Навигационна пътека

Микрофинансиране

Европейският съюз управлява програми за микрокредитиране (заеми до 25 000 евро) за самостоятелно заети лица и предприятия с по-малко от 10 служители.

ЕС не предоставя директно микрокредити ( заеми до 25 000 евро) на физически лица или предприятия, а гаранции, заеми и дялово участие на посредници, които след това могат да отпускат заеми на малки предприятия или да осигуряват средства за финансиране на дялово участие.

Като (бъдещ) предприемач можете да се обърнете към доставчик на микрофинансиране във вашата страна, който участва в една от следните инициативи на ЕС:

Инициативи на ЕС за микрофинансиране

РПКИ English (Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации) подкрепя започването или разширяването на бизнеса на микропредприемачи.

 • Получаване на микрокредит English
  Списък на доставчици на микрокредити във вашата страна.
 • Предоставяне на микрокредит English
  Информация за гаранции, предназначена за потенциални доставчици на микрокредити.

Европейският механизъм за микрофинансиране „Прогрес“ (Европейски механизъм за микрофинансиране „Прогрес“) предоставя микрокредити на хора, изгубили работата си и желаещи да започнат свой собствен бизнес или на хора, желаещи да развият съществуващия си бизнес, но нямащи достъп до традиционни банкови услуги.

 • Получаване на микрокредит
  Проверете дали във вашата страна вече има доставчик на микрокредити.
 • Предоставяне на микрокредит English
  Информация за потенциални доставчици на микрокредити относно гаранциите English и финансираните инструменти English.

Инициативата JEREMIE English (Съвместни европейски ресурси за микро- и средни предприятия) позволява на държавите от ЕС да използват неговите структурни фондове в подкрепа на малки и много малки предприятия. В някои държави от ЕС доставчиците на микрокредити могат да получат подкрепа под формата на гаранции, заеми и дялово участие.

 • Получаване на микрокредит EnglishDeutschfrançais
  За списък на финансовите посредници във вашата страна, моля свържете се с вашия национален или регионален орган, управляващ средства от структурните фондове.
 • Предоставяне на микрокредит English
  Информация за гаранции, заеми и дялово участие, предназначена за потенциални доставчици на микрокредити.

Само за доставчици на микрокредити, които не са банки:

JASMINE English (Съвместни действия в подкрепа на институциите за микрофинансиране в Европа) подобрява капацитета на доставчиците на микрокредити и им помага да станат устойчиви и жизнеспособни оператори на кредитния пазар.

 • подкрепа и техническа помощ English
  Информация за потенциални доставчици на микрокредити.

Вижте също

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?