Navigation path

News

Yüksek düzey grubu, öğretimde kaliteye ve deneyime odaklanacak

18.09.2012 Yüksek eğitim, dünya ekonomisinde rekabet etmek üzere Avrupa’nın ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerilerin geliştirilmesinde önemli bir role sahip, fakat Üye Devletler yüksek eğitim sistemlerini modernleştirmek için yeterince yatırım yapmıyorlar.

Bugün Avrupa Komisyonu tarafından sunulan Yüksek Eğitimin Modernleştirilmesi üzerine yeni bir Yüksek Düzey Grubu, Avrupa Birliği’nin tamamında gerçekleştirilecek sektörün detaylı üç yıllık incelemesi kapsamında bu sorunu ele alacak.

İrlanda’nın eski Cumhurbaşkanı Mary McAleese’nin başkanlığını yaptığı grup, bu yıl öğretim ve öğrenimde kalite ve mükemmelliğe en iyi nasıl ulaşılabileceğine odaklanacak; önümüzdeki yıl ise, öğrenmenin dijital çağa nasıl adapte edilebileceğini görüşecek. Grup, en iyi uygulamaları ve yaratıcı çözümleri belirlemenin yanında, ulusal ve Avrupa’daki karar vericilere, üniversitelere ve kolejlere öneriler sunacak. İlk kez 2013 yılında rapor verecek ve yetkisi 2015 yılına kadar sürecek.  

Eğitim, Kültür, Çok Dillilik ve Gençlikten sorumlu Komisyon Üyesi Androulla Vassiliou, Kendisine ilham kaynağı olan veya onu motive eden bir öğretmeni herkesin hatırlayacağını ifade etti ve sözlerine şöyle devam etti: “Yüksek düzey grubunun yardımıyla, Avrupa’da nerede yaşadığı veya eğitim gördüğüne bakılmaksızın, her öğrencinin kaliteli öğretimden faydalanmasını sağlamak istiyorum. Bu, yenilik, iş imkanları ve büyüme için bir ön koşuldur. Öğretimin mükemmelliği, mevcut krizden çıkmak için sürdürülebilir yolları belirlemek ve desteklemek konusunda da temel bir gereksinimdir."

Mary McAleese, şunları ekledi: "Bu gruba başkanlık yapmaktan onur duyuyorum. Krizden çok sert bir darbe yemiş olan Avrupa’yı ve genç neslini çok önemsiyorum. Grubumuz, gençlerimizin en iyi eğitime ve mümkün olan en iyi istihdam hedeflerine sahip olmaları için, üniversitelerimizde mükemmel öğretimi nasıl geliştirebileceğimizi inceleyecek."

Önümüzdeki üç yıl boyunca, grup, yüksek eğitimden uzmanların, hükümetin ve işletmelerin yanında öğrencilere ve öğretmenlere danışacak.

Bu grubun kurulması, Üye Devletlerde yüksek eğitim sektörünü modernleştirmek amaçlı daha geniş bir stratejinin parçasıdır. Komisyon, bu alanda zaten önemli ölçüde gelişme kaydetti. Bolonya Süreci, öğrencilerin yurtdışında okumalarını ve vasıflarının Avrupa’nın her yerinde tanınmasını kolaylaştırdı. İlk kez 2013’te duyurulması planlanan Avrupa çok boyutlu üniversite derecelendirme sistemi de, öğrencilerin nerede öğrenim göreceklerine dair daha bilinçli bir seçim yapmalarını sağlamak amacıyla üniversiteler arasında karşılaştırma olanağı sunacak. Bu sistem, Komisyonun, üniversitelerin yeni derecelendirme için temel alınacak bir dizi farklı alandaki gelişimini takip etmesini sağlayacak: Öğretme ve öğrenme kalitesi, araştırma, bilgi aktarımı, uluslararası sosyal yardım stratejileri ve üniversitelerin bölgesel gelişimdeki rolü.

Geçmiş

28-29 Kasım 2011’de Eğitim Konseyinde Bakanlar tarafından onaylanan    Yüksek eğitimin modernleştirilmesi için Avrupa gündemi, AB ülkelerinin ortak hedeflerine ulaşması için daha fazla çaba göstermeleri gereken öncelik alanlarını belirler ve Avrupa Birliğinin modernleşme politikalarını nasıl destekleyebileceğini ortaya koyar. Öncelikler arasında; müfredatların, öğrencilerin, işverenlerin ve geleceğin kariyerlerinin ihtiyaçlarını karşılaması için, yüksek eğitimin kalitesini ve uyumluluğunu geliştirmekve öğrenci sayısını artırmak bulunmaktadır. Üniversiteler, işletmeler ve araştırma merkezleri arasında daha güçlü işbirliğini destekler. Gündem, Avrupa’da büyümeyi ve istihdamı desteklemek amacı güden ve eğitimin kilit bir rol oynadığı, Komisyonun daha geniş stratejisinin bir parçasıdır.

Daha fazla bilgi için

Yüksek eğitimin modernleştirilmesi gündemi

Avrupa Komisyonu: Eğitim ve öğretim

Daha fazla bilgi

Kıbrıs'ta Avrupa Komisyonu

Contact

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği

Address

AB Evi

30 Byron Caddesi

1096 Lefkosa

Phone

work Tel.:
+357 22 81 77 70

Fax

fax Fax:
+357 22 76 89 26

E-Mail


Europe Direct Larnaka

Address

Filiou Tsigaridi

6300 Larnaka

P.O. Box 40045

Phone

work Tel.:
+357 24 62 09 93

Fax

fax Fax:
+357 24 62 09 93

E-Mail


Europe Direct Limasol

Address

173-179 Chr. Hadjipavlou

3036 Limassol

Phone

work Tel.:
+357 25 00 20 44 ve +357 25 00 20 27

Fax

fax Fax:
+357 25 00 27 63

E-Mail


Europe Direct Baf

Address

Palia Ilektriki

8 Vladimirou Iracleous

8010 Baf

Phone

work Tel.:
+357 26 93 55 00

Fax

fax Fax:
+357 26 91 10 32

E-Mail


Information page

  • Top
  • Last update: 28 | 09 | 2012