Ścieżka nawigacji

Mikrofinansowanie

W ramach programów mikrokredytu Unia Europejska udostępnia osobom pracującym na własny rachunek oraz przedsiębiorstwom zatrudniającym mniej niż 10 osób pożyczki do wysokości 25 tys. euro.

UE nie udziela mikropożyczek (pożyczek do wysokości 25 tys. euro) bezpośrednio osobom prywatnym ani przedsiębiorstwom, lecz zapewnia gwarancje, pożyczki i kapitał pośrednikom finansowym, którzy mogą wówczas udzielać pożyczek małym firmom bądź umożliwiać im odpowiednie finansowanie kapitałowe.

Jako (przyszły) przedsiębiorca możesz zwrócić się do podmiotu oferującego produkty mikrofinansowe w swoim kraju, uczestniczącego w jednej z następujących inicjatyw UE:

Inicjatywy UE w zakresie mikrofinansowania

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji English wspiera rozpoczynające działalność i rozwijające się mikroprzedsiębiorstwa.

 • Jak dostać mikropożyczkę? English
  Lista podmiotów oferujących mikropożyczki w Twoim kraju.
 • Jak udzielać mikrokredytów? English
  Informacje na temat gwarancji dla podmiotów zainteresowanych udzielaniem mikrokredytów.

Mikrofinansowanie Progress (europejski instrument mikrofinansowy Progress) udostępnia mikropożyczki osobom, które straciły pracę i chcą rozpocząć działalność gospodarczą na własny rachunek, oraz tym, którzy chcą rozwinąć dotychczasową działalność, lecz nie mają dostępu do tradycyjnych usług bankowych.

 • Jak dostać mikropożyczkę?
  Sprawdź, czy w Twoim kraju działają już podmioty udzielające mikrokredytów.
 • Jak udzielać mikrokredytów? English
  Informacje na temat gwarancji English i instrumentów kapitałowych English dla podmiotów zainteresowanych udzielaniem mikrokredytów.

JEREMIE English (Wspólne europejskie zasoby dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw) umożliwia państwom członkowskim wykorzystywanie unijnych funduszy strukturalnych do wspierania małych i bardzo małych przedsiębiorstw. W niektórych krajach UE podmiotom udzielającym mikrokredytów zapewnia gwarancje, pożyczki i kapitał.

 • Jak dostać mikropożyczkę? EnglishDeutschfrançais
  Aby uzyskać listę pośredników finansowych w Twoim kraju, skontaktuj się z krajową lub regionalną instytucją zarządzającą funduszami strukturalnymi.
 • Jak udzielać mikrokredytów? English
  Informacje na temat gwarancji, pożyczek i kapitału dla podmiotów zainteresowanych udzielaniem mikrokredytów.

Wyłącznie dla podmiotów zainteresowanych udzielaniem mikrokredytów niebędących bankami:

JASMINE English (Wspólne działanie na rzecz wsparcia instytucji mikrofinansowych w Europie) zwiększa zdolności podmiotów udzielających mikrokredytów i pomaga im zyskać dobrą i stabilną pozycję na rynku kredytowym.

 • Pomoc finansowa i techniczna English
  Informacje na temat gwarancji dla podmiotów zainteresowanych udzielaniem mikrokredytów.

Zobacz również

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?