Навигационна пътека

Гарантирани от ЕС заеми за малки предприятия

Чрез широк кръг програми на ЕС се предоставя помощ за предприемачи и предприятия посредством местни финансови институции. Тази помощ е достъпна за всички предприятия — независимо от техния размер или сектор на дейност.

Видове финансиране

Достъпни са множество видове финансиране, включително заеми, гаранции и финансиране чрез собствен капитал.

Начин на функциониране

Европейската комисия предоставя финансиране на предприятия чрез финансови институции в страните от ЕС. Тези институции, сред които има банки, гаранционни дружества или капиталови инвеститори, определят точните условия за финансиране — сумата, продължителността, лихвите и таксите.

Ползи от съфинансирането от ЕС

По-лесен достъп до финансиране с допълнителни предимства, като намалени лихви или по-ниски изисквания за обезпечение.

Научете повече за гарантираните от ЕС заеми за малки предприятия

Земеделие, рибно стопанство и храни

 • Аквакултура
 • Защита на животните English (en)
 • ОПОР
 • ОСП English (en)
 • Развитие на селските райони English (en)
 • Растителна защита English (en)

Бизнес

 • Единен пазар English (en)
 • Конкурентноспособност English (en)
 • МСП English (en)
 • Предприятия и промишленост English (en)
 • Свободно движение English (en)

Култура, образование и младеж

 • Култура English (en)
 • Младеж English (en)
 • Образование и обучение English (en)

Икономика, финанси и данъци

 • Борба с измамите Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Бюджет Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Данъчно облагане Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Икономика
 • Конкуренция English (en)
 • Митници Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Финансова стабилност и финансови услуги English (en)

Заетост и социални права

Енергетика и природни ресурси

 • Действия за климата English (en)
 • Енергетика English (en)
 • Интелигнетна енергия English (en)

Околна среда, потребители и здраве

 • Здравеопазване
 • Морска политика Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Околна среда English (en)
 • Потребители English (en)
 • Устойчиво развитие English (en)

Международни отношения и външни работи

 • Външна търговия English (en)
 • Външни политики English (en)
 • Обща външна политика и политика за сигурност English (en)
 • Развитие и сътрудничество English (en)
 • Разширяване English (en)
 • Хуманитарна помощ English (en) español (es) français (fr)

Правосъдие, вътрешни работи и граждански права

 • Гражданство Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Граници English (en)
 • Имиграция English (en)
 • Полиция English (en)
 • Правосъдие Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • миграция English (en)

Региони и местно развитие

Наука и технологии

 • Научни изследвания и иновации English (en)
 • Цифрови технологии English (en)

Транспорт и пътуване

 • Транспорт English (en)
 • Туризъм English (en)

Други

 • Аудиовизуални услуги Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Комуникации Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Медии English (en)
 • Статистика Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • обучение за конферентни преводачи English (en)

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?