Navigation path

News

Herkes için Erasmus: Avrupa Birliği fonları için 5 milyon kişi sırada

23.11.2011 Şimdiye kadar olanın neredeyse iki katı kadar, yani yaklaşık 5 milyon kişi Avrupa Komisyonunun bugün açıkladığı “Herkes için Erasmus” adlı yeni Avrupa Birliği eğitim, öğrenim, gençlik ve spor programı kapsamında bir burs alarak yurt dışında çalışma veya eğitim görme şansı elde edebilecek.

Bunlar arasında yaklaşık 3 milyon yüksek öğrenim ve meslek okulu öğrencisi bulunuyor. Master derecesi öğrencileri Avrupa Yatırım Bankası Grubu ile birlikte hazırlanan yeni bir kredi garanti programından da faydalanabilecekler. Yedi yıllık Herkes için Erasmus programının bütçesinin 19 milyar Avro olması ve 2014 yılında başlatılması öngörülüyor.

Eğitim, Kültür, Çok dillilik ve Gençlik ile ilgili Komisyon üyesi Androula Vassiliou “Öğrenim ve eğitime yatırım Avrupa’nın geleceği için yapabileceğimiz en iyi yatırımdır. Yurtdışında eğitim görmek insanların becerilerini, kişisel gelişimlerini ve uyum yeteneklerini yükseltir ve onları daha istihdam edilebilir kılar. Bu fırsatları tanıyan Avrupa Birliği desteğinden çok daha fazla sayıda insanın yararlanacağına emin olmak istiyoruz. Ayrıca eğitim ve öğretim kalitesini her düzeyde daha çok iyileştirmek ve dünyanın en iyilerine eşit duruma getirmek için daha fazla yatırım yapmak zorundayız ve ancak böyle daha fazla iş ve daha yüksek büyüme sağlayabiliriz” dedi.

Komisyonun Herkes için Erasmus önerisi ile:
-2,2 milyon yüksek okul öğrencisinin öğrenim ve eğitimlerinin bir kısmını yurtdışında yapmalarını sağlayacak şekilde burstan yararlanmaları (hali hazırdaki programlardan 1,5 milyon öğrenci yararlanıyor)
-Bu sayıya Avrupa Birliği dışında bir ülkede öğrenim görmek için destek alan 135.000 öğrenci ile Avrupa Birliği’nde öğrenim görmek için gelen Avrupa Birliği üyesi olmayan ülke öğrencileri de dahildir;
-735.000 meslek okulu öğrencisi eğitim ve öğrenimlerinin bir kısmını yurt dışında sürdürebilecek (hali hazırdaki programlardan 350.000 öğrenci yararlanmaktadır)
-Bir milyon öğretmen, eğitimci ve gençlik çalışanı yurt dışında eğitim ve öğretim vermek için fonlardan yararlanabilecektir (halihazırdaki programlardan 600.000 kişi yararlanmakta)
-700.000 genç insan yurt dışındaki şirketlerde staj olanağı bulacak (hali hazırda mevcut programlardan 600.000 kişi yararlanmakta)
-330.000 Master derecesi öğrencisi yurt dışındaki çalışmalarını finanse etmek için yepyeni bir program kapsamındaki kredi garantilerinden yararlanabilecektir;
-540.000 genç insan gönüllü olarak yurt dışına gidebilecek veya gençlik değişim programlarına katılabilecektir (hali hazırda mevcut programlardan 374.000 kişi yararlanmaktadır;
-34.000 öğrenci yurt dışında en az iki yüksek öğrenim kurumunda okuyarak “birleşik derece” almak için yardımlardan yararlanabilecektir (halihazırdaki programla 17.600 öğrenci desteklenmektedir)
- Eğitim ve öğretim ve veya gençlik etkinlikleri alanında çalışan 115.000 kuruluş / örgüt veya diğer kuruluşlar ortak açılımlar uygulamayı, deneyim ve Know-how değişiminde bulunmayı teşvik eden 20.000’in üzerinde ‘stratejik ortaklık’ kurmak üzere fonlardan yararlanabilecektir;
-4000 eğitim kurumu ve girişimi 400 “bilgi birliği” ve “sektör becerileri birliği” oluşturarak istihdam edilebilirliği, yeni uygulamaları ve girişimciliği güçlendirecektir.

