Навигационна пътека

Безвъзмездни помощи

Комисията отпуска преки финансови помощи под формата на безвъзмездни средства за проекти или организации, които допринасят за постигане на интересите на ЕС или за изпълнение на европейски програми или политики. Заинтересованите страни могат да кандидатстват, като отговорят на покани за представяне на предложения.

Земеделие, рибно стопанство и храни

Бизнес

 • Вътрешен пазар English (en)
 • Действия за климата English (en)
 • Конкурентноспособност English (en)
 • МСП English (en)
 • Предприятия и промишленост English (en)
 • Свободно движение English (en)

Култура, образование и младеж

Икономика, финанси и данъци

 • Борба с измамите English (en)
 • Икономика
 • Конкуренция English (en)
 • Финансови услуги English (en)

Заетост и социални права

Енергетика и природни ресурси

 • Действия за климата English (en)
 • Енергетика English (en)

Околна среда, потребители и здраве

 • Здравеопазване
 • Морска политика Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Околна среда English (en)
 • Потребители English (en)
 • Устойчиво развитие English (en)

Международни отношения и външни работи

Правосъдие, вътрешни работи и граждански права

 • Борба срещу измамите English (en)
 • Вътрешни работи English (en)
 • Гражданство Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Правосъдие English (en)

Региони и местно развитие

Наука и технологии

 • Научни изследвания и иновации English (en)

Транспорт и пътуване

 • Трансевропейски мрежи English (en)
 • Транспорт English (en)
 • Туризъм English (en)

Други

 • Комуникации Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Многоезичие English (en)
 • Статистика Deutsch (de) English (en) français (fr)

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?