Navigācijas ceļš

Mikrofinansējums

Eiropas Savienība īsteno mikrokreditēšanas programmas (aizdevumi, kas mazāki par 25 000 eiro) pašnodarbinātajiem un uzņēmumiem, kuros ir mazāk par 10 darbiniekiem.

Mikroaizdevumus (tādus, kuru summa ir mazāka par € 25 000) Eiropas Savienība privātpersonām un uzņēmumiem dod netieši. Proti, tā sniedz garantijas, aizdevumu un pašu kapitāla finansējumu starpniekiem, kas savukārt mazajiem uzņēmumiem aizdod naudu vai dara tiem pieejamus pašu kapitālam nepieciešamos līdzekļus.

Jūs kā (topošais) uzņēmējs varat savā valstī vērsties pie mikrofinansēšanas starpnieka, kas piedalās kādā no attiecīgajām ES iniciatīvām. Tās uzskaitītas turpinājumā.

ES mikofinansēšanas iniciatīvas

Konkurētspējas un inovāciju pamatprogramma (CIP) English atbalsta mazos uzņēmējus, kas vēlas izveidot paši savu uzņēmumu vai to paplašināt.

 • Iespējas saņemt mikroaizņēmumu English
  To mikroaizdevumu sniedzēju saraksts, kuri strādā jūsu valstī.
 • Iespējas izsniegt mikroaizdevumus English
  Potenciālajiem mikroaizdevumu sniedzējiem domāta informācija par garantijām.

Eiropas progresa mikrofinansēšanas instruments nodrošina mikroaizdevumus cilvēkiem, kas pazaudējuši darbu un vēlas izveidot paši savu uzņēmumu, kā arī tādiem uzņēmējiem, kas grib paplašināt savu uzņēmumu, bet nespēj izmantot parastos banku pakalpojumus.

 • Iespējas saņemt mikroaizņēmumu
  Noskaidrojiet, vai jūsu valstī jau darbojas kāds mikrofinansējuma sniedzējs.
 • Iespējas izsniegt mikroaizdevumus English
  Informācija potenciālajiem mikroaizdevumu sniedzējiem par garantijām English un finansētajiem instrumentiem English.

Iniciatīva JEREMIE English (Eiropas apvienotie resursi mazajiem, vidējiem un mikrouzņēmumiem) dod ES dalībvalstīm iespēju izmantot ES struktūrfondus, lai atbalstītu nelielus un pavisam mazus uzņēmumus. Dažās ES dalībvalstīs mikrokredītu sniedzēji var saņemt garantijas, aizdevumus un pašu kapitālam vajadzīgos līdzekļus.

 • Iespējas saņemt mikroaizņēmumu EnglishDeutschfrançais
  Lai iegūtu jūsu valstī strādājošo finanšu starpnieku sarakstu, sazinieties ar valsts vai reģionālo iestādi, kas jūsu valstī atbildīga par struktūrfondu pārvaldīšanu.
 • Iespējas izsniegt mikroaizdevumus English
  Potenciālajiem mikroaizdevumu sniedzējiem domāta informācija par garantijām, aizdevumiem un pašu kapitālu.

Iniciatīva, kura paredzēta tikai tiem mikrokredītu sniedzējiem, kas nav bankas

Iniciatīva JASMINE English (Kopīga rīcība mikrofinansēšanas iestāžu atbalstam Eiropā) uzlabo mikrokredītu sniedzēju rīcībspēju un viņiem palīdz kļūt par stabiliem kredītu tirgus dalībniekiem.

 • Finansiāla un tehniska palīdzība English
  Potenciālajiem mikroaizdevumu sniedzējiem domāta informācija.

Skatīt arī

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?