Navigacijski put

Navigacija po stranici

Publikacije

U ovom odjeljku možete pronaći lokalne publikacije o EU-u i Hrvatskoj koje je izdalo Predstavništvo Europske unije u Republici Hrvatskoj. Publikacije drugih institucija i agencija Europske unije dostupne su na stranicama internetske knjižare EU-a. Na ovim ćete stranicama također pronaći internetski katalog i arhivu svih publikacija Europske unije izdanih od 1952. To uključuje 100 000 naslova i 190 000 elektorničkih izdanja (PDF, e-knjige, CD i DVD) na više od 50 jezika, uključujući i 24 službena jezika EU-a. PDF verzije i e-knjige su besplatne dok je tiskanje određenih ali ne svih publikacija moguće uz malu naknadu.  Autor velike većine naslova su europske institucije poput Europske komisije, Europskog parlamenta, Vijeća EU-a, EU agencija i drugih tijela. Neki naslovi izdani su u suradnji s partnrskim izdavačima i/ili mešunarodnim organizacijama. Drugi su djelo pojedinaca čije aktivnosti podržavaju instituciju u kojoj rade.   

 

 

Publikacije

Zdrava mjesta rada za sve uzraste

Zdrava mjesta rada za sve uzraste

18/04/2016

Ova je brošura glavni vodič za Kampanju za zdrava mjesta rada 2016.–2017. pod nazivom „Zdrava mjesta rada za sve uzraste” koju organizira Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA). Njezin je glavni cilj pomoći radnicima, upraviteljima i poslodavcima prepoznati izazove koje donosi starenje radne snage i upravljati njima, pri čemu se ne usredotočuju na jednu dobnu skupinu, već na radnike svih životnih dobi. Također naglašava važnost primjene pristupa u skladu s teorijom životnog tijeka. Promicanjem zdravih radnih navika mladih radnika i razvijanjem dobrih radnih uvjeta promiče se održivost rada tijekom cijeloga radnog vijeka i osigurava zdravo starenje.

 
Dovršetak europske ekonomske i monetarne unije

Dovršetak europske ekonomske i monetarne unijepdf

11/04/2016

Dovršena ekonomska i monetarna unija nije cilj sama po sebi. Ona je sredstvo za osiguravanje boljeg života i pravičnijih životnih uvjeta za sve građane, za pripremu Unije za buduće globalne izazove te za ostvarenje
blagostanja u svim njezinim državama članicama. U ovom izvješću odražavaju se osobna razmatranja i rasprave petorice predsjednika, Jean-Claude Junckera (EK), Donalda Tuska (), Jeroena Dijsselbloema (Euroskupina), Maria Draghija (ECB) i Martina Schulza (EP).

 
Transatlantsko trgovinsko i investicijsko partnerstvo (TTIP)

Transatlantsko trgovinsko i investicijsko partnerstvo (TTIP)

30/03/2016

TTIP‑om želimo pomoći ljudima te velikim i malim poduzećima na sljedeće načine: otvaranjem SAD‑a poduzećima iz EU‑a; smanjivanjem birokracije s kojom se poduzeća suočavaju kada izvoze; utvrđivanjem pravila za jednostavniji i pravedniji izvor, uvoz i ulaganja. U ovom je vodiču detaljno objašnjen sadržaj TTIP‑a.

 
Opće izvješće o aktivnostima Europske unije 2015.

Opće izvješće o aktivnostima Europske unije

14/03/2016

Želite li saznati koja su postignuća EU-a 2015.? U kojoj je mjeri ostvaren napredak u pogledu zadanih prioriteta? Koje su mjere poduzete za poticanje zapošljavanja, rasta i ulaganja? Kakvu je ulogu imao EU u postizanju sporazuma o klimi u Parizu? Kako se EU nosio s izbjegličkom krizom? Koje su koristi građani EU-a imali od Unije? Odgovore na sva ova pitanja i mnogo više možete doznati u EU 2015.

 
Horizon 2020

Okvirni program EU-a za istraživanje i inovacije

14/03/2016

Horizon 2020. najveći je program za istraživanje i inovacije ikada u EU-u. Tijekom sedam godina (od 2014. do 2020.) dostupno je gotovo 80 milijardi eura za financiranje, uz privatna i nacionalna javna ulaganja koja će dodijeljeni novac privući.