Arka plan 

Herkes için Erasmus öğretim, eğitim, gençlik ve spor alanlarında halihazırda mevcut Avrupa Birliği ve uluslararası programları bir araya getirecek, mevcut yedi programın yerine [Yaşam boyu Öğrenme Programı (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig) Eylemde Gençlik, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink ve sanayileşmiş ülkeler ile karşılıklı iş birliği programları] tek bir program getirecektir. Bu değişiklikler etkinliği artıracak, yardım başvurularının yapılmasını kolaylaştıracak ve ayrıca mükerrerliği ve parçalanmayı azaltacaktır.

Komisyon 2014-2020 döneminde yeni program için 19 milyar Avro’nun tahsis edilmesini sağlamak üzere mevcut yedi yıllık bütçeye oranla yaklaşık % 70 oranında bir artış yapılmasını öneriyor. Bu rakam enflasyon ile ilgili geleceğe dönük tahminleri dikkate alıyor ve uluslararası iş birliği için öngörülen giderleri içeriyor.

Yeni program Avrupa Birliği katma değer ve sistemik etkilerine odaklanacak ve üç tip eylemi destekleyecek: Bireyler için gerek Avrupa Birliği’nde gerekse de ötesinde öğrenme fırsatları; öğretim kurumları, gençlik örgütleri, şirketler, yerel ve bölgesel yetkililer ve sivil toplum örgütleri arasında kurumsal iş birliği ve Üye Devletlerde öğretimin ve eğitim sistemlerinin modernizasyonu, yeni uygulamaların, girişimciliğin ve istihdam edilebilirliğin teşvik edilmesi için yapılacak reformlara destek.

Fonlamaların üçte ikisi bilgi ve becerilerin geliştirilmesi için hareketlilik yardımları için harcanacak.

Yeni programın geliştirilmiş yapısı – önemli ölçüde artırılmış yatırımları ile birlikte – Avrupa Birliği’nin öğrenciler, eğitim görenler, genç insanlar, öğretmenler, gençlik çalışanları ve diğerlerinin becerilerinin, kişisel gelişimlerinin ve iş bulma olanaklarının geliştirilmesi için çok daha fazla fırsat sunacağı anlamına geliyor. Herkes için Erasmus aynı zamanda Avrupa’nın entegrasyonu ve sporun halk tabanında desteklenmesini de teşvik edecek.

2007 yılından bu yana her yıl 400.000 kişi öğrenim, eğitim ve gönüllü çalışmak üzere Avrupa Birliği yardımlarından yararlandı. Komisyonun önerisiyle bu rakam hemen hemen iki kat artarak 800.000 düzeyine yükselecek. (2010 yılında 27 Üye Devlette 560.000 kişi yardımlardan yararlandı. Bkz. Ek 1).

Sonraki Adımlar

Bu öneri halen Konseyde (27 Üye Devlet) ve 2014-2020 bütçe çerçevesi ile ilgili nihai kararı alacak olan Avrupa Parlamentosu’nda görüşülmektedir.

Daha fazla bilgi için:

Ayrıca bakınız MEMO/11/818

http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all

Komisyon üyesi Ms. Vassiliou'nun web sitesi: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou

Avrupa Komisyonu Öğrenim ve Eğitim web sitesi: Education and Training

Daha fazla bilgi

Kıbrıs'ta Avrupa Komisyonu

Contact

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği

Address

AB Evi

30 Byron Caddesi

1096 Lefkosa

Phone

work Tel.:
+357 22 81 77 70

Fax

fax Fax:
+357 22 76 89 26

E-Mail


Europe Direct Larnaka

Address

Filiou Tsigaridi

6300 Larnaka

P.O. Box 40045

Phone

work Tel.:
+357 24 62 09 93

Fax

fax Fax:
+357 24 62 09 93

E-Mail


Europe Direct Limasol

Address

173-179 Chr. Hadjipavlou

3036 Limassol

Phone

work Tel.:
+357 25 00 20 44 ve +357 25 00 20 27

Fax

fax Fax:
+357 25 00 27 63

E-Mail


Europe Direct Baf

Address

Palia Ilektriki

8 Vladimirou Iracleous

8010 Baf

Phone

work Tel.:
+357 26 93 55 00

Fax

fax Fax:
+357 26 91 10 32

E-Mail


Information page

  • Top
  • Last update: 15 | 12 | 2011