Ścieżka nawigacji

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Ocena bieżących postępów Bułgarii i Rumunii

W chwili przystąpienia do UE, tj. 1 stycznia 2007 r., Rumunia i Bułgaria nadal stały przed koniecznością nadrobienia zaległości w dziedzinie reformy sądownictwa oraz zwalczania korupcji i przestępczości zorganizowanej.

Aby umożliwić tym krajom wejście do Unii, a jednocześnie ochronić wdrażaną przez nie politykę i ułatwić funkcjonowanie ich instytucji, UE postanowiła stworzyć specjalny „mechanizm współpracy i weryfikacji”, który pomoże im rozwiązać te zaległe kwestie.

W grudniu 2006 r. Komisja określiła kryteria odniesienia, które pozwolą na ocenę postępów osiągniętych w tych dziedzinach (zobacz sprawozdania български (bg) English (en) română (ro) ).

Decyzja o dalszym poddawaniu Bułgarii i Rumunii ocenie świadczy o tym, jak bardzo UE dba o to, by kraje te mogły rozwijać skuteczne systemy administracyjne i sądowe, jakich potrzebują, aby wywiązać się z obowiązków wynikających z członkowstwa w Unii, a także móc czerpać z niego korzyści.

Postępy w reformie sądownictwa oraz walce z korupcją i przestępczością zorganizowaną pozwolą Bułgarom i Rumunom korzystać w pełni z praw, które przysługują im jako obywatelom Unii.

Podstawa prawna

  • Bulgaria: Decision of 13/12/2006 [C(2006) 6570] pdf - 26 KB [26 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
  • Romania: Decision of 13/12/2006 [C(2006) 6569] pdf - 26 KB [26 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)