 
O azilu, zaštitama granica i imigraciji

Priručnik o europskom pravu u području azila, zaštite granica i imigracije

04/03/2016

Europska konvencija o ljudskim pravima (EKLJP) i pravo Europske unije (EU) pružaju sve važniji okvir za zaštitu prava stranaca. Zakonodavstvo EU-a koje se odnosi na azil, granice i imigraciju brzo se razvija. Postoji dojmljiva količina sudske prakse Europskoga suda za ljudska prava koja se posebice odnosi na članke 3., 5., 8. i 13. EKLJP-a. Sud Europske unije sve je češće pozvan očitovati se o tumačenjima odredaba prava EU-a u tome području. Ovo drugo izdanje priručnika, koje je ažurirano krajem prosinca 2013., na pristupačan način predstavlja zakonodavstvo EU-a i korpus sudske prakse dvaju europskih sudova. Namijenjen je pravnim praktičarima, sucima, državnim odvjetnicima, imigracijskim službenicima i nevladinim organizacijama u državama članicama EU-a i Vijeća Europe.

 
Ekološka poljoprivreda

Vodič o dostupnim mjerama potpore za ekološke proizvođače u Europi

03/03/2016

Ova je publikacija informativni dokument namijenjen uzgajivačima, prerađivačima i prodavačima ekoloških proizvoda. Cilj joj je predstaviti mjere potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike (ZPP‑a) i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR) namijenjene ekološkim proizvođačima te pružiti pregled korisnih upućivanja na pravila koja se primjenjuju na uzgoj, preradu i prodaju ekoloških proizvoda, uključujući pravila koja se primjenjuju na preusmjeravanje na ekološku proizvodnju.

 
Matematičko obrazovanje u Europi

Matematičko obrazovanje u Europi

25/02/2016

Ovo izvješće daje pregled nacionalnih politika prema reformi kurikuluma matematike, načina promicanja inovativnih nastavnih metoda te procjenu i načine unaprjeđenja obrazovanja i usavršavanja nastavnika. Izvješće također zagovara sveobuhvatne politike matematičkog obrazovanja koje su utemeljene na trajnom praćenju i znanstvenim spoznajama. U izvješću se zalaže za opsežne politike usmjerene na potporu učiteljima i nastavnicima, naglašavanje primjene matematičkog znanja i vještina rješavanja problema te provedbu niza strategija za značajno smanjivanje broja učenika sa slabim uspjehom.

 
Problemi s EU?

Problemi s EU?

25/02/2016

Imate problem s ostvarivanjem prava u EU-u? U ovom vodiču saznajte kome se obratiti za pritužbe ili informacije.

 
Vodič o euru

Kratki vodič o euru

23/02/2016

Pročitajte ovaj letak kako biste saznali kako je nastao euro, koje su ga zemlje uvele, koje prednosti on donosi i kako se njime upravlja. Možda ćete saznati neočekivane činjenice

 
Europski Socijalni Fond Ulaganje u ljude

Europski Socijalni Fond i njegove aktivnosti

08/02/2016

U ovoj je brošuri predstavljen Europski socijalni fond: objašnjeno je što je on i kako funkcionira te kako aktivnosti ESF-a pomažu mnogim skupinama ljudi diljem Europe steći nove vještine i poboljšati mogućnosti zapošljavanja. Uz ovu brošuru izdana je serija od 27 letaka, za svaku državu članicu Europske unije po jedan. Oni sadrže informacije specifične za različite države o prioritetima financiranja i programima ESF-a, kao i stvarne projekte kojima se prikazuje kako financiranje putem ESF-a potiče zapošljavanje i socijalnu koheziju.

 
Naš planet, naša budućnost

Naš planet, naša budućnost

25/11/2015

"Klimatske promjene jedna su od najvećih prijetnji čovječanstva danas. To nije problem koji možemo odgađati i baviti se njime kada budemo imali više vremena, odnosno više novca. Svima nam je dužnost djelovati kako bismo zaustavili pogoršavanje klime. Naše djelovanje sada odredit će u kakvu ćemo svijetu živjeti za 10, 20 ili 50 godina. I bit će potrebni veliki naposi svih nas pojedinaca, vlada, škola i drugih organizacija koje zajednički rade za bolju klimu i bolju budućnost."   - Miguel Arias Cañete, povjerenik EU-a za klimatsku i energetsku politiku    

 
Pregled obrazovanja i osposobljavanja za 2015. Hrvatska

Pregled obrazovanja i osposobljavanja za 2015. Hrvatska pdf

23/11/2015

Publikacija „Pregled obrazovanja i osposobljavanja“ objavljuje se jedanput godišnje i pruža uvid u trenutno stanje obrazovanja i osposobljavanja diljem Europe analizom napretka koji zemlje ostvaruju u približavanju ciljevima zadanima programom „Obrazovanje i osposobljavanje 2020“.

