Navigācijas ceļš

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Bulgārijā un Rumānijā īstenotā progresa novērtēšana

Kad Rumānija un Bulgārija pievienojās ES 2007. gada 1. janvārī, vēl daudz bija darāmā tādās jomās kā tiesu sistēmas reforma, korupcijas un organizētās noziedzības apkarošana.

Nolūkā sekmēt abu valstu pievienošanos un tajā pašā laikā rīkoties saskaņā ar dažādās jomās pieņemtās politikas un institūciju darbības mehānismu ES pieņēma lēmumu izveidot īpašu "sadarbības un kontroles mehānismu", lai palīdzētu tām novērst šīs atlikušās neatbilstības.

Komisija 2006. gada decembrī izvirzīja kritērijus, pēc kuriem novērtējams progress šajos jautājumos (a plūkot ziņojumus English (en) ).

Lēmums turpināt novērtēt Bulgāriju un Rumāniju apliecina ES apņēmību palīdzēt abām valstīm izveidot tādas efektīvas administratīvo un tiesu iestāžu sistēmas, kādas tām ir nepieciešamas, lai izpildītu dalības saistības, kā arī baudītu šādu sistēmu priekšrocības.

Progress tiesu sistēmas reformas, korupcijas un organizētās noziedzības apkarošanas jomā bulgāriem un rumāņiem ļaus pilnā mērā baudīt ES pilsoņu tiesības.

Juridiskais pamats

  • Bulgaria: Decision of 13/12/2006 [C(2006) 6570] pdf - 26 KB [26 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
  • Romania: Decision of 13/12/2006 [C(2006) 6569] pdf - 26 KB [26 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)