Διαδρομή πλοήγησης

Επιχορηγήσεις

Η Επιτροπή παρέχει άμεσες χρηματικές συνεισφορές με τη μορφή επιχορηγήσεων για τη στήριξη έργων ή οργανισμών που προάγουν τα συμφέροντα της ΕΕ ή συμβάλλουν στην υλοποίηση ενός προγράμματος ή μίας πολιτικής της ΕΕ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ανταποκρινόμενοι σε προσκλήσεις υποβολής προτάσεων.

Γεωργία, αλιεία και τρόφιμα

Επιχειρήσεις

 • Ανταγωνιστικότητα English (en)
 • Δράση για το κλίμα English (en)
 • Ελεύθερη κυκλοφορία English (en)
 • Επιχειρήσεις και Βιομηχανία English (en)
 • Εσωτερική αγορά English (en)
 • ΜΜΕ English (en)

Πολιτισμός, εκπαίδευση και νεολαία

Οικονομία, οικονομικά και φορολογία

 • Ανταγωνισμός English (en)
 • Καταπολέμηση της απάτης English (en)
 • Οικονομία
 • Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες English (en)
 • Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα και Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες English (en)

Απασχόληση και κοινωνικά δικαιώματα

Ενέργεια και φυσικοί πόροι

 • Δράση για το κλίμα English (en)
 • Ενέργεια English (en)

Περιβάλλον, καταναλωτές και υγεία

 • Αειφόρος ανάπτυξη English (en)
 • Καταναλωτές English (en)
 • Ναυτιλιακή πολιτική Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Περιβάλλον English (en)
 • Υγεία

Εξωτερικές σχέσεις και εξωτερικές υποθέσεις

Δικαιοσύνη, εσωτερικές υποθέσεις και δικαιώματα των πολιτών

 • Δικαιοσύνη English (en)
 • Εσωτερικών Υποθέσεων English (en)
 • Ιθαγένεια Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Καταπολέμηση της απάτης Deutsch (de) English (en) français (fr)

Περιφέρειες και τοπική ανάπτυξη

Επιστήμη και τεχνολογία

 • Έρευνα και καινοτομία English (en)
 • Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Υποδομές Ψηφιακών Υπηρεσιών English (en)

Μεταφορές και ταξίδια

 • Διευρωπαϊκά δίκτυα English (en)
 • Μεταφορές English (en)
 • Τουρισμός English (en)

Λοιπά

 • Επικοινωνία Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Πολυγλωσσία English (en)
 • Στατιστικά στοιχεία Deutsch (de) English (en) français (fr)

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;