Cale de navigare

Fondurile structurale și de investiții europene

Cu un buget de 454 miliarde EUR pentru perioada 2014-2020, fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI) reprezintă principalul instrument de politică de investiții al Uniunii Europene.

Până în 2023, utilizarea fondurilor ESI va genera o masă critică de investiții în principalele domenii prioritare ale UE, pentru a răspunde nevoilor economiei reale, prin sprijinirea creării de locuri de muncă și prin readucerea economiei europene pe calea creșterii durabile.

Țările UE se angajează:

 • să ofere fonduri unui număr de peste 2 milioane de întreprinderi pentru a le ajuta să devină mai competitive, să dezvolte produse, să intre pe noi piețe și să creeze locuri de muncă
 • să investească în infrastructură în domenii precum comunicațiile în bandă largă, tehnologiile informației și telecomunicațiile sau furnizarea apei. Acest lucru va ajuta țările UE, în special pe cele mai puțin dezvoltate, să îmbunătățească standardele de viață ale cetățenilor lor și să creeze medii de afaceri mai competitive.
 • să utilizeze fonduri pentru a investi în competențe și adaptabilitatea forței de muncă europene, oferind câtorva zeci de milioane de persoane, inclusiv tineri, refugiați și migranți legali, oportunități de formare, de reconversie sau de începere a unei afaceri.

Rezultatele negocierilor privind programele de investiții în cadrul fondurilor ESI

 • Comunicare privind negocierile pe marginea programelor de investiții ale țărilor UE
 • Investiții în creștere economică și locuri de muncă - maximizarea contribuției fondurilor ESI pdf - 670 KB [670 KB] English (en)
 • Cooperarea teritorială europeană/INTERREG pdf - 219 KB [219 KB] English (en)
 • Informații la nivel național pdf - 2 MB [2 MB] English (en)   
 • Evaluare și calendare pdf - 377 KB [377 KB] English (en)
 • Portalul de date deschise legate de fondurile ESIEnglish

Domenii de investiții:

 • Locuri de muncă, creștere și investiții pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Piața unică digitală pdf - 952 KB [952 KB] English (en)
 • Uniunea energiei și schimbările climatice pdf - 992 KB [992 KB] English (en)
 • Piața internă pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Uniunea economică și monetară pdf - 826 KB [826 KB] English (en)  
 • Justiție și drepturi fundamentale pdf - 865 KB [865 KB] English (en)
 • Migrație pdf - 716 KB [716 KB] English (en)  

Fonduri coordonate

Scopul acestor norme este de:

 • a stabili o legătură clară cu Strategia Europa 2020
 • a îmbunătăți coordonarea
 • a garanta o punere în aplicare coerentă
 • a facilita cât mai mult accesul la aceste fonduri pentru beneficiarii potențiali.

Țările UE administrează fondurile în mod descentralizat, prin gestiune partajată. Site-urile consacrate acestor fonduri oferă informații suplimentare cu privire la finanțarea disponibilă și la procedura de depunere a candidaturii.

 

Regulamente privind fondurile structurale și de investiții europene

Normele care reglementează toate cele 5 fonduri structurale și de investiții europene sunt stabilite în Regulamentul privind dispozițiile comune. În plus, pentru fiecare fond în parte, există reglementări specifice.

 

Acorduri de parteneriat

Acordurile de parteneriat dintre Comisia Europeană și statele membre stabilesc planurile autorităților naționale cu privire la utilizarea finanțării provenite din fondurile structurale și de investiții europene în perioada 2014-2020. Acestea prevăd obiectivele strategice și prioritățile în materie de investiții ale fiecărei țări, în acord cu cele ale Strategiei Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.

 

Programe naționale

După adoptarea acordurilor de parteneriat, Comisia și autoritățile naționale convin asupra unor programe care stabilesc prioritățile pentru fiecare țară, regiune sau domeniu de politică în cauză.

