Ścieżka nawigacji

Kredyty dla małych przedsiębiorstw wspierane przez UE

Wsparcie dla przedsiębiorców i przedsiębiorstw jest dostępne w ramach szerokiej gamy unijnych programów i jest udzielane za pośrednictwem lokalnych instytucji finansowych. Ze wsparcia mogą korzystać różne przedsiębiorstwa, niezależnie od wielkości i sektora działalności.

Rodzaje finansowania

Dostępne są różne rodzaje finansowania, w tym pożyczki, gwarancje i finansowanie kapitałowe.

Jak to działa?

Komisja Europejska zapewnia przedsiębiorstwom finansowanie za pośrednictwem lokalnych instytucji finansowych w krajach UE. Instytucje te, do których należą banki, towarzystwa gwarancyjne albo inwestorzy kapitałowi, dokładnie określają warunki finansowania – jego wielkość, czas trwania, stopy oprocentowania i opłaty.

Korzyści, jakie daje finansowanie z UE

Łatwiejszy dostęp do funduszy, a także inne ułatwienia, jak np. niższe oprocentowanie czy mniej rygorystyczne wymogi dotyczące zabezpieczenia.

Więcej informacji o unijnych kredytach dla małych przedsiębiorstw

Rolnictwo, rybołówstwo i żywność

 • Akwakultura
 • CAP English (en)
 • CFP
 • Dobrostan zwierząt English (en)
 • Rozwój obszarów wiejskich English (en)
 • Zdrowie roślin English (en)

Biznes

 • Konkurencyjność English (en)
 • MŚP English (en)
 • Przedsiębiorstwa i przemysł English (en)
 • Swobodny przepływ English (en)
 • Wspólny rynek English (en)

Kultura, kształcenie i młodzież

 • Kształcenie i szkolenie English (en)
 • Kultura English (en)
 • Młodzież English (en)

Sprawy gospodarcze i finansowe

 • Budżet Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Cła Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Gospodarka
 • Konkurencja English (en)
 • Podatki Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Stabilność finansowa i usługi finansowe English (en)
 • Zwalczanie nadużyć finansowych Deutsch (de) English (en) français (fr)

Zatrudnienie i sprawy społeczne

Energia i zasoby naturalne

 • Działania w dziedzinie klimatu English (en)
 • Energia English (en)
 • Inteligentna energia English (en)

Środowisko, konsumenci i zdrowie publiczne

Stosunki zewnętrzne i sprawy zagraniczne

 • Handel zewnętrzny English (en)
 • Polityka zagraniczna English (en)
 • Pomoc humanitarna English (en) español (es) français (fr)
 • Rozszerzenie English (en)
 • Rozwój i współpraca English (en)
 • Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa English (en)

Sprawiedliwość, sprawy wewnętrzne i prawa obywateli

 • Granice English (en)
 • Imigracja English (en)
 • Migracja English (en)
 • Obywatelskość Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Policja English (en)
 • Sprawiedliwość Deutsch (de) English (en) français (fr)

Regiony i rozwój lokalny

Nauka i technologia

 • Agenda cyfrowa English (en)
 • Badania naukowe i innowacje English (en)

Mobilność i transport

 • Transport English (en)
 • Turystyka English (en)

Inne

 • Komunikacja Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Media English (en)
 • Serwis audiowizualny Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Statystyki Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • szkolenie w zakresie tłumaczenia konferencyjnego English (en)

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?