Navigation path

News

Erasmus, öğrenci değişimlerinde %8,5 artışla yeni bir rekor kırdı

08.05.2012 Erasmus, ilk başladığı günden yirmi beş yıl sonra, dünyanın en çok bilinen AB programı ve en başarılı öğrenci değişim programı haline geldi. 2010-2011 akademik yılında 231.000’den fazla öğrenci yurt dışında okumak veya eğitim almak için Erasmus hibesi aldı.

Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında %8,5 artışla ulaşılan bu rakam, yeni bir rekor oldu.

Erasmus, dil, uyum yeteneği, kütlerler arası farkındalık ve liderlik odağı ile istihdam edilebilirliklerini ve kişisel gelişmelerini artırmak için gençlere önemli beceriler kazandırıyor. Program, 1987 yılında başladığından beri 2,5 milyon’dan fazla Avrupalı öğrenciye yüksek öğrenim kurumunda eğitim almak veya bir şirkette çalışmak için yurt dışına gitme fırsatı sundu. Avrupa Birliği, mevcut trendlerde 2012- 2013’de 3 milyon Erasmus öğrencisine destek verme hedefine ulaşacak.

Öğrenciler için 2010-2011’de en popüler olan üç yer İspanya, Fransa ve Almanya idi. İspanya aynı zamanda yurt dışına en çok öğrenci gönderen ülke oldu. Onu Fransa ve Almanya izledi.  Lüksemburg ise, ulusal öğrenci nüfusuna oranla yurt dışına en çok sayıda öğrenci gönderen ülke oldu (Ayrıntılı rakamlar için bakınız: MEMO/12/310). 2010-2011 yılında öğrenci ve personele ayrılan Erasmus bütçesi 460 milyon € civarındaydı.

Bu sene gümüş yılını kutlayan Erasmus programının Avrupa Birliği’nin en büyük başarı hikayelerinden biri olduğunu belirten Avrupa Komisyonu Eğitim, Kültür, Çok Dillilik ve Gençlikten sorumlu üyesi Androulla Vassiliou sözlerine şöyle devam etti: “Rakamlar her şeyi söylüyor. Eğer talebi karşılayacak kaynaklarımız olsaydı rakamlar daha da yüksek olacaktı. Bu zorlu zamanlarda, Erasmus çalışmaları aracılığı ile kazanılan beceriler hepsinden değerli.”

2010-2011 döneminde desteklenen toplam öğrenci sayısının 190.000’e yakını eğitimlerinin 12 ayını Erasmus’a katılan 32 ülkeden birindeki (27 Üye Devlet, Hırvatistan, İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve Türkiye – 2011-2012’den itibaren İsviçre’de Erasmus’a katılan 33. Ülke oldu) üniversite veya yüksek öğrenim kurumunda geçirmeyi seçti. Eğitim seçeneğini seçen öğrencilerin sayısı 2009-2010 dönemi ile karşılaştırıldığında %7,2 arttı.

Yurt dışındaki şirketlerde işe yerleştirmeler 2007 yılından beri Erasmus aracılığı ile destekleniyor ve popülerliği giderek artıyor. 2010-2011 döneminde, 6 Erasmus öğrencisinden biri (toplamda 41.000 civarında) bu seçeneği seçti. Bu rakam bir önceki yıl %15 artış gösterdi.

Katılan çoğu ülkede talep, Erasmus hibelerini oldukça aşıyor. Aylık ortalama Erasmus hibesi, yurt dışında yaşama maliyetlerinin bir bölümünü ve seyahat masraflarını kapsayacak şekilde 250€ olarak tasarlandı (bir önceki yıla oranla (254€) ufak bir azalma var). Böylece daha fazla öğrencinin programdan faydalanmasına olanak sağlandı.

Buna ilave olarak, 40.000 üniversite personeline ve öğretmenlere yurt dışında eğitim vermek veya almak için hibe yapıldı.  Bu rakamda da bir önceki yıla oranla %13 artış oldu.

Geçmiş

Öğrenme hareketliliği, büyüme ve işler ile ilgili Avrupa 2020 stratejisinin temel hedefi ve Komisyon’un Erasmus başarısı üzerine inşa edilen “Youth on the Move” girişiminin odak noktası.

