Навигационна пътека

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Оценка на постигнатия от България и Румъния напредък

В момента на присъединяването си към ЕС на 1 януари 2007 г. Румъния и България все още не бяха постигнали достатъчно напредък в областта на съдебните реформи, корупцията и организираната престъпност.

За да улесни влизането на двете страни в Съюза и същевременно да гарантира нормалното функциониране на своите политики и институции, ЕС реши да въведе специален „механизъм за сътрудничество и проверка“, за да им помогне да се справят с тези неразрешени проблеми.

През декември 2006 г . Комисията установи критерии („показатели“), спрямо които може да се оцени напредъка в проблемните области (вижте докладите).

Решението да се продължи оценяването на България и Румъния показва решимостта на ЕС да се погрижи за разработване на ефективните административни и съдебни системи, от които двете страни се нуждаят, за да могат да изпълняват задълженията, свързани с членството, и пълноценно да се възползват от него.

Напредъкът в областта на съдебните реформи, корупцията и организираната престъпност ще позволи на българите и румънците пълноценно да упражняват правата си като граждани на ЕС.

Нормативна уредба

  • Bulgaria: Decision of 13/12/2006 [C(2006) 6570] pdf - 26 KB [26 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
  • Romania: Decision of 13/12/2006 [C(2006) 6569] pdf - 26 KB [26 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)