Naršymo kelias

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Bulgarijos ir Rumunijos pažangos vertinimas

Įstojusios į ES 2007 m. sausio 1 d. Rumunija ir Bulgarija vis dar turėjo daug nuveikti teismų reformos, kovos su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu srityse.

Siekdama palengvinti abiejų šalių įstojimą į ES ir tuo pačiu užtikrinti, kad tinkamai funkcionuotų ES politika ir institucijos, ES nusprendė sukurti specialų „bendradarbiavimo ir patikros mechanizmą“ esamiems trūkumams įveikti.

2006 m. gruodžio mėn. Komisija nustatė nurodytose srityse padarytos pažangos vertinimo kriterijus („gaires“) (žr. ataskaitas български (bg) English (en) română (ro) ).

ES sprendimas tęsti Bulgarijos ir Rumunijos pažangos vertinimą atspindi ES norą matyti veiksmingas abiejų šalių administracines ir teismines sistemas. Šios sistemos reikalingos tam, kad Bulgarija ir Rumunija galėtų laikytis savo, kaip valstybių narių, prisiimtų įsipareigojimų ir naudotis visais narystės privalumais.

Pažanga reformuojant teismus, kovojant su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu sudarys sąlygas Bulgarijos ir Rumunijos piliečiams naudotis visomis savo, kaip ES piliečių, teisėmis.

Teisinis pagrindas

  • Bulgaria: Decision of 13/12/2006 [C(2006) 6570] pdf - 26 KB [26 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
  • Romania: Decision of 13/12/2006 [C(2006) 6569] pdf - 26 KB [26 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)