Navigačný riadok

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Hodnotenie prebiehajúceho pokroku v Bulharsku a Rumunsku

Keď 1. januára 2007 vstúpili do EÚ Bulharsko a Rumunsko, bolo ešte potrebné dosiahnuť pokrok v oblastiach reformy súdnictva a boja s korupciou a organizovaným zločinom.

Na uľahčenie vstupu oboch týchto krajín a zároveň zabezpečenie fungovania politík a inštitúcií sa EÚ rozhodla vytvoriť špeciálny „mechanizmus spolupráce a overovania“, ktorý im pomáha riešiť zostávajúce nedostatky.

V decembri 2006 Komisia stanovila hodnotiace kritériá (tzv. benchmarks), podľa ktorých sa hodnotí pokrok v týchto oblastiach (texty správ български (bg) English (en) română (ro) ).

Rozhodnutie pokračovať v hodnotení Bulharska a Rumunska odráža vôľu EÚ zabezpečiť v obidvoch krajinách vytvorenie účinných správnych a súdnych systémov, ktoré sú nevyhnutné pri plnení povinností a uplatňovaní výhod vyplývajúcich z členstva.

Pokrok v oblastiach reformy súdnictva a boja s korupciou a organizovaným zločinom umožní bulharským a rumunským občanom využívanie všetkých práv občanov EÚ.

Právny zákland

  • Bulgaria: Decision of 13/12/2006 [C(2006) 6570] pdf - 26 KB [26 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
  • Romania: Decision of 13/12/2006 [C(2006) 6569] pdf - 26 KB [26 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)