Navigacijski put

Navigacija po stranici

Informacijske usluge

Brbljavi balončić ©shutterstock

Selim se u drugu europsku zemlju – kako da dobijem dozvolu boravka?

Koja su pravila o naplati roaminga?

Let mi je otkazan – koja prava imam?

 

Odgovore na sva ta pitanja o svojim pravima, kao i praktične savjete koji će vam pomoći u kretanju po Europskoj uniji potražite na stranici Vaša Europa.

Ako želite s nekim razgovarati o tim pitanjima – na bilo kojem službenom jeziku EU-a:

• posjetite Europe Direct ili
• nazovite 00 800 6 7 8 9 10 11.

Osobni razgovor
• Ako želite s nekim osobno razgovarati, posjetite jedan od informacijskih centara Europe Direct u Hrvatskoj u gradu koji vam je najbliži.
• U tim centrima možete dobiti pomoć i savjete o pravima koja vam daje europsko zakonodavstvo te informacije o lokalnim događanjima povezanima s tim pitanjima.

Informacijski centri Europe Direct (EDIC) - EU u vašoj regiji
Europska komisija podupire mrežu pružatelja informacija u Europi, uključujući informacijske centre Europe Direct (EDIC). Ako tražite savjet, pomoć u susjedstvu ili lokalni forum za promicanje dijaloga i svijesti o politikama EU-a, možete se obratiti najbližem informacijskom centru. EDIC-ovi odgovaraju na pitanja vezana uz:
• vaša prava u Europskoj uniji, sredstvima financiranja itd.
• pozive na lokalne informacijske/kontaktne događaje vezane uz EU
• dokumente i publikacije EU-a
• upućivanje na druge izvore informacija
• podatke za kontakt s nadležnim ustanovama.

Europski dokumentacijski centri (EDC) - Knjižnica EU-a u blizini vašeg doma  
Europski dokumentacijski centri (EDC) mreža su koju je Europska komisija osnovala 1963. godine. Godine 2005. mreža EDC-ova postala je dio mreže informacijskih centara Europe Direct. U državama članicama EU-a postoji oko 400 europskih dokumentacijskih centara koji su smješteni u ustanovama za visoko obrazovanje ili istraživačkim centrima, a glavni zadaci su im:
• promicati i razvijati studijska i istraživačka djelovanja u području europske integracije
• omogućiti javnosti pristup informacijama i izvorima o EU-u i njegovim politikama, osobito u akademskom i sveučilišnom okruženju
• sudjelovati u raspravama o EU-u, kada je to prikladno, u suradnji s drugim europskim informacijskim službama i mrežama za prijenos informacija.

Europska poduzetnička mreža (Enterprise Europe Network) - Potpora poduzećima na vašem pragu
Misija Europske poduzetničke mreže enjest poboljšanje konkurentnosti te pružanje podrške malim i srednjim poduzetnicima u razvoju vlastitih inovacijskih sposobnosti i informiranju o politikama Europske komisije, mogućnostima financiranja, transnacionalne suradnje itd. Kontaktni centri u Hrvatskoj nalaze se u Osijeku, Rijeci, Splitu, Zagrebu i Varaždinu.

EURAXESS – Europska mreža za podršku stranim istraživačima - Istraživači u pokretu
EURAXESSen   je europska mreža za podršku stranim istraživačima koja se sastoji od više od 200 centara u 38 europskih zemalja. Cilj je pružanje savjetodavne pomoći mobilnim istraživačima i uklanjanje prepreka koje sputavaju mobilnost istraživača. Informacije na hrvatskom jeziku potražite na hrvatskom portalu za mobilnost istraživača i pripadajućoj Facebook-stranici.  

EURES - paneuropska mreža za traženje zaposlenja - Europski portal za poslovnu mobilnost

Mreža EURES (mreža za mobilnost osoba koje traže posao) mreža je za suradnju između Europske komisije i javnih službi za zapošljavanje država članica Europskog gospodarskog prostora (EGP: države članice EU-a, uključujući Norvešku, Island i Lihtenštajn) i ostalih partnerskih organizacija. Švicarska također sudjeluje u EURES-u. EURES savjetnici pružaju informacije putem elektronske pošte, telefona, te u osobnom kontaktu (grupnom ili individualnom). Nakon inicijalnog upita procijenit će koji tip usluge najbolje odgovara Vašim potrebama. Obratite se EURES savjetniku zaduženom  za županiju Vašeg prebivališta: EURES Hrvatska ili posjetite Facebook-stranicu.  

ENIC-NARIC - Portal za priznavanje visokoškolskih kvalifikacija
Nacionalni centri ENIC-NARICen   pružaju informacije i savjete o priznavanju diploma, svjedodžbi i drugih stručnih kvalifikacija stečenih u inozemstvu i u različitim obrazovnim sustavima . Osoblje nudi i smjernice o mogućnostima studija u inozemstvu, uključujući informacije o kreditima i stipendijama, kao i praktičnim aspektima života u inozemstvu i priznavanju akademskih kvalifikacija. Informacije o djelokrugu hrvatskog nacionalnog ureda ENIC/NARIC potražite na internetskoj stranici Agencije za znanost i visoko obrazovanje. 
 
Euroguidance - Povezivanje sustava profesionalnog usmjeravanja u Europi
Euroguidanceen   je europska mreža nacionalnih centara koji povezuju sustave profesionalnog usmjeravanja u Europi te promiču mobilnost i pružaju stručnu pomoć savjetnicima za profesionalno usmjeravanje i savjetovanje. Mreža promiče mobilnost te pomaže u povezivanju savjetnika i pojedinaca kako bi bolje razumjeli mogućnosti dostupne europskim građanima diljem Europe. Posjetite internetsku stranicu Euroguidance centar Hrvatska.

RAPEX – sustav brze razmjene informacija o neprehrambenim proizvodima
RAPEX en  je sustav brze razmjene službenih obavijesti o mjerama i radnjama glede proizvoda koji predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje i sigurnost potrošača, ako u zakonodavstvu Unije ne postoje konkretne odredbe s istim ciljem.

Program Media
Cilj programa MEDIA en  promicanje je suradnje između europskih audiovizualnih profesionalaca i profesionalaca iz trećih zemalja. Program pridonosi ostvarenju lisabonskih ciljeva te igra središnju ulogu u promicanju raznolikosti i kulturnog pluralizma. Dodatne informacije o programu u Hrvatskoj zatražite od kontaktne točke Media Desk-a.

 

 

Dodatni alati

  • Verzija za ispis
  • Smanji tekst
  • Povećaj tekst

Budite u tijeku

Informacijske točke

Partnerstvo za transatlantsku trgovinu i ulaganja između EU-a i SAD-a

#TTIP

 
 

Pomognite nam poboljšati

Da Ne