Διαδρομή πλοήγησης

Events

Ενημερωτική Διημερίδα: «Νέες προκλήσεις στην αγορά εργασίας – Ενδυνάμωσε το εργασιακό σου προφίλ»

10.11.2011 Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο και το Κέντρο Παραγωγικότητας συνδιοργάνωσαν Ενημερωτική Διημερίδα με θέμα: «Νέες προκλήσεις στην αγορά εργασίας – Ενδυνάμωσε το εργασιακό σου προφίλ», στις 9 και 10 Νοεμβρίου 2011 στο Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στη διάρκεια των σεμιναρίων, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τα ευρωπαϊκά δίκτυα κινητικότητας EURES, Europass και Ploteus, τα οποία χειρίζεται το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Για το EURES μίλησε ο κος Γιώργος Σπύρου, Σύμβουλος EURES στο Τμήμα Εργασίας, για το Europass η κα Στάλω Μιχαήλ, Σύμβουλος του Εθνικού Κέντρου Europass Κύπρου, το οποίο βρίσκεται στο Κέντρο Παραγωγικότητας, και, τέλος, για την πύλη Ploteus ο κος Αλέξης Σοφοκλέους, Σύμβουλος Απασχόλησης του Τμήματος Εργασίας.

Τα σεμινάρια περιελάμβαναν και τετράωρο Εργαστήριο με θέμα: «Φτιάξε το δικό σου Ευρωπαϊκό Βιογραφικό Σημείωμα», κατά το οποίο οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συντάξουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα Europass, καθώς επίσης και να πάρουν συμβουλές για τη συγγραφή μιας ολοκληρωμένης Συνοδευτικής Επιστολής και για την επιτυχή αντιμετώπιση μιας συνέντευξης εργασίας.

Αναλυτικότερα, τα ευρωπαϊκά προγράμματα που παρουσιάστηκαν:

Το EURES είναι μια πανευρωπαϊκή υπηρεσία απασχόλησης που υποστηρίζεται από τις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης σε 31 ευρωπαϊκές χώρες. Το EURES διαθέτει περισσότερους από 850 συμβούλους EURES σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι οποίοι έρχονται σε καθημερινή επαφή με τους εργοδότες και τα άτομα που αναζητούν εργασία παρέχοντας τους τρεις βασικές υπηρεσίες EURES: ενημέρωση, καθοδήγηση και εύρεση εργασίας.

Το EUROPASS αποτελεί έναν προσωπικό συντονισμένο φάκελο που απαρτίζεται από πέντε έγγραφα προβολής των προσόντων, γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που έχουν αποκτηθεί από την επαγγελματική και την εκπαιδευτική πορεία ενός ατόμου με στόχο την καλύτερη και πιο σαφή παρουσίασή τους στη χώρα προέλευσης του ατόμου αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτά τα πέντε έγγραφα είναι το Βιογραφικό Σημείωμα Europass, το Γλωσσικό Διαβατήριο Europass, η Κινητικότητα Europass, το Συμπλήρωμα Διπλώματος Europass και το Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Europass.

Η Ευρωπαϊκή Πύλη Πληροφόρησης για τις Ευκαιρίες Μάθησης - PLOTEUS (Portal on Learning Opportunities Throughout Europe) δημιουργήθηκε με στόχο να διευκολύνει την πλοήγηση σε υπάρχουσες πηγές πληροφόρησης που αφορούν στις ευκαιρίες μάθησης και κατάρτισης στην Ευρώπη.

Για περισσότερες πληροφορίες:

EURES: κ. Αντώνης Κάφουρος, Υπεύθυνος EURES Κύπρου, τηλ. 22400820, email: akafouros@dl.mlsi.gov.cy ή στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/eures

Europass: κα Στάλω Μιχαήλ, Σύμβουλος Εθνικού Κέντρου Europass Κύπρου, τηλ. 22806121, email: cmichael@kepa.mlsi.gov.cy ή στη διεύθυνση: www.kepa.gov.cy/europass

PLOTEUS: κ. Αντώνης Κάφουρος, Υπεύθυνος Euroguidance Κύπρου, τηλ. 22400820, email: akafouros@dl.mlsi.gov.cy ή στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/ploteus

Περισσότερες πληροφορίες

Κέντρα πληροφόρησης στην περιοχή σας

Κύπρος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Κύπρο

Contact

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο

Address

Σπίτι της ΕΕ

Λεωφόρος Βύρωνος 30

1096 Λευκωσία

Τηλ.: +357 22 81 77 70

Φαξ: +357 22 76 89 26


Europe Direct Λάρνακα

Address

Φίλιου Τσιγαρίδη

6300 Λάρνακα

Τ.Θ. 40045

Phone

work Tel.:
+357 24 62 09 93

Fax

fax Fax:
+357 24 62 09 93

Europe Direct Λεμεσός

Address

Λεωφόρος Χρ. Χατζηπαύλου 173-179

3036 Λεμεσός

Tηλ.: +357 25 00 20 44

και +357 25 00 20 27

Φαξ: +357 25 00 27 63


Europe Direct Πάφος

Address

Παλιά Ηλεκτρική

Βλαδίμηρου Ηρακλέους 8

8010 Πάφος

Phone

work Tel.:
+357 26 93 55 00

Fax

fax Fax:
+357 26 91 10 32

Information page