Navigačný riadok

Úvery pre malé podniky so zárukou EÚ

Podpora pre podnikateľov a podniky je k dispozícii vďaka širokej škále programov EÚ prostredníctvom miestnych finančných inštitúcií. O túto podporu sa môžu uchádzať spoločnosti každej veľkosti zo všetkých sektorov.

Typy financovania

Existuje mnoho typov financovania vrátane úverov, záruk a financovania vlastného kapitálu.

Ako to funguje?

Európska komisia poskytuje finančné prostriedky pre podniky prostredníctvom miestnych finančných inštitúcií v krajinách EÚ. Tieto inštitúcie, medzi ktoré patria banky, záručné spoločnosti alebo kapitáloví investori, určujú konkrétne podmienky financovania – objem prostriedkov, trvanie, úrokové sadzby a poplatky.

Výhody spolufinancovania EÚ

Ľahší prístup k financovaniu s ďalšími výhodami, ako napríklad znížené úrokové sadzby alebo menšie požiadavky na zabezpečenie úveru.

Viac informácií o úveroch pre malé podniky so zárukou EÚ

Poľnohospodárstvo, rybolov a potraviny

 • Akvakultúra
 • Dobré životné podmienky zvierat English (en)
 • Rastlinolekárstvo English (en)
 • Rozvoj vidieka English (en)
 • SPP English (en)
 • SRP

Podnikanie

 • Jednotný trh English (en)
 • Konkurencieschopnosť English (en)
 • MSP English (en)
 • Podnikanie a priemysel English (en)
 • Voľný pohyb English (en)

Kultúra, vzdelávanie a mládež

 • Kultúra English (en)
 • Mládež English (en)
 • Vzdelávanie a odborná príprava English (en)

Hospodárstvo, financie a dane

 • Boj proti podvodom Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Clá Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Dane Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Finančná stabilita a finančné služby English (en)
 • Hospodárska súťaž English (en)
 • Hospodárstvo
 • Rozpočet Deutsch (de) English (en) français (fr)

Zamestnanosť a sociálne práva

Energetika a prírodné zdroje

 • Energetika English (en)
 • Inteligentná energia English (en)
 • Opatrenia na ochranu klímy English (en)

Životné prostredie, spotrebitelia a zdravie

 • Námorná politika Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Spotrebitelia English (en)
 • Udržateľný rozvoj English (en)
 • Zdravie
 • Životné prostredie English (en)

Vonkajšie vzťahy a zahraničné veci

 • Humanitárna pomoc English (en) español (es) français (fr)
 • Rozšírenie English (en)
 • Rozvoj a spolupráca English (en)
 • Spoločná zahraničná bezpečnostná politika English (en)
 • Vonkajší obchod English (en)
 • Zahraničné politiky English (en)

Spravodlivosť, vnútorné záležitosti a práva občanov

 • Hranice English (en)
 • Migrácia English (en)
 • Občianstvo Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Polícia English (en)
 • Prisťahovalectvo English (en)
 • Spravodlivosť Deutsch (de) English (en) français (fr)

Regióny a miestny rozvoj

Veda a technológie

 • Digitálna agenda English (en)
 • Výskum a inovácia English (en)

Doprava a cestovanie

 • Cestovný ruch English (en)
 • Doprava English (en)

Iné

 • Audiovizuálne služby Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Komunikácia Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Médiá English (en)
 • Štatistika Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Vzdelávanie konferenčných tlmočníkov English (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?