Navigation path

AB'ye Genel Bakış

Avrupa Birliği, 28 Üye Devlet ve 500 milyon vatandaşı bulunan benzersiz ekonomik ve politik bir ortaklıktır. Yarım yüzyıllık süre içinde barış, istikrar ve refah sağladı, yaşam standartlarının arttırılmasına yardımcı oldu, tek bir Avrupa para biriminin kullanılmasını başlattı ve insanların, malların, hizmetlerin ve sermayenin Üye Devletler arasında, ülke içinde olduğu gibi serbest şekilde hareket ettiği Avrupa genelinde tek bir piyasa oluşturulmasını sağladı.

AB ve kurumlarının Birliğin yasal kuruluşlarının nasıl çalıştığı ve finansmanı hakkında daha fazla bilgi edinmek için bakınız.

Lizbon Anlaşması

Lizbon Anlaşması mevcut AB ve AK anlaşmalarının yerini almadan onları değiştirdi. Birliğe gelecekteki sorunları çözmek için gerekli yasal çerçeveyi ve araçları sağladı ve vatandaşların taleplerine cevap verdi. Anlaşma, bütün Üye Devletler tarafından onaylandıktan sonra, 1 Aralık 2009 tarihinde yürürlüğe girdi. Mevcut AB anlaşmalarının ve ilgili bilgilerin tam metinleri için bakınız.

AB 2020

Avrupa 2020, AB’nin gelecek on yıllık dönem için hazırladığı büyüme stratejisi. Değişen dünyada, AB’nin akıllı, sürdürülebilir ve kapsamlı bir ekonomiye sahip olmasını istiyoruz. Bir araya gelerek güçlenmeyi sağlayan bu üç unsur, AB ve Üye Devletlerin yüksek düzeyde istihdam, üretkenlik ve sosyal bütünlük sağlamasına yardımcı oluyor.

Birliğin, 2020 yılına kadar ulaşılması hedeflenen somut beş temel amacı (istihdam, yenilikçilik, eğitim, sosyal içerileme ve iklim/enerji konusunda) var. Üye Devletlerin her biri bu alanların her birinde kendi ulusal hedeflerini benimsedi. AB düzeyindeki ve ulusal düzeydeki somut eylemler stratejiyi destekliyor. Sürecin nasıl işlediği hakkında bilgi için bakınız.

Politikalar

AB, insan haklarından ulaşıma ve ticarete kadar çok çeşitli politika alanında aktif durumda. Bu alanlarda Üye Devletler, kanun yapıcı yetkililerini Birliğe aktarıyor. Çeşitli alanlardaki AB politikaları hakkında daha fazla bilgi edinmek ve ilgili mevzuat ve diğer belgeler için bakınız.

İstatistikler

Eurostat, Lüksemburg’da bulunan Avrupa Birliği istatistik ofisidir. Bu kurumun görevi, ülkeler ve bölgeler arasında karşılaştırma yapılabilmesini sağlamak amacıyla Avrupa Birliğine Avrupa düzeyinde istatistikler sunmaktır. Demografik, ekonomik ve sosyal sorunlar ile ilgili gerçekler ve rakamlara yer verilen Eurostat sitesine bakınız.

Eurobarometer

İnsanlar Avrupa düzeyindeki politikalardan ne bekliyor? Endişeleri ve beklentileri ne? Eurobarometer anketleri ile düzenli olarak politik eğilimler belirleniyor. Avrupa düzeyindeki ve ulusal düzeydeki anketlerin sonuçları için bakınız.

AB Sözlüğü

Eğer AB ile ilgili çalışma yapıyorsanız ve karmaşık teknik terimler ile sıklıkla karşılaşıyorsanız, terimleri anlamanıza yardımcı olacak AB Sözlüğü için bakınız.

Daha fazla bilgi

Kıbrıs'ta Avrupa Komisyonu

Contact

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği

Address

AB Evi

30 Byron Caddesi

1096 Lefkosa

Phone

work Tel.:
+357 22 81 77 70

Fax

fax Fax:
+357 22 76 89 26

E-Mail


Europe Direct Larnaka

Address

Filiou Tsigaridi

6300 Larnaka

P.O. Box 40045

Phone

work Tel.:
+357 24 62 09 93

Fax

fax Fax:
+357 24 62 09 93

E-Mail


Europe Direct Limasol

Address

173-179 Chr. Hadjipavlou

3036 Limassol

Phone

work Tel.:
+357 25 00 20 44 ve +357 25 00 20 27

Fax

fax Fax:
+357 25 00 27 63

E-Mail


Europe Direct Baf

Address

Palia Ilektriki

8 Vladimirou Iracleous

8010 Baf

Phone

work Tel.:
+357 26 93 55 00

Fax

fax Fax:
+357 26 91 10 32

E-Mail


Information page

  • Top
  • Last update: 07 | 01 | 2014