Sti

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Vurdering af Bulgariens og Rumæniens løbende fremskridt

Da Rumænien og Bulgarien blev optaget i EU den 1. januar 2007, var der stadig behov for fremskridt med hensyn til reform af retsvæsenet, korruption og organiseret kriminalitet.

For at lette de to landes optagelse og samtidig beskytte sine politikker og institutioner besluttede EU at indføre en særlig "mekanisme for samarbejde og kontrol" for at hjælpe dem med at afhjælpe de resterende mangler.

I december 2006 fastsatte Kommissionen kriterier ("benchmarks") for vurdering af fremskridt vedrørende disse spørgsmål (se rapporterne български (bg) English (en) română (ro) ).

Beslutningen om fortsat at vurdere Bulgarien og Rumænien er udtryk for EU's ønske om, at de to lande skal udvikle den effektive administration og det effektive retsvæsen, de har brug for, hvis de skal opfylde deres forpligtelser som EU-medlemmer og samtidig udnytte fordelene ved medlemskabet.

Fremskridt med hensyn til reform af retsvæsenet, korruption og organiseret kriminalitet vil give bulgarerne og rumænerne mulighed for at nyde deres fulde rettigheder som EU-borgere.

Retsgrundlag

  • Bulgaria: Decision of 13/12/2006 [C(2006) 6570] pdf - 26 KB [26 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
  • Romania: Decision of 13/12/2006 [C(2006) 6569] pdf - 26 KB [26 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)