Mogħdija tan-navigazzjoni

Il-Fondi Ewropej Strutturali u ta’ Investiment

Hemm sett wieħed ta’ regoli li jkopru l-5 fondi strutturali u ta’ Investiment Ewropej (ESIF) tal-UE:

L-għanijiet ta’ dawn ir-regoli huwa li

 • jistabilixxu rabta ċara mal-Istrateġija Ewropa 2020
 • itejbu l-koordinazzjoni
 • jiżguraw implimentazzjoni konsistenti
 • jagħmlu l-aċċess għall-fondi ċar kemm jista’ jkun għal dawk li jistgħu jibbenefikaw minnhom.

Il-pajjiżi tal-UE jamministraw il-fondi fuq bażi deċentralizzata permezz ta’ ġestjoni kondiviża. Il-websajt ta' kull fond jagħti aktar informazzjoni dwar il-finanzjament disponibbli u l-proċedura tal-applikazzjoni.

 

Ir-regolamenti dwar il-fondi strutturali u ta' investiment tal-UE

Ir-regoli li jkopru l-5 fondi strutturali u tal-investiment kollha huma stabbiliti fir-Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet Komuni. Regolamenti oħra jistabbilixxu regoli speċifiċi għal kull fond.

 

Ftehim ta' sħubija

Ftehimiet ta' sħubija bejn il-Kummissjoni Ewropea u pajjiżi individwali tal-UE jistabbilixxu l-pjanijiet tal-awtoritajiet nazzjonali dwar kif jużaw fondi mill-Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej bejn l-2014 u l-2020. Jispjegaw l-għanijiet strateġiċi u l-prijoritajiet ta' investiment, jillinkjawhom mal-għanijiet ġenerali tal-istrateġija Ewropa 2020 għal tkabbir għaqli, sostenibbli u inklużiv.

 

Programmi nazzjonali

Ladarba l-ftehimiet ta’ sħubija jkunu ġew adottati, il-Kummissjoni u l-awtoritajiet nazzjonali jaqblu dwar programmi li jistabbilixxu l-prijoritajiet għal kull pajjiż, reġjun jew qasam ta’ politika kkonċernat.

 • Il-baġits u l-programmi tal-ESIF pdf - 618 KB [618 KB] English (en)

Aktar dwar kull programm

Kodiċi tal-Kondotta Ewropea dwar is-Sħubija

Sabiex il-fondi jkollhom impatt massimu, l-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali fil-pajjiżi tal-UE għandhom jaħdmu flimkien mill-qrib u fi sħubija ma’

 • trejdjunjins
 • min iħaddem
 • organizzazzjonijiet mhux governattivi
 • entitajiet oħra li jippromwovu, pereżempju, l-inklużjoni soċjali, l-ugwaljanza bejn is-sessi u n-nuqqas ta’ diskriminazzjoni.

L-involviment tal-imsieħba fl-ippjanar, l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni ta' proġetti ffinanzjati mill-UE jippermetti lill-pajjiżi tal-UE jiffokaw il-fondi fejn hemm l-aktar bżonn u sabiex isir l-aħjar użu tar-riżorsi.

Il-pajjiżi tal-UE kollha għandhom jikkonformaw ma’ dawn ir-regoli dwar it-tħejjija u l-implimentazzjoni tal-programmi għall-2014-20. Huma għandhom jiżguraw li l-opinjonijiet rilevanti kollha jitqiesu meta jidentifikaw il-prijoritajiet għal finanzjament, ifasslu u jimplimentaw l-aktar strateġiji ta’ investiment effettivi.

 

Dokumenti ta’ gwida

Serje ta’ noti ta’ gwida DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski huma disponibbli biex tgħin lill-pajjiżi tal-UE jipprogrammaw u jimplimentaw il-fondi.

Gwida għal benefiċjarji potenzjali ta’ Fondi Ewropej Strutturali u ta' Investiment u strumenti relatati tal-UE pdf - 968 KB [968 KB] English (en)

Jgħinek:

 • ikseb u agħmel użu mill-Fondi Ewropej Strutturali u ta' Investiment
 • agħmel użu miill-l-istrumenti l-oħra ta’ politika tal-EU li jikkumplimentaw dawn il-fondi.

Uża l-links fid-dokument biex jinstabu s-siti u d-dokumenti tal-internet l-aktar utli. Checklist English tgħinek biex tidentifika l-akar sorsi ta' finanzjament xierqa.

Agħżel kuluri li jikkuntrastaw Ara l-paġna fid-daqs normali tagħha Kabbar id-daqs b'200 fil-mija Ibgħat din il-paġna lil sħabek Stampa din il-paġna

 

Għina nitjiebu

Sibt l-informazzjoni li kont qed tfittex?

Iva LE

X'kont qed tfittex?

Għandek xi suġġerimenti?