Διαδρομή πλοήγησης

Αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΚΚΕρ) και το Ινστιτούτο Κύπρου υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας στις 22 Ιουλίου για την ενίσχυση της κοινής έρευνας, της καινοτομίας και της συνεργασίας σε τομείς όπως την αειφόρο διαχείριση των υδάτ... Περισσότερα...

Κέντρα πληροφόρησης στην περιοχή σας

Κύπρος

Information page