Навигационна пътека

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Докладите за напредъка на България и Румъния

В докладите се прави оценка на напредъка по механизма за сътрудничество и проверка, както и по съдебната реформа и борбата с корупцията, а по отношение на България — и в борбата срещу организираната престъпност.

Доклади за напредъка:

Доклад, приет от Комисията на 27 януари 2016 г.

 

Доклад, приет от Комисията на 28 януари 2015 г.

Доклад, приет от Комисията на 22 януари 2014 г.

Доклад, приет от Комисията на 30 януари 2013 г.

  • Доклади
    • Румъния [COM(2013)47] pdf - 102 KB [102 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) română (ro)
  • Уводни бележки от Марк Грей pdf - 34 KB [34 KB] English (en)
  • IP/13/56: Румъния

Доклад, приет от Комисията на 8 февруари 2012 г.

Доклад, приет от Комисията на 20 юли 2011 г.

Доклад, приет от Комисията на 18 февруари 2011 г.

Доклад, приет от Комисията на 20 юли 2010 г.

Доклад, приет от Комисията на 23 март 2010 г.

Доклад, приет от Комисията на 22 юли 2009 г.

Доклад, приет от Комисията на 12 февруари 2009 г.

Доклад, приет от Комисията на 4 февруари 2008 г.