 
Javna nabava

Javna nabava za praktičarepdf

30/10/2015

Javna nabava - Smjernice za praktičare o izbjegavanju najčešćih pogrešaka u postupcima javne nabave u okviru projekata financiranih iz europskih strukturnih i investicijskih fondova.

 
Doprinos EU-a milenijskim ciljevima razvoja

Doprinos EU-a milenijskim ciljevima razvoja

15/10/2015

Godine 2000. Europska unija (EU) pridružila se vodećim svjetskim silama na Milenijskom zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda u obvezi reduciranja i suzbijanja svjetskog siromaštva i spašavanja milijuna života. Čelnici 189 zemalja složili su se po pitanju 8 specifičnih ciljeva koji se planiraju postići do 2015. Ova publikacija opisuje kako su programi pod financiranjem Europske komisije pridonijeli Milenijskim ciljevima razvoja (MDG-ovima). Navedeni rezultati obuhvaćaju razdoblje od 2004. do 2012.

 

 

 
10 najvećih zabluda o TTIP‑u

Deset najvećih zabluda o TTIP‑u

15/10/2015

Kako razlikovati činjenice od pogrešnih pretpostavki? Nažalost, o TTIP‑u su se proširile određene zablude – predodžbe koje su jednostavno pogrešne. U ovoj brošuri navedeno je deset takvih zabluda – i objašnjenja stvarnog stanja.

 
Putovanje Europom 2015. - 2016.

Putovanje Europom 2015. - 2016.

24/07/2015

Europa: kontinent s tisućljetnom poviješću, bogatim kulturnim naslijeđem i pejzažima koji su među najljepšima na svijetu. Velik je broj sadržaja koje putnici mogu otkriti i istražiti, a sad im je to olakšano zahvaljujući Europskoj uniji. Velik broj granica unutar EU-a može se prijeći bez provjere, a uporabom eura olakšava se povoljna kupovina. Olakšan je pristup zdravstvenim uslugama, a s vama mogu putovati vaš pas ili mačka. Ako vozite, vozačka dozvola i potvrda o osiguranju vozila izdane u jednoj državi članici EU-a vrijede i u ostalima, a upotreba mobilnog telefona u inozemstvu sve je povoljnija. Za više informacija, dobre savjete i kartu Europe, pogledajte unutra.

 
Jezici vas vode dalje

Jezici vas vode dalje

23/07/2015

 U ovoj brošuri pronaći ćete primjere mnogih jezika koji se govore u Europi. Učenjem jezika druge zemlje bolje se upoznaju kultura i narod te zemlje, što može biti velika prednost.

 
Informacijske usluge i servisi EU-a za pružanje pomoći

Informacijske usluge i servisi EU-a za pružanje pomoći

17/06/2015

Građani i poduzeća u Europskoj uniji o svojim pravima i mogućnostima koji proizlaze iz EU‑a moraju biti učinkovito informirani. Kako bi to postigla na najizravniji i najdjelotvorniji mogući način, Komisija je u partnerstvu s različitim sudionicima u državama članicama uspostavila niz servisa. Ti servisi pružaju usluge građanima na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, odgovarajući na zahtjeve za pružanje informacija ili pomoći.

 
Ekonomska istraživanja - DG ECFIN

Ekonomska istraživanjapdf

17/02/2015

Nesigurnost i manje naknade? Platne ralike između stalnih i ugovora na određeno u Europskoj uniji

U ovome članku, autori analiziraju razlike u nakadama između stalnih i ugovora o radu na određeno vrijeme unutar Europske unije (EU26, ne uključujući Švedsku i Hrvatsku), korištenjem podataka iz "European Structure of Earnings Survey". Istraživanje je pokazalo kako, kontrolirajući za osobne I karakteristike radnog mjesta, radnici na stalnim ugovorima zarađuju u prosjeku oko 15% više u odnosu na ugovore o radu na određeno vrijeme sa sličnim zamjetnim karakteristikama.

Autori: António Dias da Silva, Alessandro Turrini

 
Činjenice i brojke o zajedničkoj ribarstvenoj politici

Činjenice i brojke o zajedničkoj ribarstvenoj politici

14/11/2014

Informacije koje ćete naći na ovim stranicama prikupili su stručnjaci koji rade u znanstvenim institutima, upravama država Europske unije, europskim institucijama i međunarodnim organizacijama. Ovo izdanje iz 2014. uključuje najvišu kvalitetu i najširu pokrivenost podataka koju smo ikada imali.

 
Priče iz naših šuma

Priče iz naših šuma

03/11/2014

U svim se europskim kulturama ljudski život simbolično povezuje sa životom drveta. U ovoj antologiji ta se veza promatra s novog gledišta koje nude poezija i proza iz svih država članica EU-a. Tekstovi su ilustrirani dječjim crtežima koji pružaju jedinstvene, šarene i duboko pronicave uvide u to kako djeca vide šume i što očekuju od nas.

