Διαδρομή πλοήγησης

Δάνεια σε μικρές επιχειρήσεις με στήριξη της ΕΕ

Παροχή στήριξης σε επιχειρηματίες και επιχειρήσεις από ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων της ΕΕ, μέσω τοπικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Εταιρείες κάθε μεγέθους ή κλάδου μπορούν να ωφεληθούν από τη στήριξη αυτή.

Είδη χρηματοδότησης

Πολλά είδη χρηματοδότησης είναι διαθέσιμα, όπως δάνεια, εγγυήσεις και χρηματοδότηση ιδίων κεφαλαίων.

Ποια είναι η διαδικασία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει χρηματοδότηση σε επιχειρήσεις μέσω των τοπικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που υπάρχουν στις χώρες της ΕΕ. Τα ιδρύματα αυτά, όπως τράπεζες, εταιρείες εγγυήσεων και επενδυτές ιδίων κεφαλαίων, καθορίζουν τους ακριβείς όρους χρηματοδότησης - το ποσό, τη διάρκεια, τα επιτόκια και τα τέλη.

Οφέλη της ενωσιακής συγχρηματοδότησης

Ευκολότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση με επιπλέον πλεονεκτήματα, όπως μειωμένα επιτόκια ή λιγότερες απαιτήσεις πρόσθετης ασφάλειας.

Πληροφορίες για δάνεια σε μικρές επιχειρήσεις χορηγούμενα με στήριξη της ΕΕ

Γεωργία, αλιεία και τρόφιμα

Επιχειρήσεις

 • Ανταγωνιστικότητα English (en)
 • Ελεύθερη κυκλοφορία English (en)
 • Ενιαία αγορά English (en)
 • Επιχειρήσεις και Βιομηχανία English (en)
 • ΜΜΕ English (en)

Πολιτισμός, εκπαίδευση και νεολαία

 • Εκπαίδευση και κατάρτιση English (en)
 • Νεολαία English (en)
 • Πολιτισμός English (en)

Οικονομία, οικονομικά και φορολογία

 • Ανταγωνισμός English (en)
 • Καταπολέμηση της απάτης Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Οικονομία
 • Προϋπολογισμός Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Τελωνεία Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Φορολογία Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα και Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες English (en)

Απασχόληση και κοινωνικά δικαιώματα

Ενέργεια και φυσικοί πόροι

 • Δράση για το κλίμα English (en)
 • Ενέργεια English (en)
 • Ευφυής Ενέργεια English (en)

Περιβάλλον, καταναλωτές και υγεία

 • Αειφόρος ανάπτυξη English (en)
 • Καταναλωτές English (en)
 • Ναυτιλιακή πολιτική Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Περιβάλλον English (en)
 • Υγεία

Εξωτερικές σχέσεις και εξωτερικές υποθέσεις

 • Ανάπτυξη και Συνεργασία English (en)
 • Ανθρωπιστική βοήθεια English (en) español (es) français (fr)
 • Διεύρυνση English (en)
 • Εξωτερικές πολιτικές English (en)
 • Εξωτερικό εμπόριο English (en)
 • Κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας English (en)

Δικαιοσύνη, εσωτερικές υποθέσεις και δικαιώματα των πολιτών

 • Δικαιοσύνη Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Ιθαγένεια Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Μετανάστευση English (en)
 • Σύνορα English (en)
 • αστυνομία English (en)
 • μετανάστευση English (en)

Περιφέρειες και τοπική ανάπτυξη

Επιστήμη και τεχνολογία

 • Έρευνα και Καινοτομία English (en)
 • Ψηφιακό Θεματολόγιο English (en)

Μεταφορές και ταξίδια

 • Μεταφορές English (en)
 • Τουρισμός English (en)

Λοιπά

 • Επικοινωνία Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Μέσα ενημέρωσης English (en)
 • Οπτικοακουστικές υπηρεσίες Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Στατιστικά στοιχεία Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • εκπαίδευση διερμηνέων συνεδρίων English (en)

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;