Navigacijska pot

Evropski strukturni in investicijski skladi

Enaka pravila urejajo delovanje vseh 5 evropskih strukturnih in investicijskih skladov:

Namen teh pravil je:

  • sklade jasno povezati s strategijo Evropa 2020,
  • izboljšati koordinacijo skladov,
  • zagotoviti dosledno izvajanje,
  • upravičencem omogočiti čimbolj enostaven dostop do sredstev skladov.

Države članice EU sklade upravljajo decentralizirano z deljenim upravljanjem. Na spletišču posameznega sklada boste našli vse informacije o razpisanih finančnih sredstvih in vložitvi prijave.

 

Uredbe o strukturnih in investicijskih skladih EU

Skupna pravila za vseh 5 strukturnih in investicijskih skladov EU so opredeljena v Uredbi o skupnih določbah. Dodatne uredbe vsebujejo podrobnejša pravila za vsak posamezni sklad.

 

Sporazumi o partnerstvu

Sporazumi o partnerstvu, ki jih je Evropska komisija sklenila s posamezno državo članico, opredeljujejo načrte državnih organov glede porabe sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov v obdobju 2014–2020. V njih so navedeni strateški cilji in naložbene prednostne naloge držav članic ter njihova povezava s splošnimi cilji strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo gospodarsko rast.

 

Evropski kodeks ravnanja pri partnerstvu

Da bodo sredstva skladov kar najbolj učinkovito uporabljena, morajo nacionalni, regionalni in lokalni organi v državah EU tesno sodelovati in se povezati v partnerstva s:

  • sindikati,
  • delodajalci,
  • nevladnimi organizacijami,
  • drugimi organizacijami, ki denimo spodbujajo socialno vključevanje, enakost spolov in nediskriminacijo.

Sodelovanje partnerjev pri načrtovanju, izvajanju, spremljanju in ocenjevanju projektov, ki jih financira EU, državam EU omogoča, da finančna sredstva porabijo, kjer so najbolj potrebna, in kar najbolje izkoristijo vire.

Pravila glede priprave in izvedbe programov za obdobje 2014–2020 morajo spoštovati vse države EU . Pri določanju prednostnih nalog glede financiranja, oblikovanja in izvajanja najbolj učinkovitih naložbenih strategij morajo upoštevati vsa relevantna mnenja.

 

Navodila

Pri pripravi programov državam pomagajo tudi navodila za pripravo DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski programov in izvajanje skladov.

 

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?