 
Vodič za nastavnike

Vodič za nastavnike

20/10/2014

Cilj je ovog poglavlja predstaviti države članice Europske unije i istaknuti da EU i Europa nisu isto. Prvi je cilj upoznati učenike s EU-om. Valja naglasiti prvobitni razlog utemeljenja EU-a, a to je osiguravanje mira između država članica. Preporučuje se istaknuti da je prva faza EU-a, Europska zajednica za ugljen i čelik (EZUČ), stvorena nedugo nakon kraja Drugoga svjetskog rata. Ugovor o EZUČ-u potpisan je 1951. i stupio je na snagu 1952. godine. Tada je međusobno nepovjerenje između stranaka potpisnica još bilo znatno. Ugovori koji su ustanovili Europsku ekonomsku zajednicu (EEC) i Europsku zajednicu za atomsku energiju (EURATOM) potpisani su 1957., a stupili su na snagu 1958. godine. Poznati su kao Rimski ugovori.

 
 Europski socijalni fond

Europski socijalni fond na djelu

08/09/2014

Europski socijalni fond (ESF) financira projekte diljem EU-a s ciljem zapošljavanja ljudi na boljim radnim mjestima putem aktivnosti kao što su osposobljavanje, stjecanje novih vještina, profesionalna orijentacija i kvalitetno savjetovanje.

 
Tri generacije poljoprivrednika

Priča triju generacija poljoprivrednika

08/09/2014

Svaka obitelj ima svoju priču. Ovo je naša. Priča je to o posljednjih 50 godina – u početku su to bila teška vremena, no danas je bolje.
Poljoprivrednici su bili gotovo izumrla vrsta. Europa nas je spasila. EU nam je dao poticaje i financijsku sigurnost. Ipak, pošteno smo
zaradili svaki novčić tijekom tih godina, često na teži način. Tko nije pametan ili spreman potruditi se ili riskirati, i dalje može doživjeti
neuspjeh. Na ovoj farmi svatko radi – čak je i mačka zaposlena kao lovac na miševe.

Publikacija je dostupna u Predstavništvu

 
Kratki pregled proračuna EU-a za 2014.

Kratki pregled proračuna EU-a za 2014.

08/09/2014

Ukupno 94 % proračuna EU-a troši se na projekte u državama članicama EU-a i izvan njih. Svaki od 508 milijuna Europljana, na ovaj ili onaj način, ima koristi od proračuna EU-a. Njime se pomaže milijunima studenata, tisućama istraživača, gradovima, regijama ili NVO-ima. Proračunom EU-a pridonosi se zdravijoj i sigurnijoj hrani; novim i boljim cestama, željeznicama ili zračnim lukama, čišćem okolišu, većoj sigurnosti na vanjskim granicama EU-a, povećanoj pokretljivosti studenata, pomoći u obrazovanju, kulturnim razmjenama i dr.

Publikacija je dostupna u Predstavništvu

 
Ukratko o 10 prava EU-a

Jeste li znali? Ukratko o 10 prava EU-a.

08/09/2014

Kao građanin EU-a imate koristi od svih velikih prednosti: mirnog kontinenta, najvećega gospodarstva na svijetu, slobodnog kretanja – što često uzimamo zdravo za gotovo. Međutim, to uključuje i sve male, svakodnevne stvari koje utječu na zbilju i svakodnevni život. To su, primjerice, mogućnost vraćanja neispravnog proizvoda koji ste naručili na internetu, niske cijene roaminga, ili naknada za otkazane letove – sve to omogućuje Europa koja radi za vas. I nastavit ćemo raditi za vas.

Publikacija je dostupna u Predstavništvu

 
Kreativna Europa

Kreativna Europa

08/09/2014


Program Europske unije za kulturni i kreativni sektor, 2014.-2020

 
Europska unija - činjenice i brojke

Europska unija - činjenice i brojke

08/09/2014

Ova brošura sadržava informacije o Europskoj uniji, državama članicama i zemljama kandidatkinjama. Ti su podaci dani samo u informativne svrhe. Ako nije drugačije navedeno, podaci su dobiveni sa službenih stranica država članica, zemalja kandidatkinja i Eurostata. Sadržaj ove brošure, koju je sastavilo Glavno tajništvo Vijeća, ne obvezuje ni europske institucije ni države članice