Komisyon geçen Eylül ayında, yüksek eğitimin modernleştirilmesi stratejisinde (IP/11/1043) öğrencilerin yurt dışında eğitim veya öğrenim aracılığı ile kazandıkları beceriler için daha fazla fırsat olması gerektiği ihtiyacını vurguladı. Öğrenci hareketliliği için Avrupa hedefi on yıllık dönemin sonunda en az %20 oldu. Şu anda, %10’luk bir oran Erasmus veya diğer kamu ya da özel sektör destekleri ile yurt dışında eğitim alıyor.  %4,5’i Erasmus hibesi alıyor.

Erasmus sadece öğrencileri ve yüksek eğitim personeline hitap etmiyor, aynı zamanda, uluslararası projeler ve ağlar için finansman sağlayarak yüksek eğitim kurumlarının bir arada çalışmasını sağlıyor. Erasmus, bu kuruluşların öğretimde yenilik yapmasına ve yurt dışında çalıştıkları dönemlerin tanınması için gelişmiş sistemler kullanmasına olanak sağlıyor; aynı zamanda öğrenci destek hizmetlerini hızlandırıyor, şirketler ve kurumların yönetimleri ile iş birliğini sağlıyor.  

Komisyon geçen Kasım ayında, Erasmus’u eğitim, öğretim, gençlik ve spor konusundaki diğer tüm AB ve uluslararası programlar ile bir araya getiren, mevcut yedi programın yerini alan yeni bir şemsiye program olan “Herkes için Erasmus” için bir öneri sundu (IP/11/1398). Komisyon Herkes için Erasmus programı için 2014-2020 döneminde kullanılmak üzere 19 milyar €’luk bir bütçe önerdi. Bu rakam, mevcut programlar için ayrılan yedi yıllık bütçe ile karşılaştığında %70 daha fazla. Herkes için Erasmus kapsamındaki finansmanların üçte ikisi bilgi ve becerileri geliştirmek için hibeler sunuyor. Kalanı ise, kurumlar, işletmeler ve diğer kuruluşlar arasında iş birliğini destekliyor.

Daha fazla bilgi için:

MEMO/12/310 2010-2011 Erasmus programı:Rakamlar açıklanmıştır.
Erasmus programı
Erasmus istatistikleri
Androulla Vassiliou'nun web sitesi
Twitter: @VassiliouEU

Ek 1: 2010-2011 Erasmus Programı–Ülkelere göre yurt dışına giden öğrenci sayısı

Ek 2: 2010-2011 Erasmus Programı - Erasmus öğrenci hareketliliği: yaşadığı ülke ve gittiği ülke

Ek 3: 2010-2011 Erasmus Programı–Erasmus öğrencilerini alan en iyi 100 yüksek eğitim kurumu

Ek 4: 2009-2010 Erasmus Programı - Erasmus öğrencilerini alan en iyi 100 yüksek eğitim kurumu

 

Daha fazla bilgi

Kıbrıs'ta Avrupa Komisyonu

Contact

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği

Address

AB Evi

30 Byron Caddesi

1096 Lefkosa

Phone

work Tel.:
+357 22 81 77 70

Fax

fax Fax:
+357 22 76 89 26

E-Mail


Europe Direct Larnaka

Address

Filiou Tsigaridi

6300 Larnaka

P.O. Box 40045

Phone

work Tel.:
+357 24 62 09 93

Fax

fax Fax:
+357 24 62 09 93

E-Mail


Europe Direct Limasol

Address

173-179 Chr. Hadjipavlou

3036 Limassol

Phone

work Tel.:
+357 25 00 20 44 ve +357 25 00 20 27

Fax

fax Fax:
+357 25 00 27 63

E-Mail


Europe Direct Baf

Address

Palia Ilektriki

8 Vladimirou Iracleous

8010 Baf

Phone

work Tel.:
+357 26 93 55 00

Fax

fax Fax:
+357 26 91 10 32

E-Mail


Information page

  • Top
  • Last update: 05 | 06 | 2012