Sökväg

EU:s struktur- och investeringsfonder

EU har enhetliga regler för sina fem struktur- och investeringsfonder:

Reglerna ska

 • sörja för en tydlig koppling till Europa 2020-strategin
 • stärka samordningen
 • garantera en konsekvent tillämpning
 • göra det så lätt som möjligt för målgrupperna att utnyttja fonderna.

EU-länderna förvaltar fonderna decentraliserat genom delad förvaltning. På fondernas webbplatser hittar du mer information om vem som kan söka stöd och hur det går till.

 

Förordningar om EU:s struktur- och investeringsfonder

De gemensamma reglerna för EU:s fem struktur- och investeringsfonder fastställs i förordningen om gemensamma bestämmelser. Specifika regler fastställs i särskilda förordningar för respektive fond.

 

Partnerskapsöverenskommelser

I partnerskapsöverenskommelserna mellan kommissionen och olika EU-länder finns de nationella planerna för hur medlen från struktur- och investeringsfonderna ska användas under perioden 2014–2020. Här redogörs för ländernas strategiska mål och investeringsprioriteringar och hur dessa är kopplade till målen i Europa 2020-strategin för en smart och hållbar tillväxt för alla.

 

Nationella program

När partnerskapsöverenskommelserna har antagits enas kommissionen och EU-ländernas myndigheter om program med prioriteringar för varje land, region eller politikområde.

 • De europeiska struktur- och investeringsfondernas program och budget pdf - 618 KB [618 KB] English (en)

Läs mer om programmen inom de olika områdena

Europeiska uppförandekoden för partnerskap

För att pengarna ska få största möjliga genomslag måste de nationella, regionala och lokala myndigheterna i länderna samarbeta sinsemellan och även samarbeta med

 • fackföreningar
 • arbetsgivare
 • icke-statliga organisationer
 • andra organ som jobbar för t.ex. social inkludering, jämställdhet mellan könen och icke-diskriminering.

Genom att involvera partnerna i planering, genomförande, kontroll och utvärdering av EU-projekt kan medlemsländerna anslå pengarna dit de behövs mest och också utnyttja resurserna så bra som möjligt.

Alla EU-länder måste uppfylla reglerna om förberedelse och genomförande av programmen för perioden 2014–2020. De måste ta hänsyn till alla relevanta synpunkter när de bestämmer om prioriteringar för finansiering, utformande och genomförande av de mest ändamålsenliga investeringsstrategierna.

 

Vägledande dokument

Ett antal vägledande dokument DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski finns till hjälp för EU-länderna att planera hur de ska använda anslagen ur fonderna.

Vägledning om EU:s struktur- och investeringsfonder och andra instrument pdf - 968 KB [968 KB] English (en)

Vägledningen hjälper dig att

 • söka bidrag från EU:s struktur- och investeringsfonder
 • utnyttja andra EU-instrument som kompletterar fonderna.

Använd länkarna i vägledningen för att hitta andra webbsidor och dokument. En checklista English hjälper dig att hitta rätt finansiering för dina behov.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?