 
Europski ombudsman

Europski ombudsman

08/09/2014

Dobar za poslovanje

Bez obzira ako ste veliko multinacionalno poduzeće ili srednje ili malo poduzeće te bez obzira gdje vam je sjedište u EU-u, možete se pritužiti Europskom ombudsmanu na lošu ili nedjelotvornu administraciju na razini EU-a. Ako naiđete na probleme u okviru projekta ili programa kojeg financira EU, ako niste zadovoljni kontaktima s institucijama EU-a u kontekstu natječaja ili ugovora, postupkom savjetovanja, aktivnostima lobiranja ili pokušaja dobivanja pristupa važnim dokumentima ili informacijama, Europski ombudsman vam može pomoći

 
Liječenje u drugoj državi članici EU-a

Liječenje u drugoj državi članici EU-a

04/09/2014

Jeste li znali? Imate pravo liječiti se u drugoj državi članici EU-a, a vaša država mora platiti dio troška ili puni trošak toga liječenja. Imate pravo znati kakve su vam mogućnosti liječenja na raspolaganju, kako druge države EU-a osiguravaju kvalitetu i sigurnost zdravstvene zaštite te je li određenom pružatelju zdravstvenih usluga zakonom dopušteno pružati te usluge. Otvorite ovu brošuru kako biste saznali više…

 
10 boljih rješenja za 500 milijuna potrošača

10 boljih rješenja za 500 milijuna potrošača

20/08/2014

U današnje vrijeme 32% potrošača je suočeno s problemima oštećene robe i usluga. Ovi sporovi često ostaju neriješenima ili se pak rješavaju na sudu uz velike troškove.

 
Erasmus za mlade poduzetnike - Novi poduzetnik

Erasmus za mlade poduzetnike - Novi poduzetnik

20/08/2014

Erasmus za mlade poduzetnike je program razmjene za poduzetnike kojeg financira Europska unija. Program Vam pruža mogućnost suradnje s iskusnim poduzetnikom u drugoj zemlji Europske unije i razvijanja vještina koje su Vam potrebne za razvoj Vašeg poduzeća. Vaš boravak u inozemstvu može trajati od jednog do šest mjeseci.

 

 
Erasmus za mlade poduzetnike - poduzetnik domaćin

Erasmus za mlade poduzetnike - Poduzetnik domaćin

20/08/2014

Erasmus za mlade poduzetnike je program razmjene za poduzetnike, koji financira Europska unija. Osoba kojoj ste domaćin dobiva stipendiju i Vaše poduzeće nema nikakve troškove. Program Vam daje mogućnost razmjene iskustva s novim poduzetnicima koji ce surađivati s Vama u sjedištu Vašeg poduzeća. Razmjena traje od jednog do šest mjeseci.

 

 
Jedna valuta za jednu Europu

Jedna valuta za jednu Europu

24/07/2014

1. siječnja 1999. bio je povijesni dan kada je 11 država Europske unije utemeljilo monetarnu uniju s jedinstvenom valutom, eurom. Novčanice i kovanice eura ušle su u optjecaj 1. siječnja 2002. No povijest zajedničke europske valute traje mnogo dulje i počela je kada i sama Europska unija. Pedeset godina nakon što je Ugovor iz Rima postavio temelje današnje Europske unije, euro je najvidljiviji znak europske integracije, a temelji se na potpunoj reformi ekonomske i monetarne unije.

Publikacija je dostupna u Predstavništvu

 
Nova pravila o javnoj nabavi i koncesijama

Nova pravila o javnoj nabavi i koncesijama- jednostavnija i fleksibilnijapdf

21/07/2014

Novim se europskim pravilima ne narušavaju nacionalna ili lokalna nadležnost u tom području te se osiguravaju određeni načini upravljanja javnim uslugama:
• Nacionalna sloboda nije ugrožena: organizacija javnih usluga u nadležnosti je samih
država članica.

• Kraj neizvjesnosti povezane sa suradnjom među tijelima javne vlasti, prije svega
među općinama.

 
 Putovanje Europom 2014.-2015.

Putovanje Europom 2014.-2015.

14/07/2014

Europa: kontinent s tisućljetnom poviješću, bogatim kulturnim naslijeđem i krajolicima koji su među najljepšima na svijetu. Veliki je broj sadržaja koje putnici mogu otkriti i istražiti, a sad im je to olakšano zahvaljujući Europskoj uniji (EU). Mnoge se granice unutar EU-a mogu prijeći bez provjere, a uporaba eura olakšava kupnju. Pojednostavnjen je pristup zdravstvenim uslugama, a s vama mogu putovati vaš pas ili mačka. Ako vozite, vozačka dozvola i potvrda o osiguranju vozila izdane u jednoj državi članici EU-a vrijede i u ostalima, a uporaba mobilnog telefona u inozemstvu sve je povoljnija. Za više informacija, dobre savjete i zemljovid Europe, pogledajte unutra.

