Διαδρομή πλοήγησης

Επιχορηγήσεις

Η Επιτροπή παρέχει άμεσες χρηματικές συνεισφορές με τη μορφή επιχορηγήσεων για τη στήριξη έργων ή οργανισμών που προάγουν τα συμφέροντα της ΕΕ ή συμβάλλουν στην υλοποίηση ενός προγράμματος ή μίας πολιτικής της ΕΕ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ανταποκρινόμενοι σε προσκλήσεις υποβολής προτάσεων.

Γεωργία, αλιεία και τρόφιμα

Επιχειρήσεις

 • Ανταγωνιστικότητα English (en)
 • Ελεύθερη κυκλοφορία English (en)
 • Ενιαία αγορά English (en)
 • Επιχειρήσεις και Βιομηχανία English (en)
 • ΜΜΕ English (en)

Πολιτισμός, εκπαίδευση και νεολαία

 • Εκπαίδευση και κατάρτιση English (en)
 • Νεολαία English (en)
 • Πολιτισμός English (en)

Οικονομία, οικονομικά και φορολογία

 • Ανταγωνισμός English (en)
 • Καταπολέμηση της απάτης Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Οικονομία
 • Προϋπολογισμός Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Τελωνεία Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Φορολογία Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα και Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες English (en)

Απασχόληση και κοινωνικά δικαιώματα

Ενέργεια και φυσικοί πόροι

Περιβάλλον, καταναλωτές και υγεία

 • Αειφόρος ανάπτυξη English (en)
 • Καταναλωτές English (en)
 • Περιβάλλον English (en)
 • Υγεία

Εξωτερικές σχέσεις και εξωτερικές υποθέσεις

 • Ανάπτυξη και Συνεργασία English (en)
 • Ανθρωπιστική βοήθεια English (en) español (es) français (fr)
 • Διεύρυνση English (en)
 • Εξωτερικές πολιτικές English (en)
 • Εξωτερικό εμπόριο English (en)
 • Κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας English (en)

Δικαιοσύνη, εσωτερικές υποθέσεις και δικαιώματα των πολιτών

 • Δικαιοσύνη Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Ιθαγένεια Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Μετανάστευση English (en)
 • Σύνορα English (en)
 • αστυνομία English (en)
 • μετανάστευση English (en)

Περιφέρειες και τοπική ανάπτυξη

Επιστήμη και τεχνολογία

 • Έρευνα και Καινοτομία English (en)
 • Ψηφιακό Θεματολόγιο English (en)

Μεταφορές και ταξίδια

 • Μεταφορές English (en)
 • Τουρισμός English (en)

Λοιπά

 • Επικοινωνία Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Μέσα ενημέρωσης English (en)
 • Οπτικοακουστικές υπηρεσίες Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Στατιστικά στοιχεία Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • εκπαίδευση διερμηνέων συνεδρίων English (en)

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;