Navigacijski put

Navigacija po stranici

Nova stroža pravila o proizvodnji i predstavljanju duhanskih proizvoda u EU-u

Nova stroža pravila o proizvodnji i predstavljanju duhanskih proizvoda u EU-u

Danas je Europski parlament odobrio revidiranu direktivu EU-a o duhanskim proizvodima. Novom se direktivom postrožuju pravila o proizvodnji i predstavljanju duhanskih proizvoda u EU-u i uvode pravila za određene vrste proizvoda povezanih s duhanom.

 

Ovom se obaviješću želi odgovoriti na pitanja o tome što će se točno promijeniti kada revidirana direktiva stupi na snagu:


• Zašto je Komisija odlučila revidirati pravila?
• Kako će izgledati buduća pakiranja cigareta?
• Što je s označivanjem manje uobičajenih duhanskih proizvoda?
• Mogu li države članice uvesti generička pakiranja?
• Hoće li arome biti zabranjene? Što je s dodacima itd.?
• Koje će informacije proizvođači duhanskih proizvoda morati osigurati?
• Hoće li se i dalje moći kupovati i upotrebljavati elektroničke cigarete?
• Zašto su potrebna nova pravila za e-cigarete?
• Koje su promjene za potrošače i proizvođače e-cigareta?
• Mogu li se pravila o e-cigaretama ponovno razmotriti u kasnijem razdoblju?
• Je li zabrana duhana za oralnu uporabu (snus) i dalje na snazi?
• Što se poduzima u pogledu suzbijanja nezakonite trgovine duhanskim proizvodima?
• Hoće li se zabraniti prekogranična prodaja na daljinu?
• Koje se koristi za zdravlje i gospodarstvo očekuju od novih pravila?
• Od kada će se nova pravila primjenjivati?

Odgovore na ova pitanja potražite na: MEMO/14/134

Dodatne informacije na engleskom jeziku:http://ec.europa.eu/health/tobacco/products/index_en.htm

 

Dodatni alati

  • Verzija za ispis
  • Smanji tekst
  • Povećaj tekst

Budite u tijeku

Informacijske točke

Pomognite nam poboljšati

Da Ne