Navigatsioonitee

Toetused

Komisjon annab toetuste vormis otseseid rahalisi eraldisi nende projektide ning organisatsioonide jaoks, kes edendavad ELi huvisid või aitavad kaasa mõne ELi programmi või poliitika rakendamisele. Toetuste taotlemiseks võivad asjast huvitatud vastata pakkumiskutsetele.

Põllumajandus, kalandus ja toit

Ettevõtlus

Kultuur, haridus ja noored

Majandus, rahandus ja maksundus

Tööhõive ja sotsiaalsed õigused

Energeetika ja loodusvarad

 • Energeetika English (en)
 • Euroopa aruka energiakasutuse programm English (en)
 • Kliimameetmed English (en)

Keskkond, tarbijad ja tervishoid

 • Jätkusuutlik areng English (en)
 • Keskkond English (en)
 • Merenduspoliitika Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Tarbijad Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Tervishoid

ELi välispoliitika

 • Areng ja koostöö English (en) español (es) français (fr) português (pt)
 • Humanitaarabi
 • Laienemine English (en)
 • Ühine välis- ja julgeolekupoliitika English (en) français (fr)
 • Välispoliitika English (en) français (fr)

Õigus- ja siseküsimused ning kodanike õigused

 • Kodakondsus Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Õigusküsimused English (en)
 • Pettustevastane võitlus English (en)
 • Siseasjade English (en)

Piirkonnad ja kohalik areng

Teadus ja tehnoloogia

 • Teadusuuringud ja innovatsioon English (en)

Transport ja reisimine

 • Kaubavedude ümbersuunamine maanteedelt English (en)
 • Transport English (en)
 • Turism
 • Üleeuroopalised võrgud English (en)

Muud

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?