Sökväg

EU:s struktur- och investeringsfonder

EU:s struktur- och investeringsfonder har en budget på 454 miljarder euro för 2014–2020 och är därmed EU:s viktigaste investeringsverktyg.

Till år 2023 ska EU med hjälp av sina fonder få fart på investeringarna på EU-prioriterade områden. Målet är att tillgodose realekonomins behov genom att skapa nya jobb och få EU:s ekonomi att växa igen på ett hållbart sätt.

EU-länderna ska genom fonderna

 • stödja över 2 miljoner företag så att de kan stärka sin konkurrenskraft, utveckla produkter, hitta nya marknader och skapa nya jobb
 • investera i infrastruktur som bredband, it, telekom och vattenförsörjning; på så sätt kan EU-länderna – särskilt de minst utvecklade – bidra till en ökad levnadsstandard för invånarna och ett konkurrenskraftigare företagsklimat
 • investera i arbetskraftens kompetens och anpassningsförmåga och ge tiotals miljoner människor (däribland ungdomar, flyktingar och migranter) möjlighet att utbilda sig, omskola sig eller starta företag.

Resultat av förhandlingarna om investeringsprogram

 • Meddelande om förhandlingarna om EU-ländernas investeringsprogram
 • Investeringar i sysselsättning och tillväxt – en maximering av de europeiska struktur- och investeringsfondernas bidrag pdf - 670 KB [670 KB] English (en)
 • Europeiskt territoriellt samarbete/Interreg pdf - 219 KB [219 KB] English (en)
 • Nationell information pdf - 2 MB [2 MB] English (en)   
 • Utvärdering och tidsplan pdf - 377 KB [377 KB] English (en)
 • ESI-fondernas portal för öppna dataEnglish

Investeringsområden:

 • Jobb, tillväxt och investeringar pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Digital inre marknad pdf - 952 KB [952 KB] English (en)
 • Energunion och klimat pdf - 992 KB [992 KB] English (en)
 • Inre marknaden pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Ekonomiska och monetära unionen pdf - 826 KB [826 KB] English (en)  
 • Rättvisa och grundläggande rättigheter pdf - 865 KB [865 KB] English (en)
 • Migration pdf - 716 KB [716 KB] English (en)  

Samordnade fonder

Reglerna ska

 • sörja för en tydlig koppling till Europa 2020-strategin
 • stärka samordningen
 • garantera en konsekvent tillämpning
 • göra det så lätt som möjligt för målgrupperna att utnyttja fonderna.

EU-länderna förvaltar fonderna decentraliserat genom delad förvaltning. På fondernas webbplatser hittar du mer information om vem som kan söka stöd och hur det går till.

 

Förordningar om EU:s struktur- och investeringsfonder

De gemensamma reglerna för EU:s fem struktur- och investeringsfonder fastställs i förordningen om gemensamma bestämmelser. Specifika regler fastställs i särskilda förordningar för respektive fond.

 

Partnerskapsöverenskommelser

I partnerskapsöverenskommelserna mellan kommissionen och olika EU-länder finns de nationella planerna för hur medlen från struktur- och investeringsfonderna ska användas under perioden 2014–2020. Här redogörs för ländernas strategiska mål och investeringsprioriteringar och hur dessa är kopplade till målen i Europa 2020-strategin för en smart och hållbar tillväxt för alla.

 

Nationella program

När partnerskapsöverenskommelserna har antagits enas kommissionen och EU-ländernas myndigheter om program med prioriteringar för varje land, region eller politikområde.

 • De europeiska struktur- och investeringsfondernas program och budget pdf - 355 KB [355 KB] English (en)

Läs mer om programmen inom de olika områdena

Europeiska uppförandekoden för partnerskap

För att pengarna ska få största möjliga genomslag måste de nationella, regionala och lokala myndigheterna i länderna samarbeta sinsemellan och även samarbeta med

 • fackföreningar
 • arbetsgivare
 • icke-statliga organisationer
 • andra organ som jobbar för t.ex. social inkludering, jämställdhet mellan könen och icke-diskriminering.

Genom att involvera partnerna i planering, genomförande, kontroll och utvärdering av EU-projekt kan medlemsländerna anslå pengarna dit de behövs mest och också utnyttja resurserna så bra som möjligt.

Alla EU-länder måste uppfylla reglerna om förberedelse och genomförande av programmen för perioden 2014–2020. De måste ta hänsyn till alla relevanta synpunkter när de bestämmer om prioriteringar för finansiering, utformande och genomförande av de mest ändamålsenliga investeringsstrategierna.

 

Vägledande dokument

Ett antal vägledande dokument DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski finns till hjälp för EU-länderna att planera hur de ska använda anslagen ur fonderna.

Vägledning om EU:s struktur- och investeringsfonder och andra instrument pdf - 968 KB [968 KB] English (en)

Vägledningen hjälper dig att

 • söka bidrag från EU:s struktur- och investeringsfonder
 • utnyttja andra EU-instrument som kompletterar fonderna.

Använd länkarna i vägledningen för att hitta andra webbsidor och dokument. En checklista English hjälper dig att hitta rätt finansiering för dina behov.

Jordbruk, fiske och livsmedel

Näringsliv

 • Den inre marknaden English (en)
 • Fri rörlighet English (en)
 • Konkurrenskraft English (en)
 • Näringsliv English (en)
 • Små och medelstora företag English (en)

Kultur, utbildning och unga

 • Kultur English (en)
 • Ungdomar English (en)
 • Utbildning English (en)

Ekonomi, finans och skatter

 • Bedrägeribekämpning Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Budget Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Ekonomi
 • Finansiell stabilitet och finansiella tjänster English (en)
 • Konkurrens English (en)
 • Skatter Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Tull Deutsch (de) English (en) français (fr)

Sysselsättning och socialpolitik

Energi och naturresurser

 • Energi English (en)
 • Intelligent energi English (en)
 • Klimatåtgärder English (en)

Miljö, konsumentfrågor och hälsa

 • Hållbar utveckling English (en)
 • Hälsa
 • Havsfrågor Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Konsumentfrågor English (en)
 • Miljö English (en)

Utrikesfrågor och yttre förbindelser

 • Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik English (en)
 • Humanitärt bistånd English (en) español (es) français (fr)
 • Utrikeshandel English (en)
 • Utrikespolitik English (en)
 • Utveckling och samarbete English (en)
 • Utvidgning English (en)

Rättvisa, inrikespolitik och medborgerliga rättigheter

 • Gränser English (en)
 • Invandring English (en)
 • Medborgarskap Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Migration English (en)
 • Polis English (en)
 • Rättvisa Deutsch (de) English (en) français (fr)

Regioner och lokal utveckling

Vetenskap och teknik

 • Den digitala agendan English (en)
 • Forskning och innovation English (en)

Transporter och resor

 • Transport English (en)
 • Turism English (en)

Övrigt

 • Audiovisuella tjänster Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Kommunikation Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Konferenstolkutbildning English (en)
 • Media English (en)
 • Statistik Deutsch (de) English (en) français (fr)

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?