Navigacijski put

Navigacija po stranici

Hrvati koji rade u EU-u

Neven Mimica je od 2014. Europski povjerenik za međunarodnu suradnju i razvoj. Od srpnja 2013. do 2014. Neven Mimica obavljao je poslove povjerenika za zaštitu potrošača.

Europska komisija

Uloga je Europske komisije osigurati pravilnu primjenu prava Europske unije od strane pojedinaca, nacionalnih tijela i ostalih institucija EU-a. Njezin djelokrug obuhvaća sljedeće sastavnice: zakonodavnu ulogu - predlaganje zakona Parlamentu i Vijeću; provedbenu ulogu - provedbu politika EU-a, pravnu ulogu - provedbu prava EU-a u suradnji sa Sudom pravde; predstavničku ulogu - predstavljanje EU-a na međunarodnoj razini. Skupina od 28 povjerenika, po jedan iz svake države EU-a, predstavlja političko vodstvo Komisije tijekom svojeg petogodišnjeg mandata. Svakom povjereniku predsjednik dodjeljuje dužnosti vezane uz određeno područje politike. Hrvatski povjerenik za razdoblje 2014.-2019. je Neven Mimica.

 

Europski parlament

Zastupnici u Europskom parlamentu (MEP) koji se biraju izravnim glasovanjem svakih 5 godina predstavljaju glas naroda.Broj parlamentarnih zastupnika koji predstavljaju pojedine zemlju određuje se u odnosu na njezin ukupan broj stanovnika. Zastupnici u Europskom parlamentu (MEP) grupirani su po političkoj pripadnosti, a ne po nacionalnosti. Hrvatska ima 11 zastupnika u Europskom parlamentu (MEP): Biljanu Borzan, Ivana Jakovčića, Ivanu Maletić, Marijanu Petir, Toninu Picula, Andreja Plenkovića, Jozu Radoša, Davora Škrleca, Davora Ivu Stiera, Ružu Tomašić i Dubravku Šuicu koji su izabrani na izborima 22.-25. svibnja 2014.

Europsko vijeće

Europsko vijeće predstavlja instituciju Europske unije u čijem radu sudjeluju šefovi država i vlada država članica EU-a, predsjednik Europske komisije i predsjednik Vijeća Europe, gosp. Herman Van Rompuy, sadašnji vršitelj dužnosti. Na sastancima Vijeća prisutna je i Visoka predstavnica za vanjske poslove, gđa. Catherine Ashton, sadašnja vršiteljica dužnosti.

Vijeće koje nema nikakve zakonodavne ovlasti sukladno ugovoru iz Lisabona određuje „opće političke smjernice i prioritete” Unije. Stoga Vijeće predstavlja strateško tijelo Unije (zaduženo i za rješavanje krize) koje djeluje kao kolektivno predsjedništvo EU-a.

Vijeće Europske unije

Osnovano osnivačkim ugovorima tijekom 1950-ih godina dvadesetog stoljeća, Vijeće Europske unije, na čijim zasjedanjima sudjeluje po jedan ministar iz svakog nacionalnog parlamenta EU-a, zastupa interese država članica.

Koji će ministar sudjelovati na kojem zasjedanju ovisi o temama koje su na dnevnom redu. Ako se, primjerice, u Vijeću vodi rasprava o ekološkim pitanjima, na tom će zasjedanju, poznatom pod nazivom „Vijeće za zaštitu okoliša”, sudjelovati ministri za zaštitu okoliša i prirode iz svake države EU.
Izaslanstvo RH u Vijeću Europske unije

Odbor regija (CoR)

Svaka država EU-a na vlastiti način odabire svoje izaslanstvo pri Odboru regija koje mora odražavati stanje političke, geografske i regionalne uravnoteženosti te zemlje. Članovi izaslanstva razmatraju prijedloge novih zakona koji će se primjenjivati na njihova područja te izrađuju izvješća ili „mišljenja” o prijedlozima.

Izaslanstvo RH u Odboru regija (CoR)

Europski gospodarski i socijalni odbor (EESC)

Odbor u kojem sudjeluju predstavnici poslodavaca, radnika i drugih interesnih skupina izrađuje izvješća, odnosno „mišljenja” o prijedlozima novih europskih zakona. Članove odbora biraju nacionalni parlamenti.
Izaslanstvo RH u EESC-u

 

Predsjedanje Europskom unijom

Svakih šest mjeseci predsjedanje Europskom unijom preuzima druga država članica EU-a. Ministri iz država predsjedateljica organiziraju i vode zasjedanja Vijeća. Za vrijeme predsjedanja može se inzistirati na provedbi određenih političkih prioriteta. Hrvatska još nije predsjedala Europskom unijom.
Pogledajte kalendar predsjedanjapdf

 

Dodatni alati

  • Verzija za ispis
  • Smanji tekst
  • Povećaj tekst

Informacijske točke

Pomognite nam poboljšati

Da Ne