Διαδρομή πλοήγησης

News

H Επιτροπή προτείνει τις χώρες που θα φιλοξενήσουν τις πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης μετά το 2019

20.07.2012 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα πρόταση για τη συνέχιση της πρωτοβουλίας για τις πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης. Το πρόγραμμα που ισχύει προς το παρόν θα διαρκέσει έως το 2019 και η νέα πρόταση απαριθμεί κατά σειρά προτεραιότητας τις χώρες που θα ορίσουν τις πόλεις που θα ανακηρυχθούν πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης έως το 2033.

Επιπλέον των δύο κρατών μελών που μοιράζονται κάθε χρόνο τον τίτλο, η πρόταση εισηγείται να μπορεί και μια υποψήφια ή δυνάμει υποψήφια χώρα της ΕΕ να ορίζει μια πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης ανά τριετία. Το σχέδιο πρόκειται να συζητηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, που θα πρέπει να λάβουν την τελική απόφαση σχετικά με τις μελλοντικές ρυθμίσεις πριν από το τέλος του 2013.

Η κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρμόδια για θέματα εκπαίδευσης, πολιτισμού, πολυγλωσσίας και νεολαίας, δήλωσε: «Οι πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης είναι μια από τις πλέον γνωστές και επιτυχημένες πρωτοβουλίες της ΕΕ. Εκτός από την προώθηση του εξαιρετικού πολιτιστικού πλούτου και πολυμορφίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πρωτοβουλία αυτή λειτουργεί καταλυτικά για τη μεταμόρφωση των πόλεων, προς όφελος τόσο των πολιτών όσο και των επισκεπτών. Το γεγονός ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών μελών για την απονομή του τίτλου είναι σκληρότερος από ποτέ αποτελεί αδιαμφισβήτητη απόδειξη της σταθερής αξίας και απήχησής του.»

Στην πρότασή της η Επιτροπή έχει διατηρήσει τα βασικά χαρακτηριστικά και τη δομή του ισχύοντος προγράμματος. Επομένως, η απονομή του τίτλου θα εξακολουθήσει να γίνεται εκ περιτροπής μεταξύ των κρατών μελών (βλ. παράρτημα). Τροποποιήθηκαν τα κριτήρια επιλογής, ούτως ώστε να παρέχονται αναλυτικότερες οδηγίες στις πιθανές πολιτιστικές πρωτεύουσες, γεγονός που θα συμβάλει επίσης στη βελτίωση της συνολικής διαδικασίας επιλογής και παρακολούθησης των πόλεων που συμμετέχουν. Θα δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας όσον αφορά την τόνωση της μακροπρόθεσμης οικονομικής μεγέθυνσης και της αστικής ανάπτυξης, καθώς και στην ευρωπαϊκή διάσταση της εκδήλωσης και στην ποιότητα του πολιτιστικού και καλλιτεχνικού περιεχομένου του έτους.

Γενικό πλαίσιο

Το πρόγραμμα για τις πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης που ισχύει προς το παρόν (απόφαση 1622/2006/ΕΚ) λήγει το 2019. Επειδή η διαδικασία ανακήρυξης αρχίζει έξι έτη νωρίτερα, η απόφαση για τον νέο κύκλο θα πρέπει να εγκριθεί από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το 2013, ώστε να έχουν οι πόλεις αρκετό χρόνο να προετοιμαστούν.

Η πρόταση της Επιτροπής ακολουθεί το πνεύμα των διαφόρων αξιολογήσεων του τρέχοντος προγράμματος, μιας δημόσιας διαβούλευσης που διενεργήθηκε στο διάστημα από τον Οκτώβριο του 2010 έως τον Ιανουάριο του 2011 και μιας ανοικτής συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στη συνέχεια στις Βρυξέλλες τον Μάρτιο του 2011. Όλες αυτές οι ενέργειες αποτελούν σαφή ένδειξη ότι ο θεσμός της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης αποφέρει πολλά οφέλη στις πόλεις και στις περιφέρειες, και, αν και εξακολουθεί πάνω από όλα να πρόκειται για μια πολιτιστική εκδήλωση, το πρόγραμμα μπορεί να αποτελέσει μια σημαντική κοινωνική και οικονομική παρακαταθήκη, ιδίως αν ενταχθεί σε μια μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή στρατηγική με κεντρικό άξονα τον πολιτισμό.

Από το πρώτο έτος εφαρμογής του θεσμού της πολιτιστικής πρωτεύουσας το 1985 μέχρι σήμερα, έχουν ανακηρυχθεί πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης 46 πόλεις. Για το 2012 πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης ανακηρύχθηκαν οι πόλεις Guimarães (Πορτογαλία) και Maribor (Σλοβενία).

Για περισσότερες πληροφορίες:

Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης:

http://ec.europa.eu/culture/news/201207201-capitals-beyond-2019_en.htm

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Εκπαίδευση και κατάρτιση

Δικτυακός τόπος Ανδρούλλας Βασιλείου

Ακολουθείστε την Ανδρούλλα Βασιλείου στο https://twitter.com/vassilioueu

Περισσότερες πληροφορίες

Κέντρα πληροφόρησης στην περιοχή σας

Κύπρος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Κύπρο

Contact

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο

Address

Σπίτι της ΕΕ

Λεωφόρος Βύρωνος 30

1096 Λευκωσία

Τηλ.: +357 22 81 77 70

Φαξ: +357 22 76 89 26


Europe Direct Λάρνακα

Address

Φίλιου Τσιγαρίδη

6300 Λάρνακα

Τ.Θ. 40045

Phone

work Tel.:
+357 24 62 09 93

Fax

fax Fax:
+357 24 62 09 93

Europe Direct Λεμεσός

Address

Λεωφόρος Χρ. Χατζηπαύλου 173-179

3036 Λεμεσός

Tηλ.: +357 25 00 20 44

και +357 25 00 20 27

Φαξ: +357 25 00 27 63


Europe Direct Πάφος

Address

Παλιά Ηλεκτρική

Βλαδίμηρου Ηρακλέους 8

8010 Πάφος

Phone

work Tel.:
+357 26 93 55 00

Fax

fax Fax:
+357 26 91 10 32

Information page