 • Fondurile structurale și de investiții europene - programe și bugete pdf - 355 KB [355 KB] English (en)

Mai multe despre fiecare program

Codul european de conduită privind parteneriatul

Pentru ca fondurile să producă un impact maxim, autoritățile naționale, regionale și locale din țările UE trebuie să colaboreze strâns și în parteneriat cu

 • sindicatele
 • angajatorii
 • organizațiile neguvernamentale
 • alte organisme care promovează, de exemplu, incluziunea socială, egalitatea între femei și bărbați și nediscriminarea.

Implicarea partenerilor în planificare, în punerea în aplicare, în monitorizarea și în evaluarea proiectelor finanțate de UE le permite statelor membre să direcționeze fondurile acolo unde este cel mai mult nevoie de ele și să asigure o mai bună utilizare a resurselor.

Toate țările UE trebuie să respecte aceste norme privind pregătirea și punerea în aplicare a programelor pentru perioada 2014-2020. Ele trebuie să se asigure că toate opiniile relevante sunt luate în considerare la identificarea priorităților de finanțare, de concepere și de implementare a celor mai eficiente strategii de investiții.

 

Documente de orientare

O serie de note de orientare DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski sunt disponibile pentru a ajuta țările UE să-și programeze și să pună în aplicare fondurile.

Orientări pentru potențialii beneficiari ai fondurilor structurale și de investiții europene și ai instrumentelor UE aferente pdf - 968 KB [968 KB] English (en)

Acestea vă vor ajuta:

 • să accesați și să utilizați fondurile structurale și de investiții europene
 • să utilizați alte instrumente complementare de politică ale UE.

Accesați linkurile indicate în document pentru a consulta cele mai utile site-uri și documente. Lista de verificare English vă va ajuta, de asemenea, să identificați cele mai adecvate surse de finanțare.

Agricultură, pescuit şi produse alimentare

Întreprinderi

 • Competitivitate English (en)
 • IMM-uri
 • Întreprinderi şi Industrie
 • Libera circulaţie
 • Piaţă unică

Cultură, educaţie şi tineret

 • Cultură English (en)
 • Educaţie şi formare profesională English (en)
 • Tineret

Economie, finanţe şi impozitare

 • Buget Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Combaterea fraudei Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Concurenţă English (en)
 • Economie
 • Impozitare Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Stabilitate Financiară și Servicii Financiare English (en)
 • Vamă Deutsch (de) English (en) français (fr)

Ocuparea forţei de muncă şi drepturi sociale

Energie şi resurse naturale

 • Combaterea schimbărilor climatice English (en)
 • Energie English (en)
 • Energie inteligentă English (en)
 • Politică maritimă

Mediu, consumatori şi sănătate

Relaţii şi afaceri externe

 • Ajutor umanitar English (en) español (es) français (fr)
 • Comerţ exterior English (en)
 • Dezvoltare şi cooperare English (en)
 • Extindere English (en)
 • Politica externă şi de securitate comună
 • Politici externe

Justiţie, afaceri interne şi drepturile cetăţenilor

 • Cetăţenie Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Frontiere English (en)
 • Imigraţie English (en)
 • Justiţie Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Migrație English (en)
 • Poliție English (en)

Regiuni şi dezvoltare locală

Ştiinţă şi tehnologie

 • Agenda digitală English (en)
 • Cercetare și Inovare English (en)

Transport şi călătorii

 • Transport English (en)
 • Turism English (en)

Altele

 • Comunicare Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Formarea interpreților de conferință English (en)
 • Mass-media English (en)
 • Servicii audiovizuale Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Statistici Deutsch (de) English (en) français (fr)

Contrast puternic Setează pagina la dimensiunea normală a literei Măreşte dimensiunea literei cu 200% Trimite pagina unui prieten Tipăreşte pagina

 

Ajutaţi-ne să îmbunătăţim portalul

Aţi găsit informaţiile pe care le căutaţi?

Da Nu

Ce informaţii aţi căutat?

Sugestiile dumneavoastră: