Cosán nascleanúna

Micrimhaoiniú

Soláthraíonn an tAontas Eorpach cláracha micrimhaoinithe (tugann sé iasachtaí faoi €25 000) do dhaoine féinfhostaithe agus do ghnóthais le níos lú ná 10 fostaí.

Ní thugann an AE micri-iasachtaí (iasachtaí suas go dtí €25 000) go díreach do dhaoine aonair nó do ghnóthais, ach tugann sé ráthaíochtaí, iasachtaí agus cothromas d'idirghabhálaithe ar féidir leo iasacht a thabhairt do ghnóthais bheaga nó airgeadas cothromais a chur ar fáil.

Mar fhiontraí (sa todhchaí) is féidir leat dul i dteagmháil le soláthraí micrimhaoinithe i do thír a ghlacann páirt i gceann amháin de na tionscnaimh seo a leanas de chuid an AE :

Tionscnaimh mhicrimhaoinithe de chuid an AE

Tugann CIP English (An Clár Réime Iomaíochta agus Nuála) tacaíocht do mhicrifhiontraithe a ngnóthas féin a bhunú nó a fhorbairt.

 • Faigh micri-iasacht English
  Liosta na soláthraithe micri-iasachtaí i do thír.
 • Soláthair micrichreidmheas English
  Faisnéis do sholáthraithe micrichreidmheasa tualangacha faoi ráthaíochtaí.

Soláthraíonn Micrimhaoiniú Foráis (an tSaoráid Eorpach um Micrimhaoiniú Foráis) micri-iasachtaí do dhaoine a chaill a gcuid post agus ar mhaith leo a ngnóthas féin a bhunú nó do dhaoine ar mhaith leo a ngnóthas féin a fhorbairt ach ná bíonn rochtain ar sheirbhísí baincéireachta traidisiúnta acu.

 • Faigh micri-iasacht
  Féach an bhfuil soláthraí micrichreidmheasa i do thír cheana féin.
 • Cuir faisnéis mhionchreidmheasa English
  ar fáil do sholáthraithe ionchasacha mionchreidmheasa faoi ráthaíochtaí English is faoi ionstraimí maoinithe English.

Ceadaíonn JEREMIE English (Comh-Acmhainní Eorpacha do Mhicrighnóthais agus do Ghnóthais mheánmhéide) do thíortha an AE na cistí structúrtha AE a úsáid chun tacaíocht a thabhairt do ghnóthais an-bheag agus bheaga. I dtíortha áirithe san AE, baineann soláthraithe micrichreidmheasa tairbhe as ráthaíochtaí, iasachtaí agus cothromas.

 • Faigh micri-iasacht EnglishDeutschfrançais
  Chun liosta d'idirghabhálaithe airgeadais i do thír a a fháil, téigh i dteagmháil le do thoil le d'údarás bainistíochta náisiúnta nó réigiúnach ar chistí structúrtha.
 • Soláthair micrichreidmheas English
  Faisnéis do sholáthraithe micrichreidmheasa sa todhchaí faoi ráthaíochtaí, ar iasachtaí agus ar chothromas.

Do sholáthraithe micrichreidmheasa neamhbhainc amháin:

Feabhsaíonn JASMINE English (an Comh-Ghníomhú chun Tacaíocht a thabhairt d'Institiúidí Micrimhaoinithe san Eoraip) cumas na soláthraithe micrichreidmheasa agus cabhraíonn sé leo chun a bheith ina n-oibreoirí inmharthana agus inbhuanaithe sa mhargadh creidmheasa.

 • Tacaíocht airgeadais agus cúnamh teicniúil English
  Faisnéis do sholáthraithe micrichreidmheasa sa todhchaí.

Féach freisin

 • Faisnéis faoi mhaoiniú ón AE do ghnóthais bheaga EnglishDeutschfrançais
 • Tairseach Ghnóthais Bheaga na hEorpa English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?