Navigation path

News

Matematik ve bilimdeki başarı düşüklüğünün çözülmesi Avrupa’da hala bir sorun

16.11.2011 Avrupa Komisyonu tarafından bugün yayınlanan iki rapora göre, karar vericilerin, okulların matematik ve bilim alanındaki başarı düşüklüğünü çözmeye yardımcı olmak için daha fazla çalışmaları gerekiyor.

AB Üyesi Devletlerin çoğu, çocukların matematik ve bilim alanında karşılaştığı zorluklara değinen genel ilkeler sunmasına rağmen, matematik eğitimi konusunda yayınlanan rapor Avupa’daki ülkelerin sadece beş tanesinin (İngiltere, İtalya, Hollanda, İrlanda ve Norveç) ulusal hedefler belirlediğini ortaya koydu. Beş ülke (Belçika, Almanya, İspanya, Fransa ve Polonya) genel olarak başarı düşüklüğü sorununu çözmek için çeşitli programlar başlatmasına rağmen, bilim konusundaki rapor Üye Devletlerden hiç birinin, başarısı düşük olan neler için? için özel ulusal destek politikaları bulunmadığını gösteriyor. Rapor, matematik ve bilim alanındaki müfredatın güncellenmesinde büyük başarılın elde edilmesine rağmen, değişikliklerin uygulanmasından sorumlu öğretmenler için desteğin hala eksik olduğunu ortaya koyuyor.

Eğitim, Kültür, Çok dillilik ve Gençlikten sorumlu komisyon üyesi Androulla Vassiliou Avrupa’nın eğitim performansını artırması gerektiğini belirtti ve sözlerine şöyle devam etti: “Hem matematik hem de bilim modern müfredatta önemli bir ol oynuyor. Böylece sadece iş gücü piyasasının ihtiyaçları karşılanmakla kalmıyor, aynı zamanda aktif vatandaşlık ve sosyal içerileme geliştiriliyor. Bu çalışmalarda ilerleme kaydedilmesine rağmen, hala önümüzde uzun bir rol olduğunu gösteriyor. Bütün bunların yanı sıra, kızların bilim ve matematik alanına dahil olmasını teşvik etmek amacıyla cinsiyet dengesine de değinmemiz gerekiyor. Öğretmenlik mesleğini desteklemek ve okulda zorluk çeken çocuklara yardımcı olmak amacıyla çalışmalara başlamanın tam zamanı.”

Avrupa genelinde ve ulusal kapsamda standartların geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla, her iki rapor da, matematik ve bilim öğretimine yaklaşımların ayrıntılı bir analizini sunuyor.

Başarı seviyeleri ile ilgili endişeler Eğitim Bakanlarının 2009 yılında AB genelinde bir değerlendirme raporu hazırlamasına yol açtı. Bu şekilde matematik, bilim ve okuma alanında yetersiz olan 15 yaş grubu oranının, on yıllık süre sonunda %15’in altına düşürülmesi amaçlanıyor. AB üyesi 18 ülkeden elde edilen verilerin karşılaştırması sonucunda en iyi performansı Finlandiya, Estonya ve Hollanda’nın elde ettiği görüldü. Bulgaristan ve Romanya ise derecelendirmenin son sıralarında yer aldı (bakınız: IP/11/488).

Geçmiş

Matematik

Matematik becerisi, Eğitim Bakanlıkları tarafından kişisel gelişim, aktif vatandaşlık, sosyal içerileme ve bilgili bir toplum olmak için gerekli olan en önemli becerilerden biri olarak belirlendi.

Matematiğin öğretilme ve öğrenilme yollarını etkileyen çok sayıda etken var. Uluslararası araştırmalar gençlerin başarısının aile geçmişleri, öğretme kalitesi ve eğitim sistemlerinin yapısı ve kuruluşu ile bağlantılı olduğunu ortaya koyuyor.

Matematik eğitimi konusundaki raporlar (ilk defa Komisyon için üretilen) Avrupa ülkelerinin çoğunun odak noktası gençlerin pratik becerileri olduğu sonuç tabanlı bir yaklaşım benimsediğini ortaya koyuyor. Müfredatta matematiğe ayrılan kısım artarken odak noktası sorun çözmek ve matematik uygulamları oluyor. Bu yaklaşım öğrencilerin ve gençlerin ihtiyaçlarına daha iyi cevap veriyor ve matematiğin gerçek dünyaya nasıl uygulandığını açıkça gösteriyor.

