Navigacijska pot

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Ocenjevanje napredka Bolgarije in Romunije

Bolgarija in Romunija sta ob pridružitvi EU 1. januarja 2007 pred seboj še vedno imeli dolgo pot na področju pravosodnih reform ter boja proti korupciji in organiziranem kriminalu.

Za lažjo pridružitev obeh držav ter za zaščito delovanja politik in institucij EU se je EU odločila vzpostaviti poseben „mehanizem sodelovanja in preverjanja“, ki naj bi pomagal pri odpravljanju ugotovljenih pomanjkljivosti.

Decembra 2006 je Evropska komisija določila merila za ocenjevanje napredka pri teh vprašanjih (poročila o napredku български (bg) English (en) română (ro) ).

EU se je odločila, da nadaljuje ocenjevanje Bolgarije in Romunije ter tako pokazala, da podpira razvoj učinkovitega upravnega in pravosodnega sistema obeh držav, ki ga potrebujeta za izpolnjevanje pogojev članstva in za izkoriščanje njegovih prednosti.

Napredek na področju pravosodnih reform ter boja proti korupciji in organiziranem kriminalu bo državljanom Bolgarije in Romunije omogočil, da polno uresničijo svoje pravice kot državljani EU.

Pravna podlaga

  • Bulgaria: Decision of 13/12/2006 [C(2006) 6570] pdf - 26 KB [26 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
  • Romania: Decision of 13/12/2006 [C(2006) 6569] pdf - 26 KB [26 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)