Navigatsioonitee

Mikrorahastamine

Euroopa Liidul on mikrokrediidiprogrammid (alla 25 000 euro suuruseid laene) füüsilisest isikust ettevõtjatele ja vähem kui 10 töötajaga ettevõtetele.

EL ei paku otseselt mikrolaene (kuni 25 000 euro suuruseid laene) isikutele ning ettevõtetele, vaid annab tagatisi, laene ning kapitali vahendajatele, kes saavad omakorda laenata väikeettevõtetele või teha neile kapitalifondid kättesaadavaks.

(Tulevase) ettevõtjana saate pöörduda mikrorahastamise pakkuja poole asjaomases riigis, mis osaleb ühes järgmistest ELi algatusest:

ELi mikrorahastamise algatused

CIP English raames toetatakse väikeettevõtjaid, kes soovivad ettevõtlusega alustada või oma ettevõtet laiendada.

 • Mikrokrediidi saamine English
  Mikrokrediidi pakkujate nimekiri teie riigis
 • Mikrokrediidi andmine English
  Tagatisi English käsitlev teave võimalikele mikrokrediidi pakkujatele.

Euroopa Mikrokrediidirahastu „Progress” pakub mikrolaene inimestele, kes on kaotanud oma töökoha ja kes soovivad luua oma ettevõtte või arendada olemasolevat ettevõtet, kuid kellel puudub juurdepääs tavapärastele pangateenustele.

 • Mikrokrediidi saamine
  Kontrolli, kas teie riigis on juba mikrokrediidi pakkujaid
 • Mikrokrediidi andmine English
  Teave võimalike mikrokrediidi pakkujate jaoks seoses tagatiste ja rahaliste vahenditega English.

JEREMIE English (ühine rahastamisskeem väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks ) võimaldab ELi liikmesriikidel kasutada ELi struktuurifonde väikeste ning mikroettevõtete toetamiseks. Mõnes ELi liikmesriigis saavad mikrokrediidi pakkujad kasu tagatistest, laenudest või kapitalist.

 • Mikrokrediidi saamine EnglishDeutschfrançais
  Finantsvahendajate nimekirja saamiseks teie riigis, võtke palun ühendust riiklikku või piirkondlikku struktuurifondi haldava asutusega.
 • Mikrokrediidi andmine English
  Tagatisi, laenu ja kapitali käsitlev teave võimalikele mikrokrediidi pakkujatele.

Muude mikrokrediiti pakkuvate finantsasutuste (mis ei ole pangad) puhul:

JASMINE English (ühismeede mikrokrediidiga tegelevate asutuste toetamiseks Euroopas) raames parandatakse mikrokrediidi pakkujate suutlikkust ning aidatakse neil saavutada laenuturul suurem jätkusuutlikkus ning majanduslik elujõulisus.

 • Finants- ja tehniline abi English
  Teave võimalikele mikrokrediidi pakkujatele.

Vaata ka …

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?