Address

Filiou Tsigaridi

6300 Larnaka

P.O. Box 40045

Phone

work Tel.:
+357 24 62 09 93

Fax

fax Fax:
+357 24 62 09 93

E-Mail


Europe Direct Limasol

Address

173-179 Chr. Hadjipavlou

3036 Limassol

Phone

work Tel.:
+357 25 00 20 44 ve +357 25 00 20 27

Fax

fax Fax:
+357 25 00 27 63

E-Mail


Europe Direct Baf

Address

Palia Ilektriki

8 Vladimirou Iracleous

8010 Baf

Phone

work Tel.:
+357 26 93 55 00

Fax

fax Fax:
+357 26 91 10 32

E-Mail


Information page

  • Top
  • Last update: 14 | 02 | 2013