Cosán nascleanúna

Fianáin

Le go n-oibreoidh an suíomh seo i gceart, is minic a chuirimid comhaid bheaga sonraí, ar a dtugtar fianáin, ar do ghléas ríomhaireachta. Déanann an chuid is mó de na suíomhanna móra amhlaidh freisin.

Cad is fianán ann?

Is comhad beag téacs é an fianán a shábhálann suíomh gréasáin ar do ríomhaire nó ar do ghléas soghluaiste le linn duit cuairt a thabhairt ar an suíomh gréasáin sin. Fágann sé gur féidir leis an suíomh gréasáin do chuid gníomhaíochtaí agus do roghanna (m.sh. logáil isteach, teanga, clómhéid agus roghanna eile taispeána) a choinneáil i gcuimhne ar feadh tréimhse ama, le nach mbeidh ortsa iad a chur isteach arís is arís eile nuair a fhilleann tú ar an suíomh sin nó nuair a dhéanann tú brabhsáil ó leathanach go leathanach.

Conas a úsáidtear fianán?

Tá roinnt leathanach againn a úsáideann fianáin chun an méid seo thíos a choinneáil i gcuimhne:

  • do roghanna taispeána, m.sh. socruithe dathanna imeartais nó clómhéid
  • má thug tú freagra ar mhír aníos i bhfoirm suirbhé ina raibh ort do thuairim a thabhairt faoi cé chomh húsáideach agus a bhí an t-ábhar (le nach gcuirfear an cheist chéanna ort arís)
  • má d'aontaigh tú nó murar aontaigh tú leis an úsáid a bhainimid as fianáin ar an suíomh seo

Chomh maith leis sin, tá roinnt físeán atá leabaithe ar na leathanaigh againn a bhaineann úsáid as fianán le staitisticí a bhailiú faoin tslí ar tháinig tú ar leathanach áirithe agus faoi na físeáin ar fhéach tú orthu.

Is é Europa Analytics, an tseirbhís chorparáideach a dhéanann éifeachtacht agus éifeachtúlacht suíomhanna gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh ar EUROPA a mheas, a stórálann fianáin freisin.

Ní hé go gcaithfear na fianáin sin a chumasú i gcónaí le go n-oibreoidh an suíomh gréasáin ach beidh an bhrabhsáil a dhéanfaidh tú níos éasca má chumasaítear iad. Is féidir na fianáin sin a scriosadh nó a bhlocáil, ach má dhéantar amhlaidh d’fhéadfadh sé go mbeadh roinnt gnéithe atá ar an suíomh nach mbeadh ag obair i gceart duit.

Ní bhaintear leas as an bhfaisnéis a bhaineann le fianáin le tú a aithint go pearsanta agus tá smacht iomlán againn ar na sonraí sin. Ní bhaintear aon úsáid eile as na fianáin seo ach na húsáidí a bhfuil cur síos déanta orthu anseo.

An mbíonn fianáin eile in úsáid againn?

D’fhéadfadh sé go mbeadh fianáin bhreise nó dhifriúla ó na fianáin thuasluaite in úsáid ar leathanaigh áirithe nó ar fhoshuíomhanna gréasáin. Má dhéantar amhlaidh, tabharfar mionsonraí faoi na fianáin sin ar an leathanach fóga a ghabhann leis na fianáin áirithe sin. D’fhéadfadh sé go n-iarrfaí ort do chead a thabhairt chun na fianáin sin a stóráil.

Conas a choinnítear smacht ar na fianáin?

Is féidir leat fianáin a rialú agus/nó a scriosadh de réir mar is mian leat – féach an t-eolas ag aboutcookies.org. Is féidir leat na fianáin uile atá ar do ríomhaire cheana a scriosadh agus is féidir leat formhór na mbrabhsálaithe a shocrú le bac a chur orthu. Má dhéanann tú sin, ámh, b'fhéidir go mbeadh ort roinnt de na roghanna a athrú gach uair a thugann tú cuairt ar shuíomh agus b’fhéidir nach n-oibreodh seirbhísí ná feidhmiúlachtaí áirithe.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?