Navigatsioonitee

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Bulgaaria ja Rumeenia edusammude hindamine

Kui Bulgaaria ja Rumeenia 1. jaanuaril 2007 Euroopa Liiduga ühinesid, jäi neil ülesandeks saavutada tulemusi kohtureformi valdkonnas ning organiseeritud kuritegevuse ja korruptsioonivastases võitluses.

Puudujääkide kõrvaldamiseks otsustas EL luua mõlema riigi puhul ühendusega ladusa ühinemise ning poliitika ja institutsioonide toimimise tagamiseks spetsiaalse koostöö- ja kontrollimehhanismi.

Detsembris 2006 kehtestas komisjon kriteeriumid, mille alusel edusamme puudujääkide kõrvaldamisel hinnata (tutvu aruannetega български (bg) English (en) română (ro) ).

Otsus jätkata Bulgaaria ja Rumeenia hindamismenetlust näitab ELi kindlat seisukohta, et asjaomased riigid arendaksid välja tõhusad haldus- ja õigussüsteemid, mis on vajalikud liikmesusest tulenevate kohustuste täitmiseks ning õiguste kasutamiseks.

Kohtureformi valdkonnas ning organiseeritud kuritegevuse ja korruptsioonivastases võitluses tehtud edusammud võimaldavad bulgaarlastel ja rumeenlastel kasutada täies mahus õigusi, mis neil on ELi kodanikena.

õiguslik alus

  • Bulgaria: Decision of 13/12/2006 [C(2006) 6570] pdf - 26 KB [26 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
  • Romania: Decision of 13/12/2006 [C(2006) 6569] pdf - 26 KB [26 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)