Navigačný riadok

Mikrofinancovanie

Európska únia ponúka programy pre mikroúvery (úvery v sume nižšej ako 25 000 EUR) pre samostatne zárobkovo činné osoby a podniky s menej ako 10 zamestnancami.

EÚ neposkytuje mikroúvery (do výšky 25 000 EUR) priamo jednotlivcom alebo podnikom, poskytuje však záruky, úvery a kapitál sprostredkovateľom, ktorí môžu následne požičiavať malým podnikateľom alebo im poskytnúť kapitál.

Ako (budúci) podnikateľ sa môžete obrátiť na poskytovateľa mikrofinančných úverov vo vašej krajine, ktorý sa zúčastňuje na jednej z týchto iniciatív:

Iniciatívy EÚ v oblasti mikrofinancovania

PKI English (Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie) podporuje mikroponikateľov pri rozbiehaní alebo rozširovaní podnikania.

 • Požiadajte o mikroúver English
  Zoznam poskytovateľov mikroúverov vo vašej krajine
 • Začnite poskytovať mikroúvery English
  Informácie o zárukách pre potenciálnych poskytovateľov mikroúverov

Nástroj mikrofinancovania Progress (Európsky nástroj mikrofinancovania Progress) poskytuje mikroúvery osobám, ktoré prišli o prácu a chceli by začať vlastné podnikanie alebo osobám, ktoré by radi rozšírili svoje existujúce podnikateľské aktivity, avšak tradičné bankové služby nemôžu využiť.

 • Požiadajte o mikroúver
  Preverte si, či už vo vašej krajine pôsobí poskytovateľ mikroúverov.
 • Začnite poskytovať mikroúvery English
  Informácie o zárukách English a financovaných nástrojoch English pre potenciálnych poskytovateľov mikroúverov.

JEREMIE English (Spoločné európske zdroje pre veľmi malé až stredné podniky) umožňuje členským štátom EÚ využiť štrukturálne fondy Únie na podporu malých a veľmi malých podnikov. V niektorých členských štátoch sa poskytovateľom mikroúverov ponúkajú výhodné záruky, úvery a kapitál.

 • Požiadajte o mikroúver EnglishDeutschfrançais
  V prípade záujmu o zoznam finančných sprostredkovateľov vo vašej krajine sa obráťte na váš celoštátny alebo regionálny riadiaci orgán pre štrukturálne fondy.
 • Začnite poskytovať mikroúvery English
  Informácie o zárukách, úveroch a kapitále pre potenciálnych poskytovateľov mikroúverov.

Len pre poskytovateľov nebankových mikroúverov:

JASMINE English (Spoločná akcia na podporu mikrofinančných inštitúcií v Európe) zlepšuje kapacity poskytovateľov mikroúverov a pomáha zlepšiť ich finančnú urdžateľnosť a schopnosť fungovať na úverovom trhu.

 • Finančná podpora a technická pomoc English
  Informácie pre potenciálnych poskytovateľov mikroúverov.

Klikni tiež na...

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?