Kruimelpad

Europese structuur- en investeringsfondsen

Met een budget van 454 miljard euro voor de periode 2014-20 zijn de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) het belangrijkste beleidsinstrument voor investeringen van de EU.

Tegen 2023 zullen de investeringen van de ESI-fondsen op gebieden die voor de EU van prioritair belang zijn, groot genoeg zijn om het scheppen van banen te bevorderen en de Europese economie weer op een pad van duurzame groei brengen.

De EU-landen verbinden zich ertoe:

 • meer dan 2 miljoen bedrijven via de fondsen te steunen zodat deze beter kunnen concurreren, producten ontwikkelen, nieuwe markten vinden en nieuwe banen creëren;
 • te investeren in de infrastructuur op gebieden zoals breedband, IT, telecommunicatie en watervoorraden. Dat moet de EU-landen, vooral de minder ontwikkelde, helpen de levensstandaard te verhogen en het bedrijfsklimaat aantrekkelijker te maken;
 • de fondsen te gebruiken om te investeren in de vaardigheden en het aanpassingsvermogen van de Europese beroepsbevolking, waardoor tientallen miljoenen mensen, waaronder jongeren, vluchtelingen en legale migranten, kunnen beginnen aan een opleiding, een omscholing of een eigen bedrijf.

Resultaten van de onderhandelingen over de investeringsprogramma's van de ESI-fondsen

 • Mededeling over de onderhandelingen over de investeringsprogramma's van de EU-landen
 • Investeren in groei en werkgelegenheid — maximalisering van de bijdrage van de ESI-fondsen pdf - 670 KB [670 KB] English (en)
 • Europese territoriale samenwerking / Interreg pdf - 219 KB [219 KB] English (en)
 • Informatie op nationaal niveau pdf - 2 MB [2 MB] English (en)   
 • Beoordeling en tijdschema's pdf - 377 KB [377 KB] English (en)
 • Opendataportaal over de ESI-fondsen English

Investeringen:

 • Banen, groei en investeringen pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • De digitale interne markt pdf - 952 KB [952 KB] English (en)
 • Energie-Unie en klimaat pdf - 992 KB [992 KB] English (en)
 • Interne markt pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Economische en Monetaire Unie pdf - 826 KB [826 KB] English (en)  
 • Justitie en grondrechten pdf - 865 KB [865 KB] English (en)
 • Migratie pdf - 716 KB [716 KB] English (en)  

Gecoördineerde fondsen

Voor al deze fondsen gelden dezelfde regels. Deze hebben tot doel om:

 • een duidelijk verband te leggen met de Europa 2020-strategie
 • de coördinatie te verbeteren
 • te zorgen voor een consistente uitvoering
 • de toegang tot de fondsen zo eenvoudig mogelijk te maken voor alle begunstigden

De fondsen worden door de EU en de lidstaten gezamenlijk beheerd. Ieder EU-land verdeelt de beschikbare middelen in eigen land. Elk fonds heeft een eigen website waar u meer informatie vindt over de beschikbare financiering en de aanvraagprocedure.

 

Verordeningen over de Europese structuur- en investeringsfondsen

De regels die gelden voor alle vijf Europese structuur- en investeringsfondsen zijn opgenomen in een gemeenschappelijke verordening. De specifieke regels voor elk fonds staan in aparte verordeningen.

 

Partnerschapsovereenkomsten

In de partnerschapsovereenkomsten tussen de Europese Commissie en elk van de EU-landen staat hoe de nationale autoriteiten de middelen uit de Europese structuur- en investeringsfondsen tussen 2014 en 2020 willen gebruiken. Er staat ook in welke strategische doelen en investeringsprioriteiten het land gesteld heeft en welk verband deze hebben met de Europa 2020-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei.

 

Nationale programma’s

Zodra de partnerschapsovereenkomsten zijn goedgekeurd, maken de Commissie en de nationale autoriteiten afspraken over de programma’s die de prioriteiten voor de betrokken landen, regio's of beleidsgebieden bepalen.

