Διαδρομή πλοήγησης

Δάνεια σε μικρές επιχειρήσεις με στήριξη της ΕΕ

Παροχή στήριξης σε επιχειρηματίες και επιχειρήσεις από ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων της ΕΕ, μέσω τοπικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Εταιρείες κάθε μεγέθους ή κλάδου μπορούν να ωφεληθούν από τη στήριξη αυτή.

Είδη χρηματοδότησης

Πολλά είδη χρηματοδότησης είναι διαθέσιμα, όπως δάνεια, εγγυήσεις και χρηματοδότηση ιδίων κεφαλαίων.

Ποια είναι η διαδικασία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει χρηματοδότηση σε επιχειρήσεις μέσω των τοπικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που υπάρχουν στις χώρες της ΕΕ. Τα ιδρύματα αυτά, όπως τράπεζες, εταιρείες εγγυήσεων και επενδυτές ιδίων κεφαλαίων, καθορίζουν τους ακριβείς όρους χρηματοδότησης - το ποσό, τη διάρκεια, τα επιτόκια και τα τέλη.

Οφέλη της ενωσιακής συγχρηματοδότησης

Ευκολότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση με επιπλέον πλεονεκτήματα, όπως μειωμένα επιτόκια ή λιγότερες απαιτήσεις πρόσθετης ασφάλειας.

Πληροφορίες για δάνεια σε μικρές επιχειρήσεις χορηγούμενα με στήριξη της ΕΕ

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;