Διαδρομή πλοήγησης

Επιχορηγήσεις

Η Επιτροπή παρέχει άμεσες χρηματικές συνεισφορές με τη μορφή επιχορηγήσεων για τη στήριξη έργων ή οργανισμών που προάγουν τα συμφέροντα της ΕΕ ή συμβάλλουν στην υλοποίηση ενός προγράμματος ή μίας πολιτικής της ΕΕ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ανταποκρινόμενοι σε προσκλήσεις υποβολής προτάσεων.

Γεωργία, αλιεία και τρόφιμα

Επιχειρήσεις

Πολιτισμός, εκπαίδευση και νεολαία

Οικονομία, οικονομικά και φορολογία

Απασχόληση και κοινωνικά δικαιώματα

Ενέργεια και φυσικοί πόροι

 • Δράση για το κλίμα English (en)
 • Ενέργεια English (en)
 • Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη English (en)

Περιβάλλον, καταναλωτές και υγεία

 • Αειφόρος ανάπτυξη English (en)
 • Καταναλωτές Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Ναυτιλιακή πολιτική Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Περιβάλλον English (en)
 • Υγεία

Εξωτερικές σχέσεις και εξωτερικές υποθέσεις

Δικαιοσύνη, εσωτερικές υποθέσεις και δικαιώματα των πολιτών

 • Δικαιοσύνη English (en)
 • Εσωτερικών Υποθέσεων English (en)
 • Ιθαγένεια Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Καταπολέμηση της απάτης

Περιφέρειες και τοπική ανάπτυξη

Επιστήμη και τεχνολογία

 • Έρευνα και καινοτομία English (en)

Μεταφορές και ταξίδια

 • Διευρωπαϊκά δίκτυα English (en)
 • Μετατόπιση των εμπορευματικών φορτίων από τις οδικές μεταφορές English (en)
 • Μεταφορές English (en)
 • Τουρισμός

Λοιπά

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;