Navigacijska pot

Evropski strukturni in investicijski skladi

Evropski strukturni in investicijski skladi (ESIF) so s proračunom v višini 454 milijard evrov v obdobju 2014–2020 glavno orodje naložbene politike Evropske unije.

Do leta 2023 bodo evropski strukturni in investicijski skladi ključnim prednostnim področjem EU namenili dovolj naložbenih sredstev, da bodo lahko na potrebe realnega gospodarstva odgovorili z ustvarjanjem delovnih mest in spodbujanjem trajnostne rasti.

Države EU so se zavezale:

 • da bodo s finančnimi sredstvi skladov podprle več kot 2 milijona podjetij in povečale njihovo konkurenčnost, razvoj proizvodov, vstop na nove trge in ustvarjanje delovnih mest;
 • da bovo vlagale v infrastrukturo na področjih, kot so širokopasovni internet, informacijske tehnologije in telekomunikacije ter oskrba z vodo. Tako bodo pomagale državam EU – zlasti manj razvitim – izboljšati življenjski standard in okrepiti konkurenčnost podjetij;
 • da bodo sredstva skladov porabile za naložbe v znanje in spretnosti ter prilagodljivost evropske delovne sile ter omogočile milijonom ljudi, vključno z mladimi, begunci in zakonitimi priseljenci, možnosti za usposabljanje, prekvalificiranje ali odpiranje podjetij.

Izidi pogajanj o naložbenih programih ESIF

 • Sporočilo o pogajanjih v zvezi z naložbenimi programi držav EU
 • Naložbe v delovna mesta in gospodarsko rast – več sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov pdf - 670 KB [670 KB] English (en)
 • Evropsko teritorialno sodelovanje/INTERREG pdf - 219 KB [219 KB] English (en)
 • Informacije na državni ravni pdf - 2 MB [2 MB] English (en)   
 • Ocena in časovni potek pdf - 377 KB [377 KB] English (en)
 • Portal odprtih podatkov o skladih ESIEnglish

Področja naložb:

 • Delovna mesta, gospodarska rast in naložbe pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Enotni digitalni trg pdf - 952 KB [952 KB] English (en)
 • Energetska unija in podnebje pdf - 992 KB [992 KB] English (en)
 • Notranji trg pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Ekonomska in monetarna unija pdf - 826 KB [826 KB] English (en)  
 • Pravosodje in temeljne pravice pdf - 865 KB [865 KB] English (en)
 • Migracije pdf - 716 KB [716 KB] English (en)  

Usklajeni skladi

Namen teh pravil je:

 • sklade jasno povezati s strategijo Evropa 2020,
 • izboljšati koordinacijo skladov,
 • zagotoviti dosledno izvajanje,
 • upravičencem omogočiti čimbolj enostaven dostop do sredstev skladov.

Države članice EU sklade upravljajo decentralizirano z deljenim upravljanjem. Na spletišču posameznega sklada boste našli vse informacije o razpisanih finančnih sredstvih in vložitvi prijave.

 

Uredbe o strukturnih in investicijskih skladih EU

Skupna pravila za vseh 5 strukturnih in investicijskih skladov EU so opredeljena v Uredbi o skupnih določbah. Dodatne uredbe vsebujejo podrobnejša pravila za vsak posamezni sklad.

 

Sporazumi o partnerstvu

Sporazumi o partnerstvu, ki jih je Evropska komisija sklenila s posamezno državo članico, opredeljujejo načrte državnih organov glede porabe sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov v obdobju 2014–2020. V njih so navedeni strateški cilji in naložbene prednostne naloge držav članic ter njihova povezava s splošnimi cilji strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo gospodarsko rast.

 

Nacionalni programi

Po sprejetju sporazuma o partnerstvu se Komisija in nacionalni organi dogovorijo o programih in določijo prednostne naloge za vsako državo, regijo in področje posebej.