Publikacija je dostupna u Predstavništvu.

 

 
TAC i ribolovne kvote za 2014. - 2014.

TAC i ribolovne kvote za 2014.

14/07/2014

Kako je utvrđeno Uredbama (EU) br. 1262/2012 Vijeća od 20. prosinca 2012., br. 713/2013 Vijeća od 23. srpnja 2013., br.
1180/2013 Vijeća od 19. studenoga 2013., br. 24/2014 Vijeća od 10. siječnja 2014., br. 43/2014 Vijeća od 20. siječnja 2014., br.
315/2014 Vijeća od 24. ožujka 2014. i br. 432/2014 Vijeća od 22. travnja 2014. Može doći do izmjena tijekom 2014.

 
Europsko izvješće o drogama

Europsko izvješće o drogama 2014.

04/07/2014

Izvješće Trendovi i razvoj donosi sveobuhvatan pregled fenomena uporabe droga u Europi, a obuhvaća probleme vezane uz opskrbu drogom, uporabu droga i javno zdravstvo te politike i odgovore u području droga. Zajedno s mrežnim područjem Europsko izvješće o drogama: podaci i statistički podaci te publikacijama Country overviews (Pregledi po zemljama) i Perspectives on drugs (Gledišta o drogama) ono čini Europsko izvješće o drogama u 2014. godini.

 
Ujedinjeni u raznolikosti

Europa ujedinjena u raznolikosti

04/07/2014

Slikovnica za mlade.

Europska unija osnovana je 1957., a sada ima 28 država članica. Na plavoj europskoj zastavi sjaji se 12 zlatnih zvijezda. Europska himna: Beethovenova Oda radosti. Euro je zajednička valuta 18 europskih država.

 
Živjeti dobro unutar granica našeg planeta

Živjeti dobro unutar granica našeg planeta

05/06/2014

Sedmi program djelovanja za okoliš - opći program djelovanja Unije za okoliš do 2020.

 
Na putu do pobjede

Na putu do pobjede

03/06/2014

Europa za mlade.

Međunarodni razred iz Bratislave odlučio je prema uzoru na proračun EU-a financirati pustolovno školsko putovanje kroz Europu.

Publikacija je dostupna u Predstavništvu

 
Upravljanje stresom

Upravljanje stresom — zdrava radna mjesta

02/06/2014

Stres je drugi najčešći prijavljeni zdravstveni problem u vezi s radom u Europi te se smatra da je uz psihosocijalne rizike odgovoran za više od polovice (50–60 %) izgubljenih radnih dana. Loše psihosocijalno radno okruženje može imati značajne negativne učinke na zdravlje radnika. „Upravljanje stresom za zdrava radna mjesta” paneuropska je kampanja koju koordinira Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA).

 
Kratki vodič o Europskoj uniji

Kratki vodič o Europskoj uniji

15/05/2014

Izdanje 2014

Kratki vodič Europskog parlamenta uveden je 1979. i otad se je pokazao vrlo korisnim za javnost kao izvor informacija o Europskoj uniji, posebice o doprinosu Parlamenta europskoj integraciji i donošenju političkih odluka. Oblikovan za nestručnjake koji žele saznati više o europskoj integraciji, također je vrlo često bio koristan kao temeljni dokument za zastupnike u EP-u, stručnjake i akademike te kao referentni dokument za studente.

 
Rastava u međunarodnim obiteljima

Rastava u međunarodnim obiteljima

14/04/2014

Uz sve veći broj ljudi u Europskoj uniji koji živi izvan svoje matične zemlje, povećava se broj međunarodnih obitelji. To su ponajprije obitelji čiji članovi žive u nekoj od zemalja EU i u kojima jedan ili više članova obitelji nisu državljani zemlje u kojoj žive.

 
Pomoć i savjeti povezani s vašim pravima u EU-u

Pomoć i savjeti povezani s vašim pravima u EU-u

19/03/2014

Želite li živjeti, raditi, studirati, putovati ili poslovati u drugoj državi članici?
Želite li saznati više o svojim pravima u EU-u? Trebate li besplatan, neovisan i brz stručan savjet?

Publikacija je dostupna u Predstavništvu.

 
Povelja Europske Unije o temeljnim pravima

Povelja Europske Unije o temeljnim pravima

14/02/2014

Narodi Europe, stvarajući sve tješnje povezanu uniju među sobom, odlučni su dijeliti miroljubivu budućnost utemeljenu na zajedničkim vrijednostima. Svjesna svojeg duhovnog i moralnog nasljeđa, Unija se temelji na nedjeljivim, univerzalnim vrijednostima ljudskog dostojanstva, slobode, jednakosti i solidarnosti; ona se temelji na načelima demokracije i vladavine prava.