Bununla birlikte, sorun öğretmenlere gerekli desteğin sağlanmasıdır. Bu da sürekli eğitim gerektiriyor. Ayrıca, farklı öğrenci gruplarına öğretme konusunda sağlanan destek ve kılavuzluğun güçlendirilmesi gerekiyor.

Bilim 

Sadece sekiz ülkede (Almanya, İspanya, Fransa, İrlanda, Hollanda, Avusturya, İngiltere ve Norveç) bilim eğitiminin desteklenmesi amacıyla müfredata, öğretmen yöntemlerine ve öğretmenler için eğitime değinen stratejiler geliştiriliyor. Bu ülkelerden bu stratejileri bulunmayanlar çoğunlukla okul ortaklıkları ve bilim merkezleri gibi bireysel programlar ve projeler geliştiriyor.

Buna ilave olarak, çoğu Avrupa ülkesi bilim eğitimi için yenilikçi yöntemleri (birinci seviyeden itibaren sorgulamaya dayalı öğretme) destekliyor. Bu yöntemlerin çoğu aynı zamanda öğrencilerin çevre sorunları ile ilgili tartışmalara katılmasını ve günlük hayatta bilimsel uygulamaları hayata geçirmesini tavsiye ediyor.

Bu teşvik edici bir durum olmasına rağmen, Avrupa ülkelerinde bilim alanında başarısı düşük olanlar için özel ulusal destek politikası bulunmuyor. Sağlanan destek, konu ne olursa olsun öğrenme zorluğu çeken gençler için genel tedbirlerin alınmasını kapsıyor. Bu tedbirler arasında farklılaştırılmış öğretme, bire bir dersler, yardımcı öğrenme, özel ders ve beceriye göre gruplandırma bulunuyor.

Eurydice (Avrupa Eğitim Bilgi Ağı) 

Çalışmalar Eurydice tarafından düzenleniyor ve müfredat reformlarına, öğretmeye ve değerlendirme yöntemlerine odaklanıyor. Bu yöntemler arasında başarısı düşük olanlarla çalışmak, odaklanma aracılığı ile (Örneğin; pratik uygulamalarda ve öğretmen eğitiminde) motivasyonu artırmak bulunuyor. Her konu akademik araştırmalar, uluslararası araştırmalardan alınan en son sonuçlar ve ulusal politikalar ile programların derinlemesine değerlendirilmesi ışığında değerlendiriliyor.

Eurydice Avrupa eğitim sistemleri ve politikaları ve bunların analizleri konusunda bilgi sağlıyor. AB’nin Yaşam Boyu Öğrenme Programı’na (AB Üyesi Devletler, Hırvatistan, İzlanda, Lehistan, Norveç, İsviçre ve Türkiye) katılan 33 ülkenin tamamında 37 adet ulusal birim bulunuyor. Bu program Brüksel’deki AB Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Ajansı tarafından koordine ediliyor ve yönetiliyor.

For more information:

Eksiksiz raporlar [İngilizce]: Avrupa’da Matematik Eğitimi; Ortak Sorunlar ve Ulusal Politikalar  and Avrupa’da Bilim Eğitimi: Ulusal Politikalar, Uygulamalar ve Araştırmalar . Çalışmanın İngilizce basılı kopyaları Aralık 2011 tarihi itibarıyla Fransızca ve Almanca olarak de sunulacaktır.

Avrupa Komisyonu: Eğitim ve Öğretim

Daha fazla bilgi

Kıbrıs'ta Avrupa Komisyonu

Contact

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği

Address

AB Evi

30 Byron Caddesi

1096 Lefkosa

Phone

work Tel.:
+357 22 81 77 70

Fax

fax Fax:
+357 22 76 89 26

E-Mail


Europe Direct Larnaka

Address

Filiou Tsigaridi

6300 Larnaka

P.O. Box 40045

Phone

work Tel.:
+357 24 62 09 93

Fax

fax Fax:
+357 24 62 09 93

E-Mail


Europe Direct Limasol

Address

173-179 Chr. Hadjipavlou

3036 Limassol

Phone

work Tel.:
+357 25 00 20 44 ve +357 25 00 20 27

Fax

fax Fax:
+357 25 00 27 63

E-Mail


Europe Direct Baf

Address

Palia Ilektriki

8 Vladimirou Iracleous

8010 Baf

Phone

work Tel.:
+357 26 93 55 00

Fax

fax Fax:
+357 26 91 10 32

E-Mail


Information page

  • Top
  • Last update: 22 | 11 | 2011