Διαδρομή πλοήγησης

News

Η Επιτροπή αναζητά εμπειρογνώμονες για την πρωτοβουλία «Ορίζοντας 2020»

24.01.2013 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα ανακοίνωση με την οποία καλούνται εμπειρογνώμονες διαφόρων κλάδων να συμμετάσχουν στη διαμόρφωση του θεματολογίου του «Ορίζοντα 2020», του μελλοντικού χρηματοδοτικού προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα και την καινοτομία. Πρόκειται για την πρώτη φορά που η Επιτροπή δημοσίευσε τέτοιου είδους πρόσκληση για το ερευνητικό της πρόγραμμα.

Συμβουλευτικές ομάδες θα χορηγούν υψηλής ποιότητας και έγκαιρες συμβουλές για την προετοιμασία των προσκλήσεων του «Ορίζοντα 2020» για την υποβολή προτάσεων σχεδίων. Οι ομάδες θα εστιάζονται σε θέματα εξαιρετικού ενδιαφέροντος για τους ευρωπαίους πολίτες, όπως η κλιματική αλλαγή, η μετατροπή της ανανεώσιμης ενέργειας σε οικονομικά πιο προσιτή, η εξασφάλιση ασφαλών τροφίμων ή η αντιμετώπιση των προκλήσεων της γήρανσης. Οι ομάδες θα ενθαρρύνουν τον διάλογο ανάμεσα σε όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης, της κοινωνίας των πολιτών και των επιχειρήσεων από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και θα επηρεάσουν την κατεύθυνση της έρευνας και της καινοτομίας της ΕΕ από σήμερα έως το 2020.

Όπως ανέφερε στις δηλώσεις της η καMáireGeoghegan-Quinn, η Ευρωπαία επίτροπος αρμόδια για την έρευνα, την καινοτομία και την επιστήμη: «Στόχος μας είναι να έρθουμε σε επαφή με το πιο ευρύ φάσμα εμπειρογνωμόνων οι οποίοι θα μας βοηθήσουν να δημιουργήσουμε καινοτόμες ιδέες, αειφόρο ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας. Η δημοσίευση της εν λόγω διαφανούς και συμμετοχικής πρόσκλησης για τον «Ορίζοντα 2020» σημαίνει ότι απευθυνόμαστε στο σύνολο της ευρωπαϊκής κοινότητας έρευνας και καινοτομίας. Θα ήθελα ιδιαίτερα να ενθαρρύνω τις γυναίκες και τα άτομα με τις σωστές ειδικές γνώσεις, τα οποία όμως δεν είχαν συμμετάσχει στο παρελθόν, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους.»

Οι συμβουλευτικές ομάδες εμπειρογνωμόνων θα αρχίσουν τις εργασίες τους την άνοιξη του τρέχοντος έτους ώστε να διατυπώσουν τις συμβουλές τους σε εύθετο χρόνο για τις πρώτες προσκλήσεις του«Ορίζοντα 2020» οι οποίες αναμένεται να δημοσιευτούν έως το τέλος του 2013. Τα άτομα και οι φορείς που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις πρώτες συμβουλευτικές ομάδες έχουν προθεσμία εγγραφής έως τις 6 Μαρτίου 2013, 5μμ ώρα Βρυξελλών. Η πρόσκληση εκδηλώσεων ενδιαφέροντος θα παραμείνει ανοιχτή κατά τη διάρκεια του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» για να εξυπηρετήσει τον σκοπό της ανανέωσης των ομάδων στο τέλος κάθε θητείας.

Τα μεμονωμένα άτομα μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους ενεργώντας είτε σε προσωπικό επίπεδο, ως εκπρόσωποι ομάδων συλλογικού ενδιαφέροντος, είτε ως εκπρόσωποι οργανώσεων. Λεπτομέρειες για τα κριτήρια στα οποία θα βασιστεί η επιλογή, συμπεριλαμβανόμενων των χαρακτηριστικών προσόντων των εμπειρογνωμόνων, ορίζονται στην πρόσκληση. Το πλήρες κείμενο και οδηγίες για την εγγραφή μπορούν να βρεθούν μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020-experts

Ιστορικό του φακέλου

Στόχος του προγράμματος«Ορίζοντας 2020» είναι η προώθηση ιδεών, η ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων εργασίας για το μέλλον της Ευρώπης. Το εν λόγω πρόγραμμα συνιστά ρήξη με το παρελθόν συνενώνοντας το σύνολο της υπάρχουσας στήριξης για την έρευνα και την καινοτομία, συμπεριλαμβανόμενων των σχετικών με την καινοτομία δραστηριοτήτων του προγράμματος πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία και των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ), σε ένα μοναδικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Οι έξυπνες επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία παρέχουν άμεσα κίνητρα στην οικονομία, εξασφαλίζουν την άριστη γνωστική μας βάση και καθιστούν τις επιχειρήσεις μας πιο ανταγωνιστικές σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Η Επιτροπή προτείνει έναν προϋπολογισμό ύψους 80 δισ. ευρώ για τον «Ορίζοντα 2020», ο οποίος θα υλοποιηθεί κατά την περίοδο από το 2014 έως το 2020.

«Ορίζοντας 2020»: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

Περισσότερες πληροφορίες

Κέντρα πληροφόρησης στην περιοχή σας

Κύπρος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Κύπρο

Contact

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο

Address

Σπίτι της ΕΕ

Λεωφόρος Βύρωνος 30

1096 Λευκωσία

Τηλ.: +357 22 81 77 70

Φαξ: +357 22 76 89 26


Europe Direct Λάρνακα

Address

Φίλιου Τσιγαρίδη

6300 Λάρνακα

Τ.Θ. 40045

Phone

work Tel.:
+357 24 62 09 93

Fax

fax Fax:
+357 24 62 09 93

Europe Direct Λεμεσός

Address

Λεωφόρος Χρ. Χατζηπαύλου 173-179

3036 Λεμεσός

Tηλ.: +357 25 00 20 44

και +357 25 00 20 27

Φαξ: +357 25 00 27 63


Europe Direct Πάφος

Address

Παλιά Ηλεκτρική

Βλαδίμηρου Ηρακλέους 8

8010 Πάφος

Phone

work Tel.:
+357 26 93 55 00

Fax

fax Fax:
+357 26 91 10 32

Information page