Navigatsioonitee

ELi toetatavad laenud väikeettevõtetele

Ettevõtjate ja ettevõtete toetamine arvukate ELi programmide raames toimub kohalike finantsasutuste kaudu. Toetust võivad saada mis tahes suurusega ettevõtted kõigis sektorites.

Rahastamise liigid

Pakutakse mitut liiki rahastamisvahendeid, sealhulgas laenud, tagatised ja omakapitali rahastamine.

Kuidas see toimib?

Euroopa Komisjon tagab ettevõtetele rahalised vahendid ELi liikmesriikides asuvate kohalike finantsasutuste kaudu. Asjaomased asutused – pangad, garantiiühingud või omakapitali rahastajad – määravad kindlaks rahastamise tingimused, s.o täpse summa, kestuse, intressimäärad ja tasud.

ELi kaasrahastamise eelised

Lihtsam juurdepääs rahastamisele, millel on lisaeelised nagu madalamad intressimäärad või väiksemad tagatisnõuded.

Tutvuge ELi toetatavate laenudega väikeettevõtetele

Põllumajandus, kalandus ja toit

Ettevõtlus

 • Ettevõtlus ja tööstus English (en)
 • Konkurentsivõime English (en)
 • Ühtne turg English (en)
 • Vaba liikumine English (en)
 • VKEd English (en)

Kultuur, haridus ja noored

 • Haridus ja koolitus English (en)
 • Kultuur English (en)
 • Noored English (en)

Majandus, rahandus ja maksundus

 • Eelarve Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Finantsstabiilsus ja finantsteenused English (en)
 • Konkurents English (en)
 • Majandus
 • Maksustamine Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Pettustevastane võitlus Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Toll Deutsch (de) English (en) français (fr)

Tööhõive ja sotsiaalsed õigused

Energeetika ja loodusvarad

 • Arukas energiakasutus English (en)
 • Energeetika English (en)
 • Kliimameetmed English (en)

Keskkond, tarbijad ja tervishoid

 • Jätkusuutlik areng English (en)
 • Keskkond English (en)
 • Merenduspoliitika Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Tarbijad English (en)
 • Tervishoid

ELi välispoliitika

 • Areng ja koostöö English (en)
 • Humanitaarabi English (en) español (es) français (fr)
 • Laienemine English (en)
 • Ühine välis- ja julgeolekupoliitika English (en)
 • Väliskaubandus English (en)
 • Välispoliitika English (en)

Õigus- ja siseküsimused ning kodanike õigused

 • Kodakondsus Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Õigusküsimused Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Piirid English (en)
 • Politsei English (en)
 • Ränne English (en)
 • Sisseränne English (en)

Piirkonnad ja kohalik areng

Teadus ja tehnoloogia

 • Digitaalsektoris English (en)
 • Teadusuuringud ja innovatsioon English (en)

Transport ja reisimine

 • Transport English (en)
 • Turism English (en)

Muud

 • Audiovisuaalteenused Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Kommunikatsioon Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • konverentsitõlkide koolitus English (en)
 • Meedia English (en)
 • Statistika Deutsch (de) English (en) français (fr)

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?