Navigācijas ceļš

Dotācijas

Dažkārt Eiropas Komisija tiešā veidā piešķir finanšu līdzekļus dotāciju veidā projektiem vai organizācijām, kas kalpo ES interesēm vai palīdz īstenot kādu ES programmu vai ieceres kādā politikas jomā. Ieinteresētās personas var pieteikties, atsaucoties uz uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus.

Lauksaimniecība, zivsaimniecība un pārtika

Uzņēmējdarbība

 • Brīva aprite English (en)
 • Iekšējais tirgus English (en)
 • Klimata politika English (en)
 • Konkurētspēja English (en)
 • MVU English (en)
 • Uzņēmējdarbība un rūpniecība English (en)

Kultūra, izglītība un jaunatne

Ekonomika, finanses un nodokļi

 • Ekonomika
 • Finanšu pakalpojumi English (en)
 • Konkurence English (en)
 • Krāpšanas apkarošana English (en)

Nodarbinātība un sociālās tiesības

Enerģētika un dabas resursi

 • Enerģētika English (en)
 • Klimata politika English (en)

Vide, patērētāji un veselības aizsardzība

Ārējās attiecības un ārlietas

Tieslietas, iekšlietas un pilsoņu tiesības

 • Iekšlietu English (en)
 • Krāpšanas apkarošana English (en)
 • Pilsoniskums Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Tieslietas English (en)

Reģioni un vietējā attīstība

Zinātne un tehnoloģijas

 • Pētniecība un inovācija English (en)

Transports un ceļošana

 • Eiropas komunikāciju tīkli English (en)
 • Transports English (en)
 • Tūrisms English (en)

Cits

 • Daudzvalodība English (en)
 • Komunikācija Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Statistika Deutsch (de) English (en) français (fr)

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?