 
Europski Socijalni Fond Ulaganje u ljude

Europski Socijalni Fond Ulaganje u ljude

04/02/2014

U ovoj je brošuri predstavljen Europski socijalni fond: objašnjeno je što je on i kako funkcionira te kako aktivnosti ESF-a pomažu mnogim skupinama ljudi diljem Europe steći nove vještine i poboljšati mogućnosti zapošljavanja.

 
Vaša Europa, vaša prava

Vaša Europa, vaša prava

04/02/2014

Praktičan vodič za građane i poduzeća o pravima koja imaju i mogućnostima koje im se pružaju na jedinstvenom tržištu EU-a.

Publikacija je dostupna u Predstavništvu.

 
Problemi s EU?

Problemi s EU?

04/02/2014

Tko vam može pomoći?

Europski pučki pravobranitelj nastoji pronaći pravedna rješenja za pritužbe protiv institucija Europske unije, potiče transparentnost i promiče kulturu usluga javnog sektora. Njegov cilj je dijalogom izgraditi povjerenje između građana i Europske unije te održavati najviše standarde djelovanja u institucijama Unije.

Publikacija je dostupna u Predstavništvu.

 
Imate pitanja o Europskoj uniji?

Imate pitanja o Europskoj uniji?

04/02/2014

Saznajte koja su vam prava i iskoristite ih

 
Kohezijska politika 2014-2020

Kohezijska politika 2014-2020

04/02/2014

Ulaganje u rast i radna mjesta - 6. listopada 2011. Europska komisija prihvatila je nacrt paketa zakona koji daje okvir za kohezijsku politiku EU-a u razdoblju od 2014. do 2020. Komisija je predložila niz važnih promjena u oblikovanju i provedbi kohezijske politike. Prijedlog je uslijedio prijedlogu sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira za isto razdoblje koji je Komisija prihvatila u lipnju 2011.: proračunu za provođenje strategije Europa 2020. Komisija je u tom prijedlogu odlučila da kohezijska politika mora ostati glavni element sljedećeg financijskog paketa te je naglasila ključnu ulogu te politike u provedbi strategije Europa 2010

 
Izvori informacija o Europskom vijeću i Vijeću

Izvori informacija o Europskom vijeću i Vijeću

04/02/2014

Želite li saznati na koji način možete gledati svoje ministre na radu u Europskoj uniji, gdje možete naći informacije o sastancima ili dokumentima Europskog vijeća i Vijeća ili kako možete posjetiti zgrade Vijeća? Odgovore možete potražiti u ovom praktičnom letku. Dostupno na 23 jezika.

Publikacija je dostupna u Predstavništvu.

 
Pronalaženje posla u Europi

Pronalaženje posla u Europi

04/02/2014

Vodič za tražitelje posla - Živjeti i raditi u nekoj drugoj državi, uzbudljiva je opcija za Europljane svih dobi. Doista sve više ljudi prepoznaje dobrobiti usvajanja profesionalnog iskustva u nekoj drugoj europskoj državi. Usprkos tome, tek 3% Europljana žive i rade u državi članici koja nije njihova domovina. Radeći u inozemstvu, čak i kratko razdoblje, možete uvelike povećati svoju razinu vještina i izglede pronalaska boljeg posla u domovini.

Publikacija je dostupna u Predstavništvu.

 
Zapošljavanje u Europi

Zapošljavanje u Europi

04/02/2014

Vodič za poslodavce

 
Europsko vijeće, Vijeće

Europsko vijeće, Vijeće

04/02/2014

Dvije institucije koje djeluju za Europu

Lako čitljiva prezentacija Europskog vijeća i Vijeća Europske unije. Knjižica objašnjava glavne uloge i zadaće ovih institucija, ulogu predsjedništva Vijeća te funkcioniranje Glavnog tajništva Vijeća. Također sadrži popis korisnih adresa i kontakata.

 
Kako funkcionira Europska unija

Kako funkcionira Europska unija

04/02/2014

U ovoj knjižici naći ćete odgovore na pitanja o institucijama EU-a. Ona sadržava i kratak pregled agencija i drugih tijela koja sudjeluju u radu Europske unije te je koristan vodič kroz postupak donošenja odluka u EU-u. Ova publikacija dio je serije kojom se objašnjava što EU poduzima u različitim područjima politika, zašto sudjeluje u tim područjima i koji su rezultati.

Publikacija je dostupna u Predstavništvu.

