Kruimelpad

Europese structuur- en investeringsfondsen

Er zijn vijf Europese structuur- en investeringsfondsen:

Voor al deze fondsen gelden dezelfde regels. Deze hebben tot doel om:

  • een duidelijk verband te leggen met de Europa 2020-strategie
  • de coördinatie te verbeteren
  • te zorgen voor een consistente uitvoering
  • de toegang tot de fondsen zo eenvoudig mogelijk te maken voor alle begunstigden

De fondsen worden door de EU en de lidstaten gezamenlijk beheerd. Ieder EU-land verdeelt de beschikbare middelen in eigen land. Elk fonds heeft een eigen website waar u meer informatie vindt over de beschikbare financiering en de aanvraagprocedure.

 

Verordeningen over de Europese structuur- en investeringsfondsen

De regels die gelden voor alle vijf Europese structuur- en investeringsfondsen zijn opgenomen in een gemeenschappelijke verordening. De specifieke regels voor elk fonds staan in aparte verordeningen.

 

Partnerschapsovereenkomsten

In de partnerschapsovereenkomsten tussen de Europese Commissie en elk van de EU-landen staat hoe de nationale autoriteiten de middelen uit de Europese structuur- en investeringsfondsen tussen 2014 en 2020 willen gebruiken. Er staat ook in welke strategische doelen en investeringsprioriteiten het land gesteld heeft en welk verband deze hebben met de Europa 2020-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei.

 

Europese gedragscode voor partnerschappen

De fondsen kunnen alleen een optimaal effect hebben als de nationale, regionale en lokale autoriteiten in de EU-landen nauw samenwerken, in partnerschap met

  • vakbonden
  • werkgevers
  • niet-gouvernementele organisaties
  • andere instanties die zich bijvoorbeeld inzetten voor sociale integratie, gelijkheid van vrouwen en mannen en non-discriminatie

Door partners te betrekken bij de planning, uitvoering, monitoring en evaluatie van de projecten, kan het geld daar worden ingezet waar de nood het hoogst is en waar de middelen optimaal benut worden.

Alle EU-landen moeten zich houden aan deze regels over de voorbereiding en de uitvoering van de programma’s voor 2014-2020. Zij moeten ervoor zorgen dat alle relevante standpunten worden meegenomen bij het stellen van prioriteiten voor financiering, en bij het uitwerken en uitvoeren van de meest doeltreffende beleggingsstrategieën.

 

Richtsnoeren

Er is een reeks richtsnoeren opgesteld DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski om de EU-landen te helpen bij de programmering en uitvoering van de fondsen.

 

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Help ons verbeteren

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?