Навигационна пътека

Гарантирани от ЕС заеми за малки предприятия

Чрез широк кръг програми на ЕС се предоставя помощ за предприемачи и предприятия посредством местни финансови институции. Тази помощ е достъпна за всички предприятия — независимо от техния размер или сектор на дейност.

Видове финансиране

Достъпни са множество видове финансиране, включително заеми, гаранции и финансиране чрез собствен капитал.

Начин на функциониране

Европейската комисия предоставя финансиране на предприятия чрез финансови институции в страните от ЕС. Тези институции, сред които има банки, гаранционни дружества или капиталови инвеститори, определят точните условия за финансиране — сумата, продължителността, лихвите и таксите.

Ползи от съфинансирането от ЕС

По-лесен достъп до финансиране с допълнителни предимства, като намалени лихви или по-ниски изисквания за обезпечение.

Научете повече за гарантираните от ЕС заеми за малки предприятия

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?