 
Slobodno kretanje i život u Europi

Slobodno kretanje i život u Europi

04/02/2014

Vodič o pravima koja imate kao građanin EU-a pomoći će vam da bolje razumijete svoja prava prilikom kretanja unutar Europske unije i dati podrobne i praktične savjete. Vodič se temelji na postojećem pravu EU-a do veljače 2013.

Publikacija je dostupna u Predstavništvu

 
EU za medije

EU za medije pdf(4.09 Mb)

02/01/2013

Europska unija je jedinstvena. Ona nije federacija,poput Sjedinjenih Država.

Vidi publikacijupdf(4.09 Mb)

 
Letak – Europska godina građana 2013.

Letak – Europska godina građana 2013.pdf(1.45 Mb)

01/01/2013

U svrhu boljeg upoznavanja gradana Europske unije s njihovim pravima, Europska komisija uvela je "Rasprave o europskoj buducnosti" u cijem sklopu visoki dužnosnici Europske komisije dolaze u gradove diljem Europe te slušaju mišljenja gradana i odgovaraju na njihova pitanja.

Vidi publikacijupdf(1.45 Mb)

 
Hrvatska i Europska unija – Prednosti i izazovi članstva

Hrvatska i Europska unija – Prednosti i izazovi članstvapdf(1.24 Mb)

02/01/2012

"EU i" europska je informacijska tocka osnovanau Institutu za meunarodne odnose(IMO) ožujka 2008. godine.

Vidi publikacijupdf(1.24 Mb)

 
Letak – Europska godina aktivnog starenja i međugeneracijske solidarnosti 2012.

Letak – Europska godina aktivnog starenja i međugeneracijske solidarnosti 2012.pdf(3.26 Mb)

01/01/2012

Povodom obilježavanja 2012. - Europske godine aktivnog starenja i međugeneracijske solidarnosti, Delegacija Europske unije u RH i Ministarstvo socijalne politike i mladih RH organiziraju natječaj kojim pravne osobe koje surađuju sa starijim građanima (klubovi i domovi za starije i nemoćne, škole, jedinice lokalne samouprave i slično) imaju pravo predložiti po jednog kandidata/kandidatkinju za kojeg smatraju da bi mogao biti svojevrsni predstavnik aktivnog starenja – „Naj-seniora/Naj-seniorku“.

Vidi publikacijupdf(3.26 Mb)

 
101 pitanje o utjecaju pristupanja EU-u na živote građana

101 pitanje o utjecaju pristupanja EU-u na živote građanapdf(6.15 Mb)

04/01/2011

Potpisivanjem Ugovora o pristupanju Europskoj uniji 9. prosinca2011. u Bruxellesu, Hrvatska je još jedan korak bližeulasku u EU, predviđenom za 1. srpnja 2013. godine. Moramnaglasiti da je riječ o zasluženom uspjehu. Hrvatska je više oddesetljeća marljivo radila na ostvarivanju tog cilja i ja Vam natome čestitam.

Vidi publikacijupdf(6.15 Mb)

 
Zajedno za europsku sadašnjost i budućnost

Zajedno za europsku sadašnjost i budućnostpdf(2.18 Mb)

03/01/2011

Sve od dolaska u Hrvatsku u studenom 2009. godine,informiranje o Europskoj uniji i pristupanju EU-u postaviosam kao jedan od prioriteta svog mandata. Utom duhu, poticao sam hrvatske vlasti na jačanje komunikacijskihaktivnosti dodajući kako je DelegacijaEU-a spremna pomoći u tim nastojanjima. Stoga mije zadovoljstvo što vam mogu predstaviti nastavakpublikacije “Zajedno za europsko danas i sutra” kojuje Delegacija Europske unije u Hrvatskoj objavila2009. godine kako bi predstavila uspješne projekte uHrvatskoj koje je financirala Europska unija.

Vidi publikacijupdf(2.18 Mb)

 
Zajedno za europsku sadašnjost i budućnost 2

Zajedno za europsku sadašnjost i budućnost 2pdf(6.17 Mb)

02/01/2011

U Hrvatskoj se trenutno provodi više od 500 projekatakoje financira Europska unija. Tijekom posljednjihdeset godina, iznos pomoći koju je EU omogućilaHrvatskoj kroz veći broj programa (OBNOVA, CARDS,PHARE, ISPA, SAPARD, IPA) dosegnuo je ukupno milijardueura u 2008. godini!

Vidi publikacijupdf(6.17 Mb)

 
 

Dodatni alati

  • Verzija za ispis
  • Smanji tekst
  • Povećaj tekst

Informacijske točke

Pomognite nam poboljšati

Da Ne