Navigačný riadok

Granty

Komisia poskytuje priame finančné príspevky vo forme grantov na projekty alebo organizáciám, ktoré podporujú záujmy EÚ alebo sa podieľajú na uplatňovaní programov alebo politík EÚ. Záujemcovia sa môžu prihlásiť odpovedaním na výzvy na predkladanie ponúk.

Poľnohospodárstvo, rybolov a potraviny

 • Akvakultúra
 • Dobré životné podmienky zvierat Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr)
 • Rastlinolekárstvo English (en)
 • Rozvoj vidieka Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • SPP Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • SRP

Podnikanie

Kultúra, vzdelávanie a mládež

Hospodárstvo, financie a dane

Zamestnanosť a sociálne práva

Energetika a prírodné zdroje

 • Energetika English (en)
 • Inteligentná energia – Európa English (en)
 • Opatrenia na ochranu klímy English (en)

Životné prostredie, spotrebitelia a zdravie

 • Námorná politika Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Spotrebitelia Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Udržateľný rozvoj English (en)
 • Zdravie
 • Životné prostredie English (en)

Vonkajšie vzťahy a zahraničné veci

Spravodlivosť, vnútorné záležitosti a práva občanov

 • Boj proti podvodom
 • Občianstvo Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Spravodlivosť English (en)
 • Vnútorné záležitosti English (en)

Regióny a miestny rozvoj

Veda a technológie

 • Výskum a inovácie English (en)

Doprava a cestovanie

 • Cestovný ruch
 • Doprava English (en)
 • Presun nákladov z cestnej dopravy English (en)
 • Transeurópske siete English (en)

Iné

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?