 • Programi in sredstva evropskih strukturnih in investicijskih skladov pdf - 355 KB [355 KB] English (en)

Več o posameznih programih

Evropski kodeks ravnanja pri partnerstvu

Da bodo sredstva skladov kar najbolj učinkovito uporabljena, morajo nacionalni, regionalni in lokalni organi v državah EU tesno sodelovati in se povezati v partnerstva s:

 • sindikati,
 • delodajalci,
 • nevladnimi organizacijami,
 • drugimi organizacijami, ki denimo spodbujajo socialno vključevanje, enakost spolov in nediskriminacijo.

Sodelovanje partnerjev pri načrtovanju, izvajanju, spremljanju in ocenjevanju projektov, ki jih financira EU, državam EU omogoča, da finančna sredstva porabijo, kjer so najbolj potrebna, in kar najbolje izkoristijo vire.

Pravila glede priprave in izvedbe programov za obdobje 2014–2020 morajo spoštovati vse države EU . Pri določanju prednostnih nalog glede financiranja, oblikovanja in izvajanja najbolj učinkovitih naložbenih strategij morajo upoštevati vsa relevantna mnenja.

 

Navodila

Pri pripravi programov državam pomagajo tudi navodila za pripravo DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski programov in izvajanje skladov.

Navodila potencialnim upravičencem do sredstev evropskih strukturnih in investicijskih skladov ter povezanih instrumentov EU pdf - 968 KB [968 KB] English (en)

Navodila bodo v pomoč pri:

 • dostopu in uporabi evropskih strukturnih in investicijskih skladov
 • uporabi drugih političnih instrumentov EU, ki dopolnjujejo te sklade.

Povezave v dokumentu vodijo do najpomembnejših spletišč in dokumentov. Kontrolni seznam Englishvam bo pomagal določiti najustreznejše vire financiranja.

Kmetijstvo, ribištvo in hrana

 • Dobro počutje živali English (en)
 • Razvoj podeželja English (en)
 • Ribogojstvo
 • SKP English (en)
 • SRP
 • Zdravje rastlin English (en)

Podjetja

 • Enotni trg English (en)
 • Konkurenčnost English (en)
 • MSP English (en)
 • Podjetništvo in industrija English (en)
 • Prosti pretok English (en)

Kultura, izobraževanje in mladi

 • Izobraževanje in usposabljanje English (en)
 • Kultura English (en)
 • Mladi English (en)

Gospodarstvo, finance in davki

 • Boj proti goljufijam Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Carina Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Finančna stabilnost in finančne storitve English (en)
 • Gospodarstvo
 • Konkurenca English (en)
 • Obdavčenje Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Proračun Deutsch (de) English (en) français (fr)

Zaposlovanje in socialne pravice

Energija in naravni viri

 • Energija English (en)
 • Inteligentna energija English (en)
 • Ukrepi za podnebje English (en)

Okolje, potrošniki in zdravje

 • Okolje English (en)
 • Pomorska politika Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Potrošniki English (en)
 • Trajnostni razvoj English (en)
 • Zdravje

Zunanji odnosi in zunanje zadeve

 • Človekoljubna pomoč English (en) español (es) français (fr)
 • Razvoj in sodelovanje English (en)
 • Širitev English (en)
 • Skupna zunanja in varnostna politika English (en)
 • Zunanja trgovina English (en)
 • Zunanje politike English (en)

Pravosodje, notranje zadeve in pravice državljanov

 • Državljanstvo Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Meje English (en)
 • Migracija English (en)
 • Policija English (en)
 • Pravosodje Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Priseljevanje English (en)

Regije in lokalni razvoj

Znanost in tehnologija

 • Digitalna agenda English (en)
 • Raziskave in inovacije English (en)

Promet in potovanja

 • Promet English (en)
 • Turizem English (en)

Drugo

 • Avdiovizualne storitve Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Komunikacije Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Mediji English (en)
 • Statistični podatki Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • študij konferenčnega tolmačenja English (en)

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?