 • Programma’s en begrotingen van de Europese structuur- en investeringsfondsen pdf - 355 KB [355 KB] English (en)

Meer over elk programma

Europese gedragscode voor partnerschappen

De fondsen kunnen alleen een optimaal effect hebben als de nationale, regionale en lokale autoriteiten in de EU-landen nauw samenwerken, in partnerschap met

 • vakbonden
 • werkgevers
 • niet-gouvernementele organisaties
 • andere instanties die zich bijvoorbeeld inzetten voor sociale integratie, gelijkheid van vrouwen en mannen en non-discriminatie

Door partners te betrekken bij de planning, uitvoering, monitoring en evaluatie van de projecten, kan het geld daar worden ingezet waar de nood het hoogst is en waar de middelen optimaal benut worden.

Alle EU-landen moeten zich houden aan deze regels over de voorbereiding en de uitvoering van de programma’s voor 2014-2020. Zij moeten ervoor zorgen dat alle relevante standpunten worden meegenomen bij het stellen van prioriteiten voor financiering, en bij het uitwerken en uitvoeren van de meest doeltreffende beleggingsstrategieën.

 

Richtsnoeren

Er is een reeks richtsnoeren opgesteld DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski om de EU-landen te helpen bij de programmering en uitvoering van de fondsen.

Handleiding voor de Europese structuur- en investeringsfondsen pdf - 968 KB [968 KB] English (en)

Dit document met richtsnoeren voor potentiële begunstigden helpt u om:

 • de voor u geschikte Europese structuur- en investeringsfondsen te vinden en te gebruiken
 • de aanvullende EU-beleidsinstrumenten bij deze fondsen te benutten

Het document bevat ook links naar nuttige websites en documenten. Verder is er een checklist English om u de weg te wijzen naar de meest geschikte financieringsbronnen.

Landbouw, visserij en levensmiddelen

Bedrijfsleven

 • Concurrentievermogen English (en)
 • Het MKB English (en)
 • Interne markt English (en)
 • Ondernemingen en Industrie English (en)
 • Vrij verkeer English (en)

Cultuur, onderwijs en jeugd

 • Cultuur English (en)
 • Jeugd English (en)
 • Onderwijs en opleiding English (en)

Economie, financiën en belastingen

 • Belasting Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Budget Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Concurrentie English (en)
 • Douane Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Economie
 • Financiële Stabiliteit en Financiële Diensten English (en)
 • Fraudebestrijding Deutsch (de) English (en) français (fr)

Werkgelegenheid en sociale rechten

Energie en natuurlijke rijkdommen

 • Energie English (en)
 • Intelligente energie English (en)
 • Klimaatactie English (en)

Milieu, consumentenzaken en gezondheid

 • Consumentenzaken English (en)
 • Duurzame ontwikkeling English (en)
 • Gezondheid
 • Maritiem beleid Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Milieu English (en)

Buitenlandse betrekkingen en buitenlandse zaken

 • Buitenlands beleid English (en)
 • Buitenlandse handel English (en)
 • Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid English (en)
 • Humanitaire hulp English (en) español (es) français (fr)
 • Ontwikkeling en samenwerking English (en)
 • Uitbreiding English (en)

Justitie, binnenlandse zaken en burgerrechten

 • Burgerschap Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Grenzen English (en)
 • Immigratie English (en)
 • Justitie Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Migratie English (en)
 • Politie English (en)

Regio's en lokale ontwikkeling

Wetenschap en technologie

 • Digitale agenda English (en)
 • Onderzoek en innovatie English (en)

Vervoer en reizen

 • Toerisme English (en)
 • Transport English (en)

Andere

 • Audiovisuele diensten Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Communicatie Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Media English (en)
 • Opleiding voor Conferentietolken English (en)
 • Statistiek Deutsch (de) English (en) français (fr)

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Help ons verbeteren

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?