Cesta

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Hodnocení pokroku Bulharska a Rumunska

Když Bulharsko a Rumunsko 1. ledna 2007 vstoupily do EU, bylo stále třeba, aby dosáhly pokroku v oblastech reformy soudnictví a boje s korupcí a organizovaným zločinem.

K zajištění hladkého vstupu obou zemí a bezproblémového fungování evropských politik a institucí zřídila EU zvláštní „mechanismus pro spolupráci a ověřování pokroku“, který jim pomáhá řešit zbývající nedostatky.

V prosinci roku 2006 Komise stanovila kritéria (tzv. mezníky) pro hodnocení pokroku v těchto oblastech (číst zprávy български (bg) English (en) română (ro) ).

Rozhodnutí pokračovat v hodnocení Bulharska a Rumunska odráží vůli EU zajistit v obou zemích vytvoření účinných správních a soudních systémů, jež jsou nezbytné k plnění povinností a požívání výhod vyplývajících z členství.

Pokrok v oblastech reformy soudnictví a boje s korupcí a organizovaným zločinem umožní bulharským a rumunským občanům požívat všech práv občanů EU.

Key documents

Council conclusions

Právní základ

  • Bulgaria: Decision of 13/12/2006 [C(2006) 6570] pdf - 26 KB [26 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
  • Romania: Decision of 13/12/2006 [C(2006) 6569] pdf - 